Oslo kommune har mottatt over 80 klager på dette kunstverket.
Oslo kommune har mottatt over 80 klager på dette kunstverket.

Fra kunstverk til verkebyll. Norsktyrkere krever kunsten fjernet. - Helt vilt

Et kunstverk i Rosenkrantz gate, laget av kunstneren Gelawesh Waledkhani, har skapt klagestorm mot kommunen. Denne uken toppet det seg. - De har TOTALT manglende forståelse av ytringsfrihet, raser Eivor Evenrud (Rødt).

Publisert

Tyrkiske Foreningers Hovedorganisasjon har i lengre tid samlet inn underskrifter mot kunstverket «Rojava: The Women’s Revolution», laget av Gelawesh Waledkhani. Verket er en tegning på ca. 2,5 x 6 meter som henger utendørs i sentrum, ved Rosenkrantz gate 14.

Organisasjonen mener en terrorist hedres i kunstverket og krever at det fjernes.

— Personen det siteres fra og skrives om, Abdullah Öcalan, er grunnleggeren og lederen av terrororganisasjonen PKK. Dette er en organisasjon som står bak flere alvorlige terrorangrep både i og utenfor Tyrkias grenser. Organisasjonen står også oppført i EUs og NATOs liste over terrororganisasjoner, sier den tyrkiske foreningen i en uttalelse.

Kommunen har i løpet av kampanjen mot kunstverket mottatt over 80 klager. Men tyrkernes protester har ikke blitt hørt. Subjekt omtalte klagestormen før norsktyrkernes møte med medlemmer av kultur- og utdanningsutvalget onsdag denne uken.

Å fjerne kunstverket vil være et angrep på frie ytringer, mener kurator Vibeke Christensen.
Å fjerne kunstverket vil være et angrep på frie ytringer, mener kurator Vibeke Christensen.

— Oslo kommune er i beste fall uvitende

Det var under en såkalt deputasjon, der innbyggere får et kvarters møte med ulike utvalg i bystyret, møtet med medlemmer av kultur- og utdanningsutvalget fant sted.

— Vi er svært undrende til at dette kunstverket er støttet av kulturetaten i Oslo kommune og at dette er lov å stille ut på en gate i byen. Vi velger å tro at de som støtter dette såkalte kunstverkprosjektet ikke kjenner til terrororganisasjonen PKK eller lederen av PKK, sa lederen av Tyrkiske Foreningers Hovedorganisasjon, Hatice Lük, i møtet.

— At Oslo kommune gir støtte til radikale personer og organisasjoner koblet til terrorisme og illegale aktiviteter, må i beste fall skyldes uvitenhet, hevdet Lük.

Hun ba kommunen være mer selektive i hvilke kunstprosjekter som støttes i fremtiden og krever at kunstverket eller navnet på og sitatet fra Abdullah Öcalan, som er en stor del av kunstverket, blir fjernet.

— Brudd på ytringsfriheten, åndsverksloven og menneskerettighetskonvensjonen

Rødts gruppeleder har engasjert seg sterkt i saken.

— Det de fremførte for utvalgets medlemmer var rett og slett forslag som vil være et brudd på ytringsfriheten, åndsverkloven og Den europeiske menneskerettskonvensjonen, artikkel 10. Det handler om et kunstverk. De vil rett og slett at Oslo kommune skal endre eller ta ned et kunstverk, raser Rødts Eivor Evenrud på sin Facebook-vegg.

Eivor Evenrud raser etter møtet med Tyrkiske foreningers Hovedorganisasjon.
Eivor Evenrud raser etter møtet med Tyrkiske foreningers Hovedorganisasjon.

Hun mener forslaget viser en helt fraværende forståelse for ytringsfriheten i Norge.

— Å mene at Oslo kommune støtter noe ved å la det henge og at Oslo på et vis kan og skal endre et kunstverk, er helt vilt! Hvordan tror de egentlig at kunstfeltet arter seg? INGEN kan økonomisk støtte kuratorer/kunstnere/gallerier og i samme slengen ha myndighet til å endre et kunstverk, skriver hun.

— Skremmende

Evenrud viser til at kunstverket er kunstnerens åndsverk.

— Å politisk vedta å endre en kunstners verk, er omtrent definisjonen på å bryte ytringsfriheten. Den er til nettopp for å beskytte mot statlige og politisk sensur, poengterer Rødts Oslo-politiker.

Kunstverket «Rojava: The Women’s Revolution», er laget av den Oslo-bosatte kunstneren Gelawesh Waledkhani.
Kunstverket «Rojava: The Women’s Revolution», er laget av den Oslo-bosatte kunstneren Gelawesh Waledkhani.

Politikeren kaller tyrkernes handlinger skremmende og mener delegasjonen viste en manglende forståelse for hva slags makt kommunens politikere besitter.

— At Tyrkiske Foreningers Hovedorganisasjon har satt i gang en politisk prosess for å bryte ytringsfriheten er skremmende. Tror de Oslo kommunes politikere har en slags makt til å vedta byens kunst? Vi kunne jo f.eks prøve å vedta at Bjarne Melgaard skal male bystyrets 59 politikere ikledd klovnekostyme og krevd "alt henger sammen med alt" - sitat og autografen til Kongen og Gro inkludert i maleriet. Men det hadde ikke skjedd. For kunsten er fri, og utrykket dens også. Og slik skal det være. La stå, skriver Rødt-politikeren.

Et viktig kunstverk

Kurator og produsent Vibeke Christensen i Kulturbyrået Mesén, som står bak utstillingen, mener det er viktig at kunstverket blir hengende.

— I Norge har vi ytringsfrihet, og den kan kunstnere bruke når de lager kunst på denne veggen. Selv om vi aldri kommer til å bli enige med alle om dette kunstverket, kan vi alle ytre oss om det, uten å være redd for forfølgelse, sensur eller straff. Så lenge vi holder oss innenfor loven, selvsagt, sier Christensen.

— Ytringsfriheten er en forutsetning for demokrati – uten frie ytringer, ingen fri informasjon, ingen fri meningsdannelse og intet reelt grunnlag for demokrati. Waledkhanis kunstprosjekt i Rosenkrantz’ gate er et viktig bidrag til den offentlige diskursen fremover, fordi den peker på pågående, usynliggjorte prosesser og kamper som foregår både her og andre steder, poengterer kuratoren.

Powered by Labrador CMS