� Vi var i god tro, vi søkte råd hos finansdepartementet, og der fikk vi beskjed om at tidsfristen for utskriving av eiendomsskatt ikke var over, sier byrådsleder Raymond Johansen om høyesteretts avgjørelse. Foto: Arnsten Linstad
� Vi var i god tro, vi søkte råd hos finansdepartementet, og der fikk vi beskjed om at tidsfristen for utskriving av eiendomsskatt ikke var over, sier byrådsleder Raymond Johansen om høyesteretts avgjørelse. Foto: Arnsten Linstad

Byrådet i Oslo foreslår å tilbakebetale også deler av eiendomsskatten for 2017

Byrådet i Oslo foreslår å betale tilbake nær 150 millioner kroner av eiendomsskatten for 2017.

Publisert Sist oppdatert

Nylig konkluderte Høyesterett med at Oslokommunes vedtak om eiendomsskatt for 2016 var ugyldig. Kommunen økte skattesatsen fra 2 til 3 promille i 2017.

Når byrådet fremmer sak til bystyret om tilbakebetaling for 2016, vil byrådet også foreslå at skattevedtaket fra 2017 rettes slik Oslo-borgere får tilbakebetalt differansen mellom 2 og 3 promille i skattesats for dette året.

– Byrådet vil foreslå for bystyret at kommunen retter skattevedtakene fra 2017 slik at skatten for 2017 for boliger og fritidsboliger baserer seg på en skattesats på to promille. En slik retting vil medføre en tilbakebetaling av drøyt 148 millioner kroner pluss renter, totalt om lag 150 millioner kroner, sier finansbyråd Robert Steen (Ap).

Assisterende kommuneadvokat for Oslo kommune, Trine Riiber (nærmest) og advokat Bettina Banoun representerte partene da Høyesterett behandlet gruppesøksmålet om eiendomsskatt. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix
Assisterende kommuneadvokat for Oslo kommune, Trine Riiber (nærmest) og advokat Bettina Banoun representerte partene da Høyesterett behandlet gruppesøksmålet om eiendomsskatt. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Krevde eiendomsskatt for sent på året

Høyesterett konkluderte i juni med at kommunen var i sin fulle rett til å innføre en moderat eiendomsskatt for å finansiere velferdsløft. Høyesterett kom imidlertid under dissens til at Oslo kommune hadde oversittet fristen for å skrive ut eiendomsskatt i 2016, og at vedtakene som var omfattet av søksmålet derfor var ugyldige.

— Vi var i god tro, vi søkte råd hos finansdepartementet, og der fikk vi beskjed om at tidsfristen for utskriving av eiendomsskatt ikke var over, sa byrådsleder Raymond Johansen om høyesteretts avgjørelse i forrige uke.

Én promille mindre skatt

I 2016 fulgte det av loven at skattesatsen maksimalt skulle være 2 promille det første året en kommune skrev ut eiendomsskatt. Da 2017 var andre år med eiendomsskatt i Oslo kommune, skrev man i 2017 ut eiendomsskatt på bolig med 3 promille.

Byrådet har avsatt 250 millioner kroner for å ta høyde for en eventuell tilbakebetaling av eiendomsskatt for 2016. Merkostnaden ved at det rettes for 2017 foreslås finansiert ved redusert overføring fra drift til investering i den samme budsjettjusteringssaken som omhandler 2016.

Kan behandles 4. september

Byrådet vil fremme en sak for bystyret. Første bystyremøte hvor det kan være aktuelt å behandle saken er 4. september.

I forrige uke varslet et advokatfirma et nytt massesøksmål om ikke eiendomsskatten for 2017 også tilbakebetales.

Eiendomsskatt i Oslo

Oslo kommune hadde eiendomsskatt til og med 1998. Fra 1999 til 2015 skrev kommunen ikke ut eiendomsskatt. Spørsmålet om eiendomsskatt ble et tema i kommunevalgkampen i 2015. De rødgrønne partiene fikk flertall i bystyret og gjeninnførte skatten.

Skattesatsen ble satt til 2 promille. Bystyret fastsatte et bunnfradrag på 4 millioner kroner, noe som fritar opp mot 80 prosent av boenhetene for eiendomsskatt. 3.400 privatpersoner gikk til gruppesøksmål mot kommunen på grunn av eiendomsskatten. De mener skatten ble skrevet ut for sent på året, og at kommunen ikke kunne ha så høyt bunnfradrag at så mange blir fritatt.

Høyesterett avsa dom 25. juni. Retten konkluderer med at kommunen ikke overholdt fristen i eiendomsskatteloven, som i dette tilfellet var 1. mars, og at vedtaket om å skrive ut eiendomsskatt for 2016 dermed er ugyldig.

Høyesterett mener bunnfradraget i Oslo er høyt. Kun fire andre kommuner hadde bunnfradrag på 1 million kroner eller mer i 2016. Retten mener likevel dette ligger innenfor kommunens skjønnsfrihet.