DEBATT

E18 vest for Oslo, med egen bussbane.
E18 vest for Oslo, med egen bussbane.

– Nye E18 skal ikke være en ny monstervei – den skal temme den monsterveien vi allerede har

Nå er Oslo fornøyd, og de unner ingen andre den samme utviklingen. Oslo trekker stigen opp etter seg og dømmer tusenvis av bæringer til en livstid med støy, støv og forurensing. Takk for den.

Publisert

Nylig skrev flere ungdomspolitikere et innlegg i VårtOslo om hvorfor nye E18 må stoppes. Innlegget deres gir uttrykk for en arroganse overfor oss som dette prosjektet faktisk gjelder. Det er på tide med et perspektiv fra noen utenfor Ring 3.

E18 er Norges mest trafikkerte vei og skjærer tvers gjennom min kommune. Den forurenser og støylegger tett befolkede områder og står i veien for god byutvikling.

Det er grunnen til at Oslo har lagt den i tunnel, og det er grunnen til at vi vil legge den i tunnel.

Har åpnet byen

I 1990 åpnet Festningstunnelen, og i 2010 åpnet Bjørvikatunnelen. Å legge E18 gjennom Oslo sentrum i tunnel, har vært en stor suksess. Det har åpnet byen mot fjorden og har bidratt til byutvikling på menneskets premisser - ikke bilens.

Men nå er Oslo fornøyd, og de unner ingen andre den samme utviklingen. Oslo trekker stigen opp etter seg og dømmer tusenvis av bæringer til en livstid med støy, støv og forurensing. Takk for den.

Det kan virke som om det har gått sport i å være motstander av ny E18 og mye av argumentasjonen bygger på feilaktigheter.

Betyr ikke trafikkøkning

Motstandere påstår konsekvent at E18 skal utvides og at trafikken vil øke. Det er ikke riktig. Nullvekstmålet ligger til grunn, det er alle enige om.

Vi kan få veien i tunnel uten at det nødvendigvis innebærer en trafikkøkning. Stortingsproposisjonen fremhever beregninger som viser at trafikken inn til Oslo ikke vil øke med det foreslåtte bompengeopplegget.

Dessuten har Aftenposten kunnet fortelle at forhandlingspartene er enige om å ta ut den planlagte bussveien som skulle gå parallelt med E18 og heller gi bussene kollektivfelt på selve motorveien.

Dette er en fornuftig løsning som trolig vil bety at nye E18 får mindre kapasitet enn i dag, med to gjennomgående kjørefelt og ett kollektivfelt hver vei. Dessverre virker E18-motstanderne mer interessert i å ri en populistisk bølge enn å finne løsninger.

Frekt argumentert

Ungdomspolitikerne hevder i sitt innlegg at det er lokal motstand mot E18-planene. At Oslo-politikere skal anse seg selv som den lokale parten, samtidig som det ikke skal bygges én meter motorvei i Oslo, er direkte frekt.

Det er bred politisk enighet om E18-planene i både Asker og Bærum, og det er vi som merker dette på kroppen.

Nye E18 skal ikke være en ny monstervei – den skal temme den monsterveien vi allerede har. Den skal få bussen frem, gjøre det enklere å sykle inn til Oslo og sikre grønn byutvikling der tusenvis av mennesker i dag bor i rød støysone.

Det er helt nødvendig å gjøre noe med E18 vest for Oslo. Nå er det vår tur.

Powered by Labrador CMS