Sparkesykler
En mengde sparkesykler kan man leie i Oslo. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Dobling i antall skader på elektrisk sparkesykkel i juni

Stadig flere bruker elsparkesyklene, og i juni ble dobbelt så mange skadet på elsparkesykkel som i mai. Det er imidlertid kun en liten andel av alle skadde på Oslo legevakt.

Antall skadde utgjør én prosent av den totale andelen på 17.388 skader registrert ved Oslo skadelegevakt siden april. De tre siste månedene har totalt 187 personer blitt skadd etter fall med elektrisk sparkesykkel i Oslo.

Fra mai til juni doblet antall skadde seg, fra 46 til 107.

Ifølge kommunikasjonsrådgiver Vibeke Kaas i Oslo universitetssykehus er det registrert tolv alvorlige skader, hvorav brudd i håndledd eller underarm utgjør halvparten. Én hodeskade, brudd i hofte, lår, ankel og to brudd i legg utgjør resten.

Dobbelt så mange menn

Snittalderen på de skadde er 30 år, og det er nesten dobbelt så mange menn (66 prosent) som har skadd seg på elektrisk sparkesykkel som kvinner (34 prosent).

Skadeandelen har økt måned for måned etter at de populære sparkesyklene gjorde sitt inntog i hovedstaden og flere bruker sparkesyklene.

I april registrerte Oslo skadelegevakt 1,1 skader per døgn og totalt 34 personer. I mai økte andelen ytterligere til 46 personer og 1,5 per døgn, mens juni brakte 107 personer til skadelegevakten. Det utgjør 3,6 skader per døgn.

MELD DEG PÅ NYHETSBREVET VÅRT

Kommentarer