— Vi jobber mye med å tiltrekke barnefamilier som ønsker å bli boende i indre by. Foto: Siri Bull Heinstein.
— Vi jobber mye med å tiltrekke barnefamilier som ønsker å bli boende i indre by. Foto: Siri Bull Heinstein.

Plan og bygg vil undersøke hvorfor småbarnsfamilier flytter fra indre Oslo

Publisert

— Jeg har hørt flere si at indre by rett og slett er lite barnevennlig og et sted det ikke er trygt å slippe barn ut på egenhånd.

Oslostatistikken fra 2017 viser at når barna kommer i skolealder, er det mange familier som velger å flytte fra de sentrumsnære bydelene, som Gamle Oslo, Grünerløkka, Sagene, St. Hanshaugen og Frogner.

Mange flytter, noen blir

— Mange barnefamilier som velger å flytte ønsker seg kanskje en større bolig og en liten hageflekk. Noen mener bysamfunnet er for tett og høyt bebygget, for støyende og trafikkert eller for lite barnevennlig og mindre trygt å sende barna ut på egenhånd. Til tross for at Oslo er regnet for å være en grønn by, opplever kanskje noen at det likevel er for få grønne utearealer og hyggelige møteplasser, sier Kjersti Granum som er enhetsleder i plan- og bygningsetaten.

I 2017 bor det 17 850 barn fra null til fem år i Oslo sentrum. I aldersgruppen seks til tolv bor det kun 11 072.

Andre momenter til å flytte ut kan være pris, kvalitet og omgivelser, samt nærheten til skole og barnehage. Plan- og bygningsetaten ønsker å forstå hvorfor barnefamiliene flytter ut av indre by.

— De familiene som blir boende i de sentrumsnære områdene setter ofte pris på korte avstander til byens tilbud.

Ønsker barnefamilier slår rot

— Å tilrettelegge for at sentrumsbydelene kan opprettholde en mest mulig blandet alderssammensetning i befolkningen er berikende for boligområdene og gir muligheten for bedre å utnytte eksisterende og ledig kapasitet i skoler og barnehager, sier Granum.

Også kommunikasjonssjef i plan- og bygningsetaten, Trude Isachsen, er opptatt av motivene og prioriteringene til familiene som velger å flytte.

— Vi ønsker å se om vi kan påvirke eller tilrettelegge slik at barnefamilier slår rot i sentrumsbydelene, sier hun.

Ifølge Kjersti Granum vil prosjektet starte opp på nyåret og skal være ferdigstilt i løpet av våren.

Powered by Labrador CMS