Her omrisset av nye Olav Vs gate. Landskapsarkitekt i COWI Knut Andreas Øyvang har stått for 3D-modelleringen av prosjektet. Illustrasjon: Cowi
Her omrisset av nye Olav Vs gate. Landskapsarkitekt i COWI Knut Andreas Øyvang har stått for 3D-modelleringen av prosjektet. Illustrasjon: Cowi

Slik blir nye Olav Vs gate. Se omrissene

Olav Vs gate har i årtier vært en yndet gate for kulturglade, tørste og sultne i hovedstaden. Om litt over ett år blir gaten mellom Nationaltheatret og Rådhuskaia en fotgjengerprioritert gate.

Publisert Sist oppdatert

Målet er en trygg gate for byens vandreglade. Å tilrettelegge for varelevering og universell utforming har vært viktig.

– Den er utfordrende å etablere et gateløp som skal romme så mange ulike funksjoner og ulike brukere. Universell utforming, uteservering, bussholdeplass, taxiholdeplass med ladestasjoner, sykkelparkering, kino og teater er alle funksjoner som skal tilrettelegges for, og som skal kunne fungere parallelt med hverandre i samme gate, sier landskapsarkitekt i COWI, Tiril Thomas Blom.

Sikkerhet blir viktig

Den øvre delen av gata blir gågate, med gatevarme og granittdekke. Det blir belysning og nye møbler, tilrettelagt for både avslapping og lek. Taxiholdeplassen flyttes til nedre del av kvartalet, hvor det blir ladeplass for el-taxi.

Sikkerhetstiltak kommer også opp på prioriteringslisten for gata. – Vi har sett på fartsreduserende tiltak der varelevering og utrykningskjøretøy har tilkomst via krysset mellom Olav Vs gate og Klingenberggata, forteller Blom, i en pressemelding.

Utslippsfri anleggsplass

– Gjennom pilotprosjektet skal vi høste verdifull lærdom, slik at vi kan jobbe videre for at utslippsfri anleggsplass i fremtiden kan bli standarden for våre prosjekter, sier prosjektleder i Bymiljøetaten, Karin Dalberg.

Oppgraderingen startet i september og skal være ferdig i årsskiftet 2020/2021.

Nye Olav Vs gate