Slik kan fremtidens fengsel se ut, med fengselsbygg og luftehage.

Slik kan fremtidens fengsel se ut, med fengselsbygg og luftehage.

Stiftelse for innsatte ønsker små fengsler rundt om i byen i stedet for ett stort

Stiftelse for innsatte ønsker små fengsler. Disse er tenkt plassert på ulike steder i Oslo. Målet er at dette skal gjøre det enklere å komme tilbake til samfunnet etter endt soning.

Publisert

Wayback er en stiftelse som støtter innsatte i norske fengsler i å få en velfungerende tilværelse.

Dette er å finne et sted å bo, bidra til å etablere et nettverk og å fylle hverdagen med meningsfull aktiviteter som skole og jobb. Deres spesialkompetanse er innsikten i hvordan den innsatte og løslatte har det, og hva som skal til for å klare seg.

Stiftelsen har i samarbeid med Dark Arkitekter laget forslaget.

— Tanken er mindre og tilrettelagte soningssteder, der fengsel og lokalsamfunn kan være en ressurs for hverandre, skriver Estate.

Forslaget ble nylig presentert for byrådsleder Raymond Johansen og Kamzy Gunaratnam, medlem av justiskomiteen på Stortinget.

Johan Lothe, leder i Wayback, sier at de foretrekker at fengsler lokaliseres der de innsatte har tilhørighet. I deres forslag har soningsenhetene maksimum 30 innsatte.

— Fengslene kan i større grad tilpasses omgivelsene og integreres i lokalmiljøet. Stedstilpasningen handler også om å gi et differensiert soningstilbud for de innsatte. Rusmestringsavdeling og ungdomskriminelle vil kreve forskjellig tilbud og utforming av soningsenheten, forklarer Eivind Bjørndalen i Dark.

Et av forslagene til lokalisering er Økern, hvor man eksempelvis ser for seg en flerbrukshall i sambruk mellom folk som bor i bydelen og de innsatte.

Powered by Labrador CMS