� Kampen mot mobbing i osloskolen må aldri stoppe, sier byråd for oppvekst og kunnskap, Inga Marte Thorkildsen (SV). Foto: Stig Jensen
� Kampen mot mobbing i osloskolen må aldri stoppe, sier byråd for oppvekst og kunnskap, Inga Marte Thorkildsen (SV). Foto: Stig Jensen

Raymond Johansen: – Relasjonen mellom Inga Marte Thorkildsen og utdanningsetaten må tolkes inn i en ramme av faglig uenighet

Varselet mot byråd Inga Marte Thorkildsen ferdigbehandlet. – Min helhetlige vurdering er at det verken foreligger regelbrudd eller andre forhold, som rokker ved min tillit til Thorkildsen, sier Raymond Johansen.

Publisert Sist oppdatert

I formiddag redegjorde byrådsleder Raymond Johansen for behandlingen av varslingssakene rettet mot byråd Inga Marte Thorkildsen. Varslene omhandlet påstander om brudd på taushetsplikt, anskaffelsesregelverket, offentleglova, arbeidsmiljøloven og opplysningsplikten overfor bystyrets organer. Behandlingen av varslingssakene er nå avsluttet.

– Etter en grundig og helhetlig gjennomgang, basert på Kommuneadvokatens juridiske vurderinger og internrevisjonens innsamling av fakta, foreligger det etter min vurdering verken regelbrudd eller andre forhold som rokker ved min tillit til byråd Inga Marte Thorkildsen, sier byrådsleder Raymond Johansen.

Ikke konstatert regelbrudd

Selv om varslene gikk til Sentralt varslingsråd, ble de behandlet av byrådslederen selv.

– Det er et godt prinsipp at den som skal behandle et varsel er overordnet den det er varslet om. Som byrådets leder kan jeg ikke overlate til noen andre å vurdere om jeg skal ha tillit til en av mine byråder, sier Johansen.

– Det foreligger etter min vurdering verken regelbrudd eller andre forhold som rokker ved min tillit til byråd Inga Marte Thorkildsen, sier byrådsleder Raymond Johansen. Thorkildsen i forgrunnen. Bilde er tatt tidligere. Arkivfoto: André Kjernsli
– Det foreligger etter min vurdering verken regelbrudd eller andre forhold som rokker ved min tillit til byråd Inga Marte Thorkildsen, sier byrådsleder Raymond Johansen. Thorkildsen i forgrunnen. Bilde er tatt tidligere. Arkivfoto: André Kjernsli

Behandlingen av varselet har tatt i alt seks uker og omfatter blant annet flere uttalelser fra Kommuneadvokaten og en rapport med sammenstilling av fakta fra kommunens internrevisjon.

– Jeg har vurdert varslene og tatt for meg påstand for påstand. Kommuneadvokaten har ikke kunnet konstatere noe regelbrudd. Totalinntrykket er at påstandene i varslene har blitt nyansert gjennom undersøkelsene gjennomført av internrevisjonen, sier Johansen.

Hjelp fra konsulentfirmaet Deloitte

Rapporten fra internrevisjonen viser delvis motstridende opplysninger om hva som har blitt sagt og gjort i ulike møter.

– Vi må nok leve med at det ikke er mulig nå i ettertid å si sikkert hvilke ord som falt og hvordan de falt. Basert på rapporten fra internrevisjonen, mener jeg bildet er mer nyansert enn man kan få inntrykk av etter å ha lest kun varslene, sier Johansen.

Det er i alt intervjuet åtte personer fra utdanningsetaten og fem personer fra byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap, i tillegg til byråden selv. I denne prosessen har internrevisjonen fått ekstern bistand fra Deloitte.

Utdanningsdirektør Astrid Søgnen er bedt om å tre tilbake. Nå kan det gå mot at hun hever en millionlønn helt til hun fyller 70. Selv om hun mister direktørtittel og lederansvar. Foto: Instituto Ayrton Senna / Flickr
Utdanningsdirektør Astrid Søgnen er bedt om å tre tilbake. Nå kan det gå mot at hun hever en millionlønn helt til hun fyller 70. Selv om hun mister direktørtittel og lederansvar. Foto: Instituto Ayrton Senna / Flickr

– Faglig uenighet ligger under

– Relasjonen mellom byråden, byrådsavdelingen og utdanningsetaten må også tolkes inn i en ramme av faglig uenighet, en til tider vanskelig kommunikasjon og et sterkt ønske om måloppnåelse. Det er påpekt av byrådsavdelingen for oppvekst og kunnskap at dette også gjaldt i tiden før Thorkildsen ble byråd for dette området. Også tidligere byråd for oppvekst og kunnskap, Tone Tellevik Dahl, beskriver at det til tider var en krevende dialog mellom byrådsavdelingen og etaten, sier Johansen.

I et parlamentarisk system er det byrådsleder som må vurdere tilliten til sine egne byråder.

– Min helhetlige vurdering er at det verken foreligger regelbrudd eller andre forhold, som rokker ved min tillit til byråd Inga Marte Thorkildsen, sier Johansen.