Konsernsjef i OBOS Daniel Kjørberg Siraj er opptatt av at grunneierne nå trår til og støtter Fornebubanen.
Konsernsjef i OBOS Daniel Kjørberg Siraj er opptatt av at grunneierne nå trår til og støtter Fornebubanen.

OBOS går inn med 300 millioner til Fornebubanen

OBOS er villig til å gå inn med ytterligere 300 millioner kroner til Fornebubanen. Forutsetningen er at alle de planlagte stasjonene på Fornebu blir realisert.

Publisert

OBOS har nå vedtatt å gå inn med ytterligere 300 millioner kroner i prosjektet, under forutsetning av at alle de fire stasjonene blir bygget, sier konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj i OBOS.

OBOS er villig til å skyte inn enda mer penger for å sikre at Flytårnet stasjon ikke forsvinner i et politisk kompromiss. Siraj forventer at også de andre grunneierne som har en interesse av banen stiller opp med de pengene som trengs.

Samfunnskritisk bane

Han understreker at Fornebubanen er et samfunnskritisk prosjekt med stor betydning for hele Oslo-regionen. Når Fornebu er ferdig utviklet, vil området ha rundt 25 000 innbyggere og like mange arbeidsplasser.

– Dette handler om å skaffe et helt nødvendig kollektivtilbud, ikke bare for de mange tusen som vil leve og bo på Fornebu, men også for alle de som vil ha sin arbeidsplass der. Hvis baneprosjektet blir nedskalert og vi står igjen med en veiutbygging, er det en gedigen fallitterklæring. Premisset for utbyggingen av E18-utbyggingen var å sikre at det ble bygget et godt og bærekraftig kollektivtilbud til det som på sikt blir Fornebu-byen, sier Siraj.

Han mener at staten i større grad bør bidra til å dekke kostnadsøkningen, og ikke bare skyve regningen over på regionene. Dersom banen strippes for stasjoner, og dermed reisende, er det en kortsiktig og svært dårlig løsning.

Ønsker flere boliger

OBOS er største utbygger på Fornebu og skal totalt bygge om lag 10 000 boliger der.

– Flere boliger på Fornebu vil gi ytterligere bidrag til Fornebubanen. Vi ser et potensial i omregulering fra næring til boliger, noe som kan utløse nye bidrag til Fornebubanen fra OBOS.

Powered by Labrador CMS