personvernombud-oslo
Tre av søkerne på jobben som personvernombud. Fra venstre: Morten Haug Frøyen (52), personvernombud i Utdanningsdirektoratet, Pål Magne Ånestad (33), personvernombud i Ullensaker kommune og Niklas Vilhelm (47) er forsker hos Nasjonal sikkerhetsmyndighet.

Disse personene ønsker å bli byens nye personvernombud

Her er oversikten over personene som ønsker å påse at Oslo kommune overholder personvernet ditt og mitt. 25 personer søkte på jobben, som rapporterer til ordføreren.

Personvernombudet er en ny stilling i Oslo kommune. Før var ordningen med personvernombud frivillig, men etter at GDPR-reglene trådte i kraft, har ordningen blitt obligatorisk. En rekke virksomheter som behandler personopplysninger er i praksis nå forpliktet til å utpeke et personvernombud.

I stillingsannonsen sier Oslo kommune at «Vi søker deg som har erfaring fra arbeid med personvern eller informasjonssikkerhet, og som har inngående kjennskap til gjeldende nasjonalt og internasjonalt lovverk på fagområdet. Personvernarbeidet skal rettes mot områder som kan representere høy risiko».

Frittstående ombud

Personvernombudet skal utføre sitt arbeid på fritt og selvstendig grunnlag, uavhengig av administrativ og politisk ledelse i kommunen. Ombudet vil organisatorisk være plassert under bystyret og har ordføreren som arbeidsgiver.

Ombudet rapporterer årlig til bystyret og orienterer bystyret ved eventuelle alvorlige forhold.

Mange personvernombud søkte

25 søkte på jobben. Av disse var det åtte kvinner og 17 menn, de fleste fra Oslo. Blant søkerne fins:

  • Christina Møllebro Wisth (53). Hun er rådgiver og personvernombud i Lier kommune og har tidligere vært rådgiver hos Fylkesmannen i Oslo og Viken. Wisth opplyser at hun etter at søknadsfristen gikk ut trakk seg som søker.
  • Morten Haug Frøyen (52), som er personvernombud i Utdanningsdirektoratet, hvor han også har vært avdelingsdirektør i en årrekke. Blant spørsmålene han har tatt stilling til der er kameraovervåking i skolen: – Jeg vil verken si ja eller nei til om det er behov for å terrorsikre norske skoler, uttalte han til Stavanger Aftenblad i fjor.
  • Elena Kurnosova (31). Hun er jurist og personvernrådgiver i Rebatum, en tilbudsapp som henter og kategoriserer tilbud på dagligvarer og mat.
  • Niklas Vilhelm (47) er forsker hos Nasjonal sikkerhetsmyndighet, underlagt Forsvarsdepartementet. Han har tidligere uttalt til forskning.no at – Vi må venne oss til at det må brukes mer penger på sikkerhet.
  • Natalia Koneva (42), internrevisor for IT hos KPMG og før det, samme jobb i PwC.
  • Pål Magne Ånestad (33) er jurist og personvernombud i Ullensaker kommune. Han har tidligere jobbet som rådgiver hos Likestillings- og diskrimineringsombudet og bidar med lett tilgjengelig informasjon om arbeidsrettslige spørsmål på bloggen tilbeinet.no
  • Signe Krüger Christiansen (46): Løsningsrådgiver i Entrust Datacard, et amerikansk selskap som driver med IT-sikkerhet.

Her er hele søkerlisten:

personvernombud

MELD DEG PÅ NYHETSBREVET VÅRT

Kommentarer