Forbrenningsanlegget på Klemetsrud er Oslos største utslippskilde av CO2, 12 prosent av Oslos utslipp av karbondioksid. Foto: Klemetsrudanlegget
Forbrenningsanlegget på Klemetsrud er Oslos største utslippskilde av CO2, 12 prosent av Oslos utslipp av karbondioksid. Foto: Klemetsrudanlegget

Robert Steen: – Regjeringen kutter i ambisjonene for renseanlegget på Klemetsrud

Regjeringen skaper usikkerhet rundt et CO2-anlegg på Klemetsrud, mener finansbyråden i Oslo. – Feil, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).

Publisert

I regjeringsplattformen (s. 65) nevner den nye regjeringen Klemetsrud-anlegget: «Regjeringen vil bidra til å utvikle en kostnadseffektiv teknologi for fangst, transport og lagring av CO2… gitt at dette gir teknologiutvikling i et internasjonalt perspektiv».

Nettopp formuleringen om at byggingen forutsettes av at dette gir en internasjonal teknologiutvikling, mener Robert Steen er å skape usikkerhet rundt anleggets fremtid.

– Opprinnelig var planen et fullskala renseanlegg i 2020, men så renonserte regjeringen på disse planene i høst, med kraftige kutt i midlene til CO2-fangst. Nå legger de inn enda flere reservasjoner og forutsetter at det skal eksistere et marked for et fullskala renseanlegg før de vil bygge det.

Finansbyråd Robert Steen (Ap) mener regjeringen kaster karbonfangsten ved Klemetsrudanlegget ut i uvisshet i regjeringsplattformen. Foto: Arnsten Linstad
Finansbyråd Robert Steen (Ap) mener regjeringen kaster karbonfangsten ved Klemetsrudanlegget ut i uvisshet i regjeringsplattformen. Foto: Arnsten Linstad

Oslos største utslippskilde

Hvert år slipper forbrenningsanlegget på Klemetsrud ut 300.000 tonn CO2. Det utgjør rundt 12 prosent av Oslos totale CO2-utslipp. For å nå Oslos klimamål, forutsatte byrådet at staten ville sette av midler til å sette i gang et fangstanlegg for CO2 på Klemetsrud i 2020.

Men det valgte den forrige Solberg-regjeringen å nedprioritere, trass i at testanlegget som ble åpnet i 2016 viste at 90 prosent av CO2-utslippene kunne fanges. Nå mener Robert Steen at også dagens regjering velger vekk Klemetsrud-satsingen.

– Venstres såkalte miljøpolitikk

– Et renseanlegg på Klemetsrud er det aller viktigste tiltaket vi kan gjøre for klimaet i Oslo. Men takket være Venstres såkalte miljøpolitikk ligger anleggets fremtid nå mellom linjene i den nye regjeringsplattformen, sier Steen.

Oslo kommune har over flere år arbeidet for å gjøre CO2-fangst og -lagring på Klemetsrud til en nasjonal industripilot. I samarbeid med Gassnova gjennomførte Oslo kommune en studie som viser at det er teknisk mulig å gjennomføre slik fangst på Klemetsrud.

Regjeringen nedprioriterer ikke karbonfangst

– Det stemmer ikke at regjeringen nedprioriterer å utvikle teknologien omkring fangst og lagring, men vi får ikke noe klart i 2020, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Ola Elvestuen mener regjeringen prioriterer Klemetsrudanlegget og peker på klimamelding fra regjeringen i løpet av våren. Foto: Stortinget
Ola Elvestuen mener regjeringen prioriterer Klemetsrudanlegget og peker på klimamelding fra regjeringen i løpet av våren. Foto: Stortinget

Han sier regjeringen, ved olje og energidepartementet, vil legge frem for Stortinget en sak om fullskala karbonfangst og -lagring i løpet av våren.

Vurderer tre karbonfangst-prosjekter

– Avfallsanlegget på Klemetsrud er ett av tre prosjekter som vil bli vurdert for fangst og lagring av CO2. De to andre er Norcems sementfabrikk i Brevik og Yaras ammoniakkfabrikk i Porsgrunn.

Han gjør oppmerksom på at Oslo Venstre har vært sentrale pådrivere for Klemetsrud-anlegget.

– Det er helt nødvendig at vi jobber for å oppfylle Paris-avtalen og bekjemper global oppvarming. Robert Steen skal ikke betvile at denne saken drives fremover, med den grundigheten som kreves og store investeringer, sier Elvestuen.

Powered by Labrador CMS