Framtidens studenter ved politihøyskolen kan få skolegangen i Groruddalen. Illustrasjonsfoto: Politihøyskolen
Framtidens studenter ved politihøyskolen kan få skolegangen i Groruddalen. Illustrasjonsfoto: Politihøyskolen

Framtidens politistudenter kan få sin skolehverdag i Groruddalen

Dagens politihøyskole på Majorstua er i ferd med å bli for liten. Plan- og bygningsetaten foreslår å legge lokalene til Groruddalen.

Publisert

Politihøyskolen i Oslo er i ferd med å vokse ut av dagens lokaler på Majorstua. Flere framtidige studenter gir behov for større og bedre tilrettelagte lokaler. Etter å ha foretatt en analyse av en rekke aktuelle tomter anbefaler plan- og bygningsetaten at det nye skolebygget legges til Groruddalen.

— Av hensyn til studenter og ansatte og for å kunne utnytte Politihøyskolen i byutviklingen bør en ny tomt være et sted med god tilgjengelighet for sykkel og kollektivtrafikk og tilgang på handel, service, kultur og idrettsanlegg. Det vil være en fordel med nærhet til andre kunnskapsinstitusjoner. Basert på en analyse av disse faktorene, anbefaler vi fire tomter i Økern/Haraldrud/Risløkka-området, to tomter på Furuset og en tomt på Stovner, heter det i etatens analyse.

Tilgang til t-bane og tog

Sentralt for alle forslagene i Groruddalen er at de ligger langs et høyfrekvent kollektivnett.

— Vi vurderer at tilgang til t-bane- og jernbanenettet er viktig for å ivareta en regional tilkobling, sier analysen.

Dagens politihøyskole på Majorstua er i ferd med å bli for liten. . Foto: Wikimedia Commons
Dagens politihøyskole på Majorstua er i ferd med å bli for liten. . Foto: Wikimedia Commons

Enkel tilgjengelighet for studenter som ønsker å ta seg fram med sykkel har også vært en viktig faktor i vurderingen.

— Plassering av Politihøyskolen på et sted med god sykkeltilgjengelighet er viktig for å bidra til at studenter og ansatte velger miljøvennlig transport. Mange studenter velger å bosette seg sentralt i Oslo og benytter seg av tilbudene som finnes i sentrum.  Sykkeltilgjengelighet til sentrum er derfor en relevant faktor i vurderingen av ny tomt.

Viktig pådriver for byutviklingen

Hva byen kan få tilbake for en plassering av den nye politihøyskolen har også vært et viktig tema for utredningen. Her er det et alternativ som skiller seg vesentlig fra de andre.

— Økern er det området hvor vi mener det er størst potensial for økt byliv som følge av en ny politihøyskole. Her vil skolen bli en del av et blandet byområde med boliger, næring, undervisning og handel og kultur. Dette øker sannsynligheten for at studenter og ansatte vil benytte seg av tilbudene i skolens nærmiljø, slås det fast i analysen.

Det er foreløpig ikke gjort noe vedtak når en eventuell flytting av politihøyskolen vil finne sted.

Usikker tidsramme

Regjeringen foreslo i februar 2017 at statlige arbeidsplasser skal ut av Oslo. Noe overraskende var det at politihøyskolens hovedkvarter i Oslo var å finne på denne listen. Politihøyskolen har fra før av avdelinger også i Bodø, Stavern og på Kongsvinger. Flere kommuner og aktører har meldt sin interesse for høgskolen.

Byrådslederen i Oslo, Raymond Johansen, har tydelig signalisert at Oslo vil jobbe for å beholde politiutdanningen i Oslo. Både rektor ved politihøyskolen og Oslos politimester mener at politiutdanningen bør forbli i byen.

— Ingen beslutning er fattet

— Plan- og bygningsetaten i hovedstaden har tydeligvis levert et notat til politisk nivå i kommunen og fulgt opp byrådslederens signaler. Vi merker oss dette. Men det er ikke tatt en beslutning om politihøyskolen skal bli værende i hovedstaden, heller ikke at den skal flytte. Dette blir nok til syvende og sist en politisk beslutning og prioritering, på nasjonalt nivå, sier pressevakt ved politihøyskolen, Runar Kvernen, til VårtOslo.

Nedenfor kan du se hvilke tomter som er foreslått for plassering av den nye politihøyskolen.

Sentralt på Stovner ser plan og bygg for seg å kunne oppføre et nytt bygg for politihøyskolen. Illustrasjon: Plan- og bygningsetaten
Sentralt på Stovner ser plan og bygg for seg å kunne oppføre et nytt bygg for politihøyskolen. Illustrasjon: Plan- og bygningsetaten
Den gamle Dekkmann-tomta er et av alternativene på Furuset. Illustrasjon: Plan- og bygningsetaten
Den gamle Dekkmann-tomta er et av alternativene på Furuset. Illustrasjon: Plan- og bygningsetaten
Plan- og bygningsetaten ser for seg flere muligheter for plassering av ny politihøyskole i området Risløkka/Økern. Illustrasjon: Plan- og bygningsetaten
Plan- og bygningsetaten ser for seg flere muligheter for plassering av ny politihøyskole i området Risløkka/Økern. Illustrasjon: Plan- og bygningsetaten
Powered by Labrador CMS