Musikeren Paul Simmons var 25 år gammel da han fikk en overdose heroin. Han døde av nedkjøling i et hotellbadekar på Comfort Hotel Børsparken, i nærheten av Oslo Børs, i februar 2015. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix
Musikeren Paul Simmons var 25 år gammel da han fikk en overdose heroin. Han døde av nedkjøling i et hotellbadekar på Comfort Hotel Børsparken, i nærheten av Oslo Børs, i februar 2015. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Kraftig straffeskjerpelse etter drapet på musikeren Paul Simmons i Oslo sentrum

To menn er dømt til 20 års forvaring og 15 års fengsel for forsettlig drap på musikeren Paul Simmons i et rom på Comfort Hotel Børsparken i sentrum. Straffen er kraftig skjerpet i ankesaken.

Publisert

I august i fjor ble de to mennene, som er 36 og 39 år gamle, dømt til henholdsvis 15 og 10 års fengsel for uaktsomt drap på Simmons, som kom fra Lillestrøm.

Musikeren var 25 år gammel da han fikk en overdose heroin og døde av nedkjøling i et hotellbadekar på Comfort Hotel Børsparken, i nærheten av Oslo Børs, i februar 2015. Simmons hadde en kroppstemperatur på rundt 30 grader da han ble funnet livløs på hotellrom 621. Han ble kjørt til Ullevål sykehus, men døde etter to dager.

Både de tiltalte og påtalemyndigheten anket dommen fra Oslotingrett, og nå er altså dommen fra Borgarting lagmannsrett klar. Den innebærer en kraftig skjerping av straffen, og lagmannsretten har funnet dem skyldig i forsettlig drap.

Omfattende bedrageri

Retten mener de tiltalte også har begått omfattende bedragerier overfor Simmons, og at de handlet med forsett når de «forledet fornærmede til å innta stoffet» i forbindelse med bedrageriene.

Den eldste av de tiltalte ble i tingretten også dømt for to voldtekter og fikk den strengeste straffen i begge rettsinstansene. Borgarting lagmannsrett satte straffen til 20 års forvaring med en minstetid på 13 år og fire måneder. 36-åringens straff ble satt til 15 års fengsel.

Mennene er sammen dømt til å betale 200.000 kroner i oppreisningserstatning til Simmons' foreldre.

Powered by Labrador CMS