Kjøpesenteret Oslo City må nå fjerne betongblokkene som er satt opp som terrorsikring ved senterets publikumsinnganger. Arkivfoto: Christian Boger
Kjøpesenteret Oslo City må nå fjerne betongblokkene som er satt opp som terrorsikring ved senterets publikumsinnganger. Arkivfoto: Christian Boger

Kjøpesenteret Oslo City må fjerne betongblokkene de har satt opp som terrorsikring

� Betonggrisene har en «anleggsplass/unntakstilstand»-estetikk som ikke hører hjemme i bybildet og som ikke er tilpasset den faktiske situasjonen, mener plan- og bygningsetaten.

Publisert

I oktober satte kjøpesenteret Oslo City opp terrorsikring ved hovedinngangen. Sikringen bestod av to betongklosser. Problemet var at senteret ikke søkte om tillatelse til tiltaket. I ettertid har kjøpesenteret bedt om å få etablere betonggriser foran samtlige av inngangspartiene til kjøpesenteret og ved nedgang til t-banen.

Plan- og bygningsetaten avslår nå søknaden. De eksisterende sikringstiltakene må dermed fjernes.

Plan og bygg mener tiltaket blir for stygt

I sitt svarbrev på søknaden fra kjøpesenteret sier plan og bygg at de mener utformingen av sikringstiltakene (enkle betongklosser) ikke har noen plass i bybildet i Oslo sentrum.

Terrorsikring kan også gjøres pent for øyet, som utenfor Stortinget, mener plan og bygg. Foto: Christian Boger
Terrorsikring kan også gjøres pent for øyet, som utenfor Stortinget, mener plan og bygg. Foto: Christian Boger

— Plan- og bygningsetaten vurderer at tiltaket ikke har tilstrekkelige visuelle kvaliteter. Betonggrisene har en «anleggsplass-/unntakstilstand»-estetikk som ikke hører hjemme i bybildet og som ikke er tilpasset den faktiske situasjonen. Etaten anser at det kan oppføres sikringstiltak, men mener at disse må utformes med hensyn til bybildet, særlig i viktige byrom i sentrum, skriver etaten i sitt avslag.

Når etaten krever de eksisterende betonggrisene fjernet, henviser de også til at dagens sperringer har stått ulovlig oppført utenfor butikksenteret siden oktober i 2017.

I tiden fra da og til nå mener etaten det har vært rikelig med tid til å finne andre og mer estetiske løsninger på terrorsikringen.

Ber kjøpesenteret finne andre løsninger

Senior kommunikasjonsrådgiver i plan og bygg, Atle Jan Larsen, understreker overfor VårtOslo at etaten ikke er i mot at kjøpesenteret skal få sikre lokalene. Han viser til at det er utformingen av dagens tiltak etaten reagerer på.

— Vi anbefaler søkeren å se på sperringer med annen utforming. Det finnes mange gode løsninger hvor sikringstiltak kan designes som kunst, design, bymøbler eller vegetasjonsbeholdere. Etter vår mening tilfredsstiller ikke dagens betongblokker kravene til visuell kvalitet. Vi ber derfor om at eierne snarest prosjekterer en løsning med bedre, visuelle kvaliteter, og som også tilfredsstiller kravene til sikkerhet, sier Larsen.

Kjøpesenteret har nå tre uker på seg til å påklage vedtaket fra plan og bygg.

Powered by Labrador CMS