Juridisk fakultet på Universitetet i Oslo. Foto: Mahlum/Wikipedia
Juridisk fakultet på Universitetet i Oslo. Foto: Mahlum/Wikipedia

Flere ansatte ved juridisk fakultet i Oslo skal ha sluttet på grunn av seksuell trakassering

Publisert Sist oppdatert

En upublisert rapport skrevet på oppdrag for juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo viser at flere ansatte opplyser om seksuell trakassering, og at flere kvinner skal ha sluttet som følge av det.

Trine Rogg Korsvik er historiker og forsker ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, og har undersøkt hvorfor kvinner er underrepresentert i akademiske toppstillinger på det juridiske fakultetet ved UiO.

Saken ble først omtalt i går i nettavisen Khrono.

Ifølge et sammendrag av rapporten som forfatteren selv har skrevet i Tidsskrift for kjønnsforskning, viser hovedfunnene i rapporten at flere av informantene selv tok initiativ til å fortelle om seksuell trakassering.

Trine Rogg Krogsvik. Foto: UiO
Trine Rogg Krogsvik. Foto: UiO

Rogg Krogsvik forteller til Khrono at noen kvinner sluttet i jobben på grunn av dette.

— Men som jeg også skriver i artikkelen vet vi jo ikke omfanget, så det trengs flere undersøkelser, sier hun til Khrono.

Ikke offentlig tilgjengelig

Rapporten ble levert for sju måneder siden, men har ennå ikke blitt offentlig publisert.

— Rapporten bryter på en del steder mot de nasjonale forskningsetiske retningslinjer, særlig på punktet med anonymisering, sier dekan på juridisk fakultet, Dag Michalsen til Khrono.

Han sier også til nettavisen at fakultetet gjennom funnene i rapporten ser at de har betydelige utfordringer, og har satt i gang ulike tiltak, som å la kvinner komme sterkere inn i styringen når det gjelder ansvarlige faglærere, samt å gjennomgå deler av pensumlitteraturen.

Yngre kvinner særlig utsatt

I artikkelen som oppsummerer hovedfunnene i rapporten skriver Rogg Krogsvik:

"De fortalte om hendelser der særlig yngre kvinner i midlertidige stillinger har opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet, først og fremst fra eldre mannlige professorer. [...] Ifølge noen av informantene er dette et tabu som fakultetet i liten grad har tatt tak i som et arbeidsmiljøproblem."

Dag Michalsen. Foto: UiO
Dag Michalsen. Foto: UiO

Michelsen sier til Khrono at det er nulltoleranse for trakassering i akademia, og at det er viktig for fakultetet å gjøre noe med dette.

– Her er det ofte snakk om vanskelige situasjoner som innebærer personkonflikter, arbeidskonflikter og det oppstår lett rykter. Derfor er det så utrolig viktig at vi får på plass en kultur der det er helt naturlig for alle ansatte at de melder fra umiddelbart om uønskede hendelser og at de som melder fra føler seg hørt og ivaretatt på en god måte, sier han til Khrono.

Ønsker publisering

Rogg Krogsviks rapport var planlagt publisert i februar 2017, men dekanatet ved fakultetet har ennå ikke bestemt seg for om den skal publiseres.

— Det er svært beklagelig at dette tar så lang tid. Og det særlig for de informantene som tok opp saker som de mente var viktige å få fram, sier Rogg Krogsvik til Khrono.

Rapporten ble skrevet etter initiativ fra Likestillings- og mangfoldsutvalget ved fakultetet.