Helsebyrd Robert Steen mener appen Smittestopp burde tas i bruk. Nå vurderer Oslo kommune å innføre strengere regler for å få ned smitten. koronasituasjonen i Oslo.
Helsebyrd Robert Steen mener appen Smittestopp burde tas i bruk. Nå vurderer Oslo kommune å innføre strengere regler for å få ned smitten. koronasituasjonen i Oslo.

Oslo kommune om smittetrykket: Kan bli aktuelt å be om legitimasjon ved utesteder

Oslo kommune mener innbyggerne har senket skuldrene for mye og ber nå folk om å finne tilbake til oppførselen fra de første månedene av pandemien. Helsebyråd Robert Steen etterlyser bruk av appen Smittestopp for å få ned smitten.

Publisert

Smittetallene i Oslo fortsetter å stige og nærmer seg 4.000 personer registrert med covid-19. Mandag formiddag var antallet koronasmittede på Oslo kommunes nettside 3.842. Men dette tallet oppdateres fortløpende på nettsidene.

— I løpet av uke 37 ble det registrert totalt 210 tilfeller, i snitt 30 per dag. Det har ikke vært registrert over 200 tilfeller en enkeltuke siden uke 16 i april, skriver helseetaten i sin ukentlige koronarapport.

Lørdag var uketallet allerede oppe i 245 tilfeller. Smittetrykket i hovedstaden fortsetter å være høyt, og det siste døgnet er det registrert 55 nye tilfeller av koronasmitte.

— Virker som folk har glemt det

— Jeg tror at vi alle skal være urolige når vi ser smittetallene går oppover. Vi har stått i denne situasjonen i over seks måneder, og vi skal stå i den en god stund til, sier helsebyråd Robert Steen (Ap) i Oslo til NTB.

Helsebyråden mener hovedårsaken til at smittetallene øker, er at folk har senket skuldrene for mye og blitt for slurvete med de grunnleggende smittevernrådene.

— Meteren er viktig, men i en del sammenhenger virker det som den har krympet og til dels også blitt helt borte. Vi er nødt til å komme tilbake til den atferden vi hadde i våres da vi fikk smitten ned, sier Steen.

14 av 15 bydeler røde

— Bydelene Stovner og Alna har de høyeste andelene smittede, med henholdsvis 89 og 88 registrerte smittede per 10.000 i befolkningen. Høyest antall registrerte smittede finner vi i bydelene Alna (439) og Gamle Oslo (391), skriver helseetaten i den ukentlige rapporten.

— Det er flest smittede i 20- og 30-årsalderen (henholdsvis 852 og 772). I uke 37 ble det registrert klart flest nye tilfeller blant 20–29-åringene (82). Det er registrert totalt 341 smittetilfeller blant barn og unge under 20 år, skriver helseetaten.

— I de øvrige aldersgruppene har det vært relativt liten endring fra uke 36 til 37, opplyser helseetaten. 14 av 15 bydeler i hovedstaden har nå rødt nivå.

Kan bli bedt om å vise legitimasjon

Fredag varslet kommunen at de vurderer å stramme inn tiltak allerede neste uke.

Blant tiltakene som kan bli innført, er en innskjerping av maksgrense på ansamlinger i private og offentlige sammenhenger.

Det kan bety regler om at maksimalt ti personer sames privat og 50 ved offentlige arrangement – samt regler om at gjester skal legitimere seg på utesteder. I tillegg kan det komme regler for å redusere besøk ved helseinstitusjoner.

Etterlyser sporingsapp

Helsebyråd Steen mener at så lenge vi har koronasmitte i samfunnet og ønsker å leve i et relativt åpent samfunn, så er vi nødt til å forberede oss på lokale smitteutbrudd.

— Smitten vil gå opp og ned lokalt, men jeg er mer bekymret for det store bildet. Dersom dette er begynnelsen på en bølge nummer to, så vil det sette ressursene i kommunene under et enormt press. Kommunehelsetjenesten har stått i førstelinjen gjennom seks måneder, og folk begynner å bli slitne, sier Steen.

Han etterlyser appen Smittestopp, som han mener kunne lettet på trykket rundt om i landet.

— Vi bruker veldig mye manuell kapasitet på sporing. Jeg vet at Tyskland har stor suksess med sin app, så jeg undrer meg på hvorfor vi fremdeles ikke har den på plass, sier han.

Powered by Labrador CMS