p-vakt
Parkeringsvakten kan ha vært skyld i skadene selv, sier dommen fra Oslo tingrett. Foto: Tarjei Kidd Olsen

Elektrikere frikjent for å ha banket opp p-vakt på Tveita. – Skadene kan vakten ha påført seg selv, mener retten

En junidag i fjor oppdager to elektrikere på jobb i Gunnulvs vei på Tveita at en p-vakt er i ferd med å gi dem en bot. Det likte de to håndverkerne svært dårlig.

Elektrikerne, begge i slutten av 30-årene, løper ut for å stanse parkeringsvakten i å skrive ut boten. Det ender med håndgemeng og en politisak, der de to håndverkerne blir tiltalt for å ha skadet parkeringsvakten.

Ifølge tiltalen mot de to elektrikerne, skal de ha slått og sparket den mannlige parkeringsvakten i kroppen og i hodet.

Begge nektet straffeskyld

Volden skal, ifølge påtalemyndigheten, ha vært så grov at p-vakten ble påført kuttskade i pannen som måtte sys med tre sting. I tillegg skal han ha fått redusert luftpassasje på høyre side i nesen og blitt 100 prosent sykmeldt i minst tolv uker.

Men da saken kom for tingretten, ble det tegnet et helt annet bilde av hva som skjedde junidagen 2018. De to voldstiltalte håndverkerne nektet straffeskyld. Og Oslo tingrett trodde etter hvert på historien uavhengige vitner fortalte om hva som skal ha skjedd utenfor blokka på Tveita.

gunnulvs vei
Foto: Her i Gunnulvs vei på Tveita sier parkeringsvakten at han ble slått ned. Foto: Google Maps

Vitner så aldri slag og spark

Ifølge dommen i tingretten skal det ha startet med munnhuggeri mellom den fornærmede parkeringsvakten og den ene elektrikeren. Så skal det ha eskalert, da den andre elektrikeren kom til. Det er nå det retten kaller håndgemeng starter:

«Det vil si at de begynte å bryte og var fysisk truende mot hverandre», skriver tingretten i dommen. Hele tiden, mens dette skjer, er det uavhengige vitner til stede. I Oslo tingrett forklarte vitnene at de aldri så slag eller spark, slik påtalemyndigheten anfører i tiltalen mot de to elektrikerne.

Et av vitnene beskriver håndgemenget som en «catfight» der det mest var veiving og vifting med armer. Vitnene forteller under rettssaken at de to elektrikerne etter hvert forlater situasjonen ved de feilparkerte bilen og går inn.

P-vakten knuste bilruter

Men før dette skjedde beskriver to vitner en litt annen virkelighet enn det påtalemyndigheten ved aktor og den fornærmede p-vakten hevder. Vitnene beskriver i dommen hvordan p-vakten går løs på og knuser frontrua på begge bilene til elektrikerne:

– Fornærmede knuste frontrutene på begge bilene. Fornærmede skal deretter ha tatt sats og trampet inn i bilen til NN med foten sin, minst to ganger, hvorpå det var tydelig at det var med hensikt å skade døren på førersiden, skriver tingretten i dommen.

Vitnene beskriver deretter at de aldri så parkeringsvakten blø eller være synlig skadet før etter at han knuste frontrutene på elektrikernes to biler. Ifølge vitnene knuste p-vakten rutene med mobiltelefon eller med en bærbar skriver, som brukes til å skrive ut bøter.

Husker ikke ruteknusing

I tingretten hevdet parkeringsvakten at han ikke husket noe av selve hendelsen. Men da politiet ankom stedet i juni i fjor skal p-vakten ha fortalt om et blått skaft på en kniv eller et annet verktøy. Men dette ble ikke funnet av politiet som kom til åstedet, og ingen av vitnene skal ha sett et slikt redskap i konflikten.

I dommen fester tingretten liten tillit til den fornærmede parkeringsvaktens forklaring:

— Fornærmedes forklaring stemmer dårlig overens med vitneforklaringene. Det var ingen som så at fornærmede ble slått eller sparket.

Retten tror ikke på p-vakten

— Fornærmede sto oppreist så lenge den fysiske konflikten pågikk. Den fysiske konflikten var dessuten kun med NN, ikke begge de tiltalte, slik fornærmede forklarte.

— Det er også noe vanskelig å forklare fornærmedes ramponering av de tiltaltes biler, dersom han nettopp skal ha blitt banket opp av de to tiltalte. Det naturlige ville være å fjerne seg fra situasjonen, ikke provosere de tiltalte ytterligere, skriver tingretten.

Oslo tingrett frifinner de to tiltalte elektrikerne for den grove volden de var tiltalt for å utføre. I tillegg konkluderer retten med at de to håndverkerne heller ikke skal betale noe oppreisningskrav til parkeringsvakten.

MELD DEG PÅ NYHETSBREVET VÅRT

Kommentarer