Oppvekst- og kunnskapsbyråd Sunniva Holmås Eidsvoll (SV), byrådsleder Raymond Johansen (Ap) og finansbyråd Einar Wilhelmsen (MDG) la torsdag fram forslag til revidert budsjett for Oslo kommune.
Oppvekst- og kunnskapsbyråd Sunniva Holmås Eidsvoll (SV), byrådsleder Raymond Johansen (Ap) og finansbyråd Einar Wilhelmsen (MDG) la torsdag fram forslag til revidert budsjett for Oslo kommune.

Revidert Oslo-budsjett: – Vi sørger for ansvarlig økonomisk styring, reparasjon etter korona og å redusere forskjellene

Byrådet satser på å utjevne forskjellene, særlig blant barn og unge. De vil styrke frisklivssentralene og jobbe for å få folk tilbake til kollektivtrafikken etter pandemien.

Publisert

– I år handler det reviderte budsjettet om sikkerhet i en usikker tid. Derfor prioriterer byrådet det aller viktigste. Vi sørger for trygg og ansvarlig økonomisk styring, reparasjon etter koronapandemien og bruker penger på å få ned forskjellene. Vi prioriterer barn og unge som lever i familier med dårlig økonomi, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

Samlet sett disponerer byrådet 5,6 milliarder kroner over driftsbudsjettet i det reviderte budsjettet. Over investeringsbudsjettet foreslås nye bevilgninger på til sammen 839 millioner kroner.

– Oslofolk må ta regninga

Oslo kommunes utgifter til koronahåndtering ligger i 2022 an til å havne på om lag 1,6 milliarder kroner. Staten har til nå bare kompensert Oslo med 123 millioner.

– Det manglende kompensasjonen er et klart løftebrudd fra regjeringa. Helt siden pandemien traff ble vi forsikra om at vi skulle kompenseres for alle kostnader. Samtidig ser vi at vi var underkompensert med 850 millioner i fjor og ligger an til å bli underfinansiert med om lag 1,5 milliarder i år, om ikke regjeringen kommer med nye bevilgninger. Det er det Oslos innbyggere som må ta regninga for, sier finansbyråd Einar Wilhelmsen (MDG).

Prioriterer tiltak mot ulikhet

Pandemien forsterket ulikheten i en allerede delt by, og barn og unge betalte en høy pris. I revidert budsjett foreslår byrådet derfor å sette av 22,8 millioner kroner til økt sosialhjelp, for å styrke økonomien til de fattigste barnefamiliene. Det settes også av 60 millioner til Frisklivssentralene, blant annet for å hjelpe folk med ettervirkninger etter koronasykdom.

I tillegg foreslår byrådet å sette av totalt 61 millioner ekstra til sommerskole, sommerjobber for ungdom og fritidstilbud til ungdom i Oslo i sommermånedene.

Gratis aktivitetsskole for 3. klassinger

Byrådet foreslår dessuten å utvide ordningen med halvdagsplass i aktivitetsskolen slik at alle tredjeklassinger i osloskolen får et gratis tilbud fra høsten 2022.

– Utvidelsen av gratis AKS til alle tredjeklassinger i hele byen er en etterlengtet gladnyhet til barnefamiliene i Oslo i en tid hvor prisen på mange ting øker. Ordningen innebærer at familier over hele Oslo sparer 24.500 kroner i året per barn i året. Dette er jeg stolt over at byrådet prioriterer, sier byråd for oppvekst og kunnskap, Sunniva Holmås Eidsvoll (SV), i en pressemelding.

Vil ta imot flyktninger

Både kommunen og frivilligheten mobiliserer nå alle krefter for å ta imot og ta vare på flyktninger fra krigen i Ukraina. De aller fleste som kommer er kvinner og barn. I forslag til revidert budsjett settes det derfor av 487 millioner kroner i tillegg til allerede avsatte 300 millioner til istandsetting av bygg for mottak av flyktninger fra Ukraina.

Byrådet foreslår også å sette av betydelige midler for å kompensere for økte strømpriser, slik at idrettshaller, kirker og skoler ikke må begrense sine tilbud og åpningstider. Strømstøtte for eldre som bor i Omsorg+ boliger, som ikke omfattes av de nasjonale ordningene prioriteres også.

Siden 2015 har Oslo kommune hatt en synkende gjeldsgrad og har dermed hatt en økende evne til å håndtere rente- og avdragskostnader.

Endringene i budsjettet

Byrådets viktigste forslag i revidert budsjett:

 • 60 millioner til styrking av frisklivssentralene i bydelene.
 • 75 millioner til gratis AKS for 3. trinn i hele Oslo
 • 16 millioner til sommerskole, totalt 58 millioner til sommerskole i 2022.
 • 25 millioner til sommerjobber og aktiviteter for unge, totalt 58 millioner til dette i 2022.
 • 20 millioner til sommeraktiviteter til barn og ungdom, herunder midler til blant annet Oslo idrettskrets.
 • 487 millioner til mottak av flyktninger fra Ukraina.
 • 70 millioner til tiltak for å få folk tilbake til kollektivtrafikken etter pandemien.
 • 23 millioner til styrking av sosialhjelpen til barnefamilier.
 • 250 millioner til økte strømutgifter i kommunen og 558 millioner til korrigering av lønns- og prisvekst.
 • 20 millioner til strømkompensasjon for Omsorgsbolig+ og Den Norske kirke, som ikke omfattes av nasjonale ordninger.
 • 1,6 milliarder kroner til koronahåndtering i 2022.
 • 26 millioner til energieffektiviseringstiltak i kommunale boliger.
Powered by Labrador CMS