Luftforurensning i Oslo

Forurensningen fra dieselbiler blir til potensielt helsefarlig svevestøv. Foto: Kay Asbjørn Schjørlien
Forurensningen fra dieselbiler blir til potensielt helsefarlig svevestøv. Foto: Kay Asbjørn Schjørlien

Dieselforbudet i Oslo: Forskerne jubler - bilistene ringer politiet

Publisert Sist oppdatert

I morgen blir det forbudt å kjøre dieselbil i Oslo og politiet nedringes av dieselbilister. Men forskerne er mer fornøyde.

Oslo har noe av den dårligste luftkvaliteten i hele Europa i disse dager.

På grunn av akutt helsefarlig luftforurensning blir det forbudt å kjøre dieselbiler på byens kommunale veier.

Forbudet vil gjelde mellom kl 0600 og kl 2200 fra og med tirsdag.
Men dette vil tydeligvis ikke bli prioritert særlig høyt av Oslopolitiet, som i dag sier at de kommer til å reagere muntlig eller med gebyr dersom de ser klare overtredelser av dieselforbudet.

— Oslo politidistrikt kommer ikke til å sette inn ekstra mannskaper for å håndheve dieselforbudet, sier visepolitimester Roger Andresen i en pressemelding.

Kanskje de likevel må øke sentralbordkapasiteten? På Twitter ber politiet folk nærmest om å slutte å ringe dem om forbudet.


Oslo med Europas dårligste luftkvalitet
Forskere er spente på effekten av forbudet. Det har ikke vært prøvd før, påpeker de.

— Vi er spente på effektene av tiltaket og om målingene de neste dagene kommer til å vise at dieselforbudet har vært et effektivt tiltak mot luftforurensningen. Men da er det også viktig at flest mulig overholder forbudet og at det også håndheves, sier politisk rådgiver Hogne Skogesal i Norges Astma og -Allergiforbund (NAAF).

Hogne Skogesal i Norges Astma og -Allergiforbund. Foto: Twitter
Hogne Skogesal i Norges Astma og -Allergiforbund. Foto: Twitter
Oslo i januar i 2016. Foto: Ruben Fagereng / Flickr
Oslo i januar i 2016. Foto: Ruben Fagereng / Flickr

— Jo flere som innretter seg etter tiltaket, jo fortere vil vi være tilbake til normalen, sier Skogesal.

I disse ukene har Oslo noe av den dårligste luftkvaliteten i Europa, ifølge Norsk Institutt for Luftforurensning (NILU). 2. januar hadde vi kontinentets aller dårligste luftkvalitet.

Ifølge Folkehelseinstituttet dør 185 mennesker for tidlig på grunn av svevestøv-lufta hvert år i Oslo.

— Forstår at oppleves urettferdig
— Vi forstår at mange dieselbileiere opplever dette som urettferdig. Det er da viktig å huske på at dette tiltaket har tvunget seg fram over tid, blant annet som en konsekvens av mange års favorisering av dieselbiler, sier politisk rådgiver Skogesal i NAAF.

— I dag vet vi at dieselbiler har det høyeste utslippet av NO2, og da er det helt naturlig at tiltakene retter seg mot disse kjøretøyene, mener Skogesal.

— Dette er et modig tiltak som innebærer at kommunen nå viser handlingsvilje på vegne av utsatte grupper. Akutt høy luftforurensning innebærer at det kan være helseskadelig for små barn og mennesker med astma og andre lungesykdommer å bevege seg ute, sier rådgiveren.

FAKTA om Dieselforbudet i Oslo:

  • Forbudet gjelder for kommunale veier og deler av Ring 1, med unntak for blant annet ladbare hybrid-dieselbiler, tunge kjøretøy med Euro VI-teknologi, noe næringstransport, dieselkjøretøy i offentlig tjeneste og pasienttransport.
  • En av de mest helseskadelige komponentene i eksos er nitrogenoksider (NOX). NOX er en samlebetegnelse for gassene nitrogenoksid, NO, og nitrogendioksid, NO2. Det er NO2 som er forbundet med mest helseskade. Dieselbiler slipper ut mer NO2 enn bensinbiler.
  • Eksponering for NO2 fører blant annet til at luftveiene blir mer mottakelige for infeksjoner. Folk med astma eller andre kroniske lungesykdommer kan reagere med nedsatt lungefunksjon etter kort tids eksponering for NO2.
  • Forskrift om midlertidig trafikkregulerende tiltak ved høy luftforurensning, Oslo kommune ble fastsatt av byrådet i Oslo 1. desember 2016 og har som formål å redusere luftforurensning fra trafikk i perioder med spesielt høy luftforurensning av NO2. Alt om dieselforbudet på Oslo kommune sine sider.