Høgskolen i Oslo og Akershus blir mest sannsynlig universitet til neste år. Foto: Wikipedia
Høgskolen i Oslo og Akershus blir mest sannsynlig universitet til neste år. Foto: Wikipedia

Høgskolen i Oslo ligger an til å bli universitet til neste år

Publisert

— Vi sikter på å ta imot nye studenter til Norges neste universitet i august 2018, sier rektor Curt Rice. Oslo blir dermed første by med to universiteteter.

Høgskolen i Oslo og Akershus oppfyller alle krav som stilles til forskning og utdanning ved et universitet, fastslo en sakkyndig komité i uken som gikk. Komiteen var nedsatt av kunnskapsdepartementets tilsynsorgan for kvalitet i høyere utdanning.

Konklusjonen lyder: «På bakgrunn av komiteens vurdering av hvert enkelt krav, sammen med den helhetlige vurderingen, anbefaler komiteen at Høgskolen i Oslo og Akershus akkrediteres som universitet. Komitéens innstilling er enstemmig», ifølge høgskolens nettside.

— En stor dag

— Dette er en stor dag for studenter og ansatte ved høgskolen. Jeg er veldig glad og stolt over at komitéen har anerkjent alt det gode arbeidet som gjøres her og den store utviklingen i forskning og utdanning vi har hatt de siste årene, sier Curt Rice.

Kunnskapsminister Henrik Asheim gratulerer.

– Dette er en svært viktig milepæl på veien til å bli universitet. Dersom departementets tilsynsorgan følger komiteens anbefaling, vil jeg legge frem en sak for regjeringen, sier Asheim.

Satser enda mer på utdanning og forskning

Å bli universitet har vært et langsiktig mål for Høgskolen i Oslo og Akershus siden fusjonen i 2011 og et satsingsprosjekt for Curt Rice siden han tiltrådte som rektor høsten 2015.

— Universitetsstatus gjør at vi raskere kan justere oss etter samfunnets behov, sier rektor Curt Rice.
— Universitetsstatus gjør at vi raskere kan justere oss etter samfunnets behov, sier rektor Curt Rice.

— Utdanning og forskning henger uløselig sammen, og som universitet kan vi satse enda mer på forskningsbasert utdanning, internasjonalt samarbeid, og rekruttering av ansatte og studenter. Universitetsstatus gir oss også muligheten til å bestemme over egne studier, slik at vi raskere kan justere oss etter samfunnets behov, sier Rice.

Høgskolen i Oslo og Akershus er størst i landet på profesjonsutdanninger og utdanner kandidater til en rekke viktige yrkesgrupper i samfunnet.

Veien videre mot universitet

Rapporten med konklusjon om at høgskolen oppfyller alle krav til å bli universitet, blir etter planen lagt frem for styret i kunnskapsdepartementets tilsynsorgan den 12. desember.

På styremøtet til høgskolen den 15. desember, fremmer rektor forslag til vedtak om navn på det nye universitetet. Deretter sender høgskolen en søknad om universitetsakkreditering til kunnskapsdepartementet.

Etter at regjeringen har sagt sitt, legger høgskolen opp til at det nye universitetet lanseres ved studiestart i august 2018.

Powered by Labrador CMS