Grus handikapp-parkering
Grusen som ryddes fra parkeringsplasser, fortau og gater i Oslo blir ikke gjenvunnet. I stedet fraktes den til Ski og Skedsmo der den brukes som fyllmasse. Foto: Arnsten LInstad

Denne grusen gjenvinnes i Trondheim og Stockholm. Men i rødgrønne Oslo kaster vi 38.000 tonn grus i vår

I vinter ble 38.000 tonn grus strødd på Oslos vinterglatte fortau og gater. Men ingenting gjenvinnes. Alt blir kastet fordi Oslo kommune mener det er for dyrt å gjenvinne grusen.

— Hva er det som er så spesielt med Oslo? I Trondheim og Stockholm klarer de å gjenvinne store deler av grusen. Dette kan ikke fortsette, sier Høyres bystyrerepresentant Kristoffer Gustavsen til VårtOslo.

All grusen som strøs i Oslo i løpet av vinteren blir kjørt til Akershus-kommunene Ski i Follo og Skedsmo på Romerike. Her blir grusen deponert som fyllmasse. I vinter brukte Oslo kommune 38.000 tonn grus. Ingenting blir gjenvunnet. Årsaken er at grusen er så forurenset at det blir for kostbart å gjenvinne den, opplyser bymiljøetaten.

Da bystyrets miljø- og samferdselskomite stilte spørsmål til miljøbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG) i komiteen tidligere i vår, svarte etaten at gjenvinning både er kostbart og komplisert.

Kristoffer Gustavsen (H)
Høyres miljø- og samferdselspolitiker i bystyret, Kristoffer Gustavsen, skjønner ikke hvorfor Oslo kaster 38.000 tonn grus årlig, mens både Trondheim og Stockholm klarer å rense grusen. Foto: Arnsten Linstad

Gjenvinningsanlegg for grus bygges nord for Oslo

— Jeg syns det er en god holdning for politikere at vi forsøker å praktisere gjenbruk av ressurser. Grusen må selvsagt renses, men det klarer man andre steder. Derfor fremmer vi forslag for bystyret om at det rødgrønne byrådet pålegges å finne ut om det er mulig å få renset grusen som brukes hver vinter, sier Gustavsen.

Grus Majorstua
Utenfor Colosseum kino ligger fortsatt grusen igjen på fortauet og i gaten. Foto: Arnsten Linstad

Bymiljøetaten opplyser til VårtOslo at de allerede er i gang med å se på ulike løsninger for gjenvinning av grus. Entrepenørselskapet AF-gruppen er i gang med å etablere et renseanlegg for grus i Nes kommune i Akershus. Det kan være aktuelt å bruke dette anlegget dersom rensing av grus vedtas av bystyret, opplyser etaten.

I en epost til VårtOslo skriver byrådsavdelingen for miljø- og samferdsel at byråd Nguyen Berg akkurat har mottatt Høyre-forslaget om gjenvinning, og at hun avventer behandlingen i bystyrets miljøkomite.

Trøndere gjenvinner 70 prosent av grusen

— Trondheim kommune bruker gjenvinningsstasjonen på Tiller til å gjenvinne bortimot 70 prosent av all grus og strøsand som brukes hver vinter. Det er god miljøpolitikk, og noe vi burde være i stand til også i Oslo. Men selvfølgelig skjønner også Høyre at dette er et kostnadsspørsmål. Likevel tror vi det er mulig med gjenvinning, mener Høyres Gustavsen.

Sammen med partifellen Per Trygve Hoff (H) i miljø- og samferdselskomiteen, fremmer nå

Per Trygve Hoff (H)
Per trygve Hoff (H) og partifellen Kristoffer Gustavsen vil ha gjenvinning av grus i Oslo. Foto: Oslo Høyre

Gustavsen et forslag om gjenvinning av grus for bystyret. Gustavsen og Hoff mener begge at det beste hadde vært om Ap/SV/MDG-byrådet så på forslaget som en invitasjon, og ønsker tverrpolitisk enighet om miljøtiltaket.

— Rundt Oslo er det allerede nå manglende tilgang på grus, sand og pukk. Dette er en viktig ressurs vi trenger til mange ulike formål i fremtiden. Derfor ber Høyre om at byrådet innen utgangen av september har en plan for gjenvinning av grus og strøsand som brukes neste vinter, sier Høyre-politikeren.

MELD DEG PÅ NYHETSBREVET VÅRT

Kommentarer