Etterstad videregående skole kan bli videoovervåket og få politihunder, om Oslo Høyre får det som de vil. Foto:  Morten Lauveng Jørgensen
Etterstad videregående skole kan bli videoovervåket og få politihunder, om Oslo Høyre får det som de vil. Foto: Morten Lauveng Jørgensen

Bystyret i Oslo vedtok støtte til kameraovervåking i skolegården

Publisert

Onsdag kveld åpnet bystyret, på forslag fra byrådspartiene AP, SV og MDG, for kameraovervåking av skoler i skoletiden for å sikre elever og ansatte mot vold.

Oslo Høyre har lenge vært for tiltaket.

– I dag er kriminelle gjenger i ferd med å ta over kontrollen ved flere videregående skoler i Oslo. Vi ønsker flertall i bystyret for en lang rekke tiltak for et tryggere og bedre læringsmiljø, sier Høyres gruppeleder i bystyret, Eirik Lae Solberg.

Miljøarbeidere mot vold

Ved flere voldsepisoder mener Høyre kameraovervåking ville hjulpet politiet til å identifisere gjerningspersonene.

– Kameraovervåking skal tillates dersom skolen selv ønsker det og kun brukes innenfor en tidsbegrenset periode. Nylig ble en voldssak ved Etterstad videregående skole oppklart, nettopp fordi politiet fikk tak i overvåkingsbilder, sier Lae Solberg.

Høyres gruppeleder Eirik Lae Solberg studerer forslagene partiet fremmer for bystyret. Foto: Arnsten Linstad
Høyres gruppeleder Eirik Lae Solberg studerer forslagene partiet fremmer for bystyret. Foto: Arnsten Linstad

Sommerskole for svake elever

– Hvis du lykkes på skolen, er det større sjanse for at du lykkes senere i livet. Vi har ikke råd til å ikke ta problemene ved skolene i Oslo på alvor. Høyre vil i hvert fall ikke sitte stille og se på den negative utviklingen ved skolene våre, sier Lae Solberg.

Ønsker trygt lærings- og arbeidsmiljø

Vedtaket fra bystyret lød:

«Bystyret ber byrådet utarbeide retningslinjer for kameraovervåkning i Oslos skoler og barnehager som sikrer barn og unges rett til personvern og retten til et trygt læringsmiljø, og et trygt arbeidsmiljø for ansatte.

Kameraovervåking av elever eller ansatte i skolebygg eller skolegård i skoletiden skal ikke kunne tillates annet enn i spesielle tilfeller for å sikre enkeltpersoner mot alvorlige kriminelle handlinger. Dersom kameraovervåking må benyttes for å ivareta elevers og ansattes sikkerhet, skal dette være tidsbegrenset og etter en risikovurdering i samråd med politiet.»

Ved Etterstad videregående skal en voldssak ha blitt oppklart fordi politiet fikk tak i overvåkingsbilder. Foto: Morten Lauveng Jørgensen
Ved Etterstad videregående skal en voldssak ha blitt oppklart fordi politiet fikk tak i overvåkingsbilder. Foto: Morten Lauveng Jørgensen

Venstre mot overvåking

Partiene Venstre, Krf og Rødt stemte i mot overvåkingen i bystyret. Leder i Oslo Unge Venstre, Simon Seland, frykter for elevenes personvern når det nå åpnes for kameraovervåkning i skoletiden.

— Videofilming er et stort inngripen i folks liv. Skolen skal være en arena der man utfolder seg. Overvåkning mistenkeliggjør alle elever og vil føre til at mange legger bånd på seg.

Under bystyremøtet onsdag hadde Venstre flere forslag for å trygge barn og unges personvern. Et forslag der de ba byrådet sørge for at ingen av Oslos skoler og barnehager har kameraovervåkning i undervisningstiden, fikk ikke flertall.

Powered by Labrador CMS