Ekebergtunnelen sett fra Bjørvikatunnelen. Foto: Peter Fiskerstrand, via Wikimedia Commons
Ekebergtunnelen sett fra Bjørvikatunnelen. Foto: Peter Fiskerstrand, via Wikimedia Commons

Ekeberg- og Svartdalstunnelen nattestenges fra 12. juni og to år fremover

Publisert Sist oppdatert

Fra begynnelsen av juli og til midten av august blir det også omfattende stengninger på dagtid i Ekeberg- og Svartdalstunnelen.

Stengningene er et ledd i oppgraderingene av tunnelene i Oslo.

— Ekeberg- og Svartdalstunnelen er viktige gjennomfartsårer. Vi forstår at dette skaper utfordringer for mange trafikanter. Derfor gjør vi det vi kan for at dette skal gå så raskt og smertefritt som mulig, med de største stengningene om sommeren, sier Hilde Ulvik, prosjektleder for tunnelprosjektet.

Kjøremønsteret inn og ut av tunnelene, ikke minst i Lodalen, gjør omkjøringstraseene ekstra lange. Publikum oppfordres til å følge nøye med på skiltet omkjøring og beregne god tid, ifølge en pressemelding fra Vegvesenet.

Alternativt kjøremønster og mer info finnes tilgjengelig på Vegvesenet sin nettside.