Siri Mittet (t.v.) og Sirin Hellvin Stav er de to forslagsstillerne til verktøysbibliotek og fiksehus i bydel Sagene. Foto: Privat
Siri Mittet (t.v.) og Sirin Hellvin Stav er de to forslagsstillerne til verktøysbibliotek og fiksehus i bydel Sagene. Foto: Privat

Snart kan du låne verktøy på Deichmanske Torshov. MDG får flertall og penger i Sagene bydelsutvalg for tiltaket

Publisert

En vanlig drill brukes i snitt kun 13 minutter i sin levetid. Verktøy er dyre å eie, brukes sjelden og tar opp plass i skap og hyller. Nå kan du låne det på biblioteket.

– Det gir mening å dele verktøy, både for personøkonomien og for miljøet, sier Sirin Hellvin Stav (MDG), medlem av bydelsutvalget i bydel Sagene og leder av miljø- og byutviklingskomitéen.

Deichmanske bibliotek, Torshov vil mest sannsynlig etablere en utlånsordning for verktøy, etter inspirasjon fra Tøyen Tool Pool, som startet opp i sommer.

https://www.vartoslo.no/glem-boker-na-kan-du-lane-verktoy-pa-deichman-toyen/

Frøbibliotek, byttebod og verktøysbibliotek

– Biblioteket er godt egnet for et slikt tilbud da det besøkes av mange, og det allerede fins et etablert utlånssystem.

I samtaler med AP, SV og Rødt, har MDG blitt enige om å sette av 60.000 kroner, slik at biblioteket kan kjøpe inn utstyr. Verktøysbiblioteket vil samtidig inngå et samarbeid med Zachariassen jernvare på Torshov.

– Nå kan biblioteket bli en hub for utlån og deling. Vi har allerede et frøbibliotek ved Deichmanske Sagene. Samtidig ønsker vi å etablere en byttebod her, etter modell fra bytteboden utenfor samfunnshuset.

https://www.vartoslo.no/i-bytteboden-pa-sagene-kan-du-levere-ting-du-ikke-trenger-og-ta-med-deg-noe-nytt-dognet-rundt/

Sted å fikse elektronikk, sykkel og klær

MDG har også fått gjennomslag for en annen ide i bydelsbudsjettet, et fiksehus, som skal legges til Torshovdalen Aktivitetshus. Her vil flertallet i bydelsutvalget sette av 100.000 kroner til fiksingen.

I første omgang er det Omstilling Sagene, Restarters Oslo og Sykkelkjøkkenet som vil bruke huset. Her kan du, med bistand fra reparatører, få hjelp til å reparere henholdsvis klær og tekstiler, elektronikk og sykler.

– Hvem som helst kan ta med seg ting til fiksehuset og få hjelp til å gi gjenstanden nytt liv. Det er et stort miljø- og samfunnsproblem i dag at det ofte er både enklere og billigere å kjøpe nytt enn å ta vare på det man har. Reparasjonskulturen er en reaksjon på det, sier Siri Hellvin Stav.

Vil skape et tryggere område

Det sosiale aspektet er også viktig og målet er at det skal være både sosialt, lærerikt, meningsfylt og bevisstgjørende.

– Vi ønsker at aktivitetshuset tas mer i bruk. En del oppfatter området som utrygt, siden det er litt mørkt. Nå ønsker vi flere mennesker, lys og økt aktivitet her.

Bydelsbudsjettet for bydel Sagene skal endelig vedtas i bydelsutvalget den 14. desember.

Powered by Labrador CMS