— Vår foreløpige lesing av regjeringsplattformen er at den ikke vil bidra til full oppnåelse av klimabudsjettet, sier finansbyråd Einar Wilhelmsen (MDG).
— Vår foreløpige lesing av regjeringsplattformen er at den ikke vil bidra til full oppnåelse av klimabudsjettet, sier finansbyråd Einar Wilhelmsen (MDG).

Byråd Einar Wilhelmsen (MDG): - Når det gjelder hva Hurdalskameratene har tenkt å gjøre med drivstoffavgiftene, så er det litt uklart for meg. Rett og slett

Det rødgrønne byrådet har lovet velgerne å redusere Oslos klimautslipp med 95 prosent innen 2030. Men det kan bli vanskelig hvis Ap/Sp-regjeringen reduserer drivstoffavgiften, frykter finansbyråd Einar Wilhelmsen (MDG).

Publisert

I regjeringens politiske grunnlag, Hurdalsplattformen, står det at drivstoffavgiften skal reduseres. Med andre ord at avgiften på bensin og diesel skal kuttes.

Det skaper bekymring for økte klimautslipp hos bystyreflertallet i Oslo. Høyre har tidligere advart mot økte utslipp i hovedstaden dersom det blir billigere å kjøre fossilbil.

— Grunn til bekymring for økte klimautslipp?

I onsdagens bystyremøte tok KrF opp saken, og stilte spørsmål om hvordan lavere drivstoffavgift vil påvirke byrådets klimabudsjett.

KrFs Espen Andreas Hasle ville vite hva Ap/SV/MDG-byrådet mener om den nye Ap/Sp-regjeringens løfte om å redusere drivstoffavgiften.
KrFs Espen Andreas Hasle ville vite hva Ap/SV/MDG-byrådet mener om den nye Ap/Sp-regjeringens løfte om å redusere drivstoffavgiften.

— Det kan jo ikke være noen tvil når det i Hurdalsplattformen eksplisitt står at man skal redusere drivstoffavgiftene, så må jo det bety at prisene på bensin og diesel skal gå ned, sa Espen Andreas Hasle (KrF), før han fortsatte.

— Og jeg har lyst til å høre med MDGs finansbyråd Einar Wilhelmsen om hans vurdering er om det er grunn til bekymring for økning i Oslos klimagassutslipp hvis det blir billigere å kjøre bil?

Det rødgrønne Ap/SV/MDG-byrådet har lovet velgerne at Oslo skal bli verdens første nullutslippshovedstad. Innen 2030 skal Oslos klimautslipp kuttes med 95 prosent sammenlignet med utslippene i 2009.

— Trenger tyngre virkemidler mot veitransport

Spørsmålet er om det er mulig dersom Ap/Sp-regjeringen holder løftet fra Hurdalsplattformen, nemlig å kutte i drivstoffavgiften.

— Vår foreløpige lesing av regjeringsplattformen at den ikke vil bidra til full oppnåelse av klimabudsjettet. Det er altså ikke grunn til å tro at klimagassutslippene i Oslo vil gå raskere ned enn det vi trodde før Hurdalsplattformen kom, svarte finansbyråd Einar Wilhelmsen (MDG) på KrFs spørsmål i bystyret.

— Vi vet jo alle at de tre store utslippskildene i Oslo er veitrafikk, avfallsforbrenning og byggeplasser. Vi trenger tyngre virkemidler som virker inn mot veitransport, fortsatte Wilhelmsen.

Wilhelmsen legger ikke skjul på at han frykter økte klimautslipp i Oslo hvis det blir billigere å kjøre fossilbil. Men legger til at det er vanskelig å tolke hva Støre-regjeringen egentlig vil.

— Høyere drivstoffavgift gir lavere utslipp

— Når det gjelder akkurat hva Hurdalskameratene har tenkt å gjøre med drivstoffavgiftene så er det litt uklart for meg. Rett og slett.

— Om man her snakker om at det skal kompenseres med økning av andre avgifter, som ikke vil påvirke transportsektoren. Så jeg vet ikke. Vi må nesten se hva regjeringen vil gjøre. Her ligger jo fakta litt langt ned i detaljene, sier MDG-byråden.

Men en ting er han sikker på - dersom Sp/Ap-regjeringen hadde lovet å gjøre det dyrere å kjøre bil, så ville det vært enklere å oppnå byrådets klimamål.

— Men det er klart at høyere drivstoffutgifter vil gi lavere utslipp i Oslo, sier Einar Wilhelmsen.

Powered by Labrador CMS