Med disse ladeprisene anbefaler vi ikke oslofolk som gateparkerer å bytte til elbil, sier Christina Bu i Elbilforeningen.
Med disse ladeprisene anbefaler vi ikke oslofolk som gateparkerer å bytte til elbil, sier Christina Bu i Elbilforeningen.

Prissjokk på gatelading i Oslo: – Med disse prisene anbefaler vi ikke oslofolk som gateparkerer å bytte til elbil

Onsdag vedtok bystyret en kolossal prisøkning på kommunens ladepunkter som i mange tilfeller gjør det dyrere å lade enn å fylle fossilt drivstoff. – Med disse ladeprisene anbefaler vi ikke oslofolk som er avhengig av gatelading å kjøpe elbil, sier Norsk elbilforening.

Publisert

– I noen tilfeller blir det mer enn dobbelt så dyrt å lade elbilen på kommunens ladere som å fylle forurensende drivstoff, sier Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening.

Lader du en eldre elbil med et forbruk på to kWt per mil og som lader med maks 3,6 kW effekt på et ladeuttak som kan levere 22 kW får du en drivstoffkostnad på 34 kroner per mil.

– Oslo kommune kan bare glemme å nå klimamålet sitt om å fjerne alle forurensende biler fra veiene med denne politikken, sier Per Maltun, leder i Oslo og Akershus elbilforening.

Dyrere enn kommersiell lynlading

Oslo kommune begrunner økningen med de økte strømprisene og at de må ta markedspris for lading. Det skjønner generalsekretæren i Elbilforeningen lite av:

– I mange tilfeller vil elbilister betale mer på de «trege» gateladestolpene til kommunen enn på kommersiell lynlading. Vi aner ikke hvilket fiktivt marked kommunen opererer i. Oslo har en helt idiotisk prismodell, sier Bu i en pressemelding.

Lynlading på kommersielle ladestasjoner koster i dag mellom sju og ni kroner per kWt. Oslo kommune tar i dag timesbetalt når du lader.

Oslo kommune kan glemme sine egne klimamål med denne prispolitikken, sier Per Maltun, leder i Oslo og Akershus elbilforening.
Oslo kommune kan glemme sine egne klimamål med denne prispolitikken, sier Per Maltun, leder i Oslo og Akershus elbilforening.

Regnes dette om til pris per kWt blir prisforskjellen åpenbar: Hvis bilen din lader på 3,6 kW effekt, risikerer du å betale 9,7 kroner per kWt på kommunale ladere om natten. Lader du på dagtid er prisen 13,6 kroner per kWt. Og du kan til og med ende opp med å betale 17,2 kroner per kWt.

– Alle disse priseksemplene forutsetter at du flytter bilen i det øyeblikket du er ferdig å lade, også om det er klokka 03 om natten. For elbilister flest vil den faktiske prisen per kWt kunne bli mye høyere, sier Per Maltun.

Tabell som viser nye priser på kommunale ladere i Oslo.
Tabell som viser nye priser på kommunale ladere i Oslo.

– Ladestolper blir stående ubrukt

– Med dette forslaget gjør Oslo kommune sitt ladetilbud uaktuelt for de fleste. Resultatet er at mange ladestolper blir stående ubrukt, mens det kommer til å bli kø på byens hurtigladestasjoner, mener han.

Elbilforeningen har flere ganger bedt om å få tilgang til bakgrunnstallene for å se hvordan kommunen beregner prisene, men ikke fått dem.

– Vi ber nå om innsyn i saksdokumentene for å kunne se bakgrunnstallene og se hvordan kommunen beregner seg fram til så heftige priser som dette, sier Christina Bu.

Reflekterer utgiftene

– De som lader elbiler har hittil betalt mindre enn det kommunen har betalt for strømmen. Med endringene i takster vil det man betaler i større grad reflektere de utgiftene kommunen har med å tilby lading på kommunal plass, sier bymiljøetaten i en pressemelding.

– Hvis prisen på strøm endrer seg vesentlig, vil takstene kunne endres igjen, enten opp eller ned. Per i dag betaler man for tiden bilen står parkert og til lading. Bymiljøetaten jobber med å utvikle et system hvor man betaler for faktisk forbruk av strøm til ladingen.

De nye takstene gjelder fra midnatt til 8. desember.

Powered by Labrador CMS