Beboer Endre Midtstigen ønsker et bedre oppvekstmiljø for barna i Rødstuveien og ber kommunen om hjelp. Foto: Susanne Skaug
Beboer Endre Midtstigen ønsker et bedre oppvekstmiljø for barna i Rødstuveien og ber kommunen om hjelp. Foto: Susanne Skaug

Sinsen-barn må leke på lekeplass med hundeavføring og ølbokser

Publisert

Sinsen-beboer Endre Midtstigen er skuffet over kommunens innsats for å ruste opp lekeplassen i nabolaget. Uten skikkelige lekeapparater og vedlikehold, framstår den i dag som en søppelplass.

— Jeg synes grøntarealet her er dårlig utnyttet generelt, men spesielt provoserende er det at kommunen ikke holder lekeplassen i stand, slik at barna i området kan leke her.

Midtstigen forteller at han lenge har forsøkt å komme i dialog med kommunen, men at de har vist liten interesse for stedet.

— Barna i Rødstuveien fortjener en felles plass å leke på. Per dags dato er det ikke mulig, på grunn av søppel og hundeavføring. Gresset rekker å vokse seg til knehøyde før kommunen sender noen for å klippe det, og mangelen på lekeapparater og parkbenker gjør det hele til et trist skue.

Sandkassen på lekeplassen har sett bedre dager. Foto: Susanne Skaug
Sandkassen på lekeplassen har sett bedre dager. Foto: Susanne Skaug

Midtstigen forteller at det bor mange barn i borettslagene rundt plassen. Mange av disse er flyktninger eller andre sårbare grupper.

— Det hadde vært hyggelig hvis man fikk til en positiv greie rundt denne lekeplassen. Med litt dugnadsånd kunne vi komme langt og gi lokalmiljøet en samlingsplass alle ville få glede av.

Et stusselig syn

Hilde Gunn Øye, kommunikasjonsrådgiver i eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY), svarer at de ryddet området senest denne våren, men at det først og fremst er bydelen, bymiljøetaten og Boligbygg Oslo som opparbeider lekeplasser.

— Vi fjernet lekeapparater fra plassen våren 2017, da de ikke tilfredsstilte EU-kravene og var ødelagte. Benkene lot vi stå igjen, men så viste det seg at disse ble et samlingsted som førte til bråk og sjenanse for beboerne i området. Dermed ble også de fjernet til slutt.

Lekeplassen er inngjerdet og en del av et større grøntområde på kommunens eiendom. Den er omkranset av flere borettslag, men ligger tilknyttet en bygård eid av Fredensborg Utleiefirma. VårtOslos journalist kan bekrefte at stedet er lite utnyttet og framstår som stusselig. Ølbokser og poser med hundeavføring ligger strødd.

– Lekeplassen i Rødstuveien kunne trengt flere lekeapparater, mener Endre Midtstigen. Foto: Susanne Skaug
– Lekeplassen i Rødstuveien kunne trengt flere lekeapparater, mener Endre Midtstigen. Foto: Susanne Skaug

Beklagelig med dårlig respons

Øye synes det er beklagelig at Midtstigen ikke har fått bedre respons når han kontaktet kommunen og vil rette opp med å gi han følgende råd.

— Beboerne i Rødstuveien kan inngå en avtale med EBY om å disponere deler av området vederlagsfritt til lekeplass. Men da må de sette området i stand selv og holde det i forsvarlig orden i henhold til EUs krav om lekeplasser.

Hun opplyser at beboerne kan søke om midler til opprusting av lekeplassen fra bydelen, så kan EBY bidra med bortkjøring av avfall når området eventuelt settes i stand.

Endre Midtstigen ønsker på sin side å samle lokalmiljøet til dugnad.

Powered by Labrador CMS