Raymond Johansen mener størrelsen på regjeringens overføringer tvinger frem velferdskutt.
Raymond Johansen mener størrelsen på regjeringens overføringer tvinger frem velferdskutt.

Ap-Raymond: – Regjeringen tvinger fram velferdskutt og forsterker krise

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) er klar på at revidert nasjonalbudsjett ikke dekker de kostnadene og inntektstapene Oslo kommune har hatt som følge av koronautbruddet.

Publisert

– Oslo har vært i en særskilt situasjon som episenteret for smitte av koronaviruset, med hvert tredje smittetilfelle i hele landet og høyest arbeidsledighet. Jeg hadde forventet at regjeringen i revidert nasjonalbudsjett ville tatt hensyn til Oslo og andre kommuner som er spesielt hardt rammet av koronaviruset. Det tyder det ikke på at regjeringen gjør, og dermed sender de regningen over på befolkningen vår. De tvinger i realiteten fram velferdskutt, og forsterker dermed den krisen vi nå er inne i, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

Oslos samlede nettoutgifter knyttet til koronasituasjonen for mars, april og så langt i mai beløper seg til ca. 1 milliard kroner. I tillegg forventer Oslo et tap i skatteinntekter på mellom 0,8 og 1,2 milliarder kroner.

Håper på Stortinget

Nå håper Raymond Johansen at Stortinget vil komme med påplussinger.

– Jeg har store forventinger til at Stortinget følger opp og legger inn midler slik at Oslo og andre kommuner får kompensert både for merkostnader og tapte inntekter, sier Johansen i en pressemelding.

Byrådet vil legge frem et revidert budsjett for Oslo kommune for 2020 om en uke, tirsdag 19. mai 2020.

– Stortinget fattet et tydelig vedtak om at kommunene og fylkeskommunene skal kompenseres for virkninger av skattesvikt, inntektsbortfall og merutgifter i forbindelse med koronaepidemien. Vi synes ikke det reviderte budsjettet er i tråd med disse klare føringene.

Kostnader høyere enn regjeringen anslår

– Umiddelbart er vi i tvil om besparelsene staten beregner at vi skal ha hatt er reelle, og vi tror også skattesvikten og merkostnadene blir høyere enn det regjeringen har lagt til grunn. Vi forutsetter at revidert nasjonalbudsjett kun er et stoppested mot fullverdig oppfølging av Stortingets klare vedtak, sier finansbyråd Einar Wilhelmsen (MDG).

Oslo kommune har om lag 700 000 innbyggere, 53 000 ansatte og et totalbudsjett på 77 milliarder kroner.

Powered by Labrador CMS