Advokat Jane Veivåg Ulset mener omplasseringen er en klart usaklig oppsigelse. Foto: Christian Boger
Advokat Jane Veivåg Ulset mener omplasseringen er en klart usaklig oppsigelse. Foto: Christian Boger

Oslo havn satte avdelingsdirektør til å "telle binders". Nå saksøkes de for usaklig oppsigelse

Publisert

En tidligere avdelingsdirektør i Oslo havn ble satt til å utføre forefallende arbeid. Nå saksøker arbeidstakeren sin tidligere arbeidsgiver for usaklig oppsigelse.

Det var tidlig i februar i år at avdelingsdirektøren fikk beskjed om at avdelingen hen ledet var slått sammen med en annen og at personens tjenester, som leder, ikke lenger var ønsket. Den ansatte var akkurat kommet tilbake fra sykmelding og operasjon da den sjokkerende meldingen ble overbrakt. Ni dager etter var personen ferdig i Oslo havn.

Denne uken har den tidligere direktøren møtt sin tidligere arbeidsgiver i rettssal 275 i Oslo tingrett. Her krever personen at oppsigelsen kjennes ugyldig. Den ex-ansatte krever også en økonomisk oppreisning fra sin tidligere arbeidsgiver.

— En klart usaklig oppsigelse

Under avslutningsprosedyrene i dag kom det fram at partene står langt fra hverandre. Mens Oslo havn mener oppsigelsen verken er usaklig eller ulovlig, mener den tidligere direktøren og dennes advokat det stikk motsatte.

— Det fins rom i loven for å omplassere folk internt ved behov. Men den omplassering og stripping av ansvar som her forekom er likevel langt utenfor det som kan aksepteres, sier personens forsvarer, advokat Jane Veivåg Ulset.

Advokaten mener arbeidsgivers oppførsel i saken, ved å frata den erfarne lederen alt ansvar og adekvate arbeidsoppgaver, må sees på som en skjult usaklig oppsigelse.

Oslo havn KF saksøkes nå av en tidligere avdelingsdirektør for usaklig oppsigelse. Foto: Oslo havn
Oslo havn KF saksøkes nå av en tidligere avdelingsdirektør for usaklig oppsigelse. Foto: Oslo havn

— Ingen grunn til nedbemanning

Under rettssaken kom det fram at ledelsen i Oslo havn mente omorganiseringen og sammenslåingen av avdelingsdirektørens avdeling med en annen avdeling var nødvendig for å kutte kostnader. Dette er en påstand Veivåg Ulset ikke setter særlig lit til.

— Etter det vi har fått bragt på det rene i løpet av disse dagene i retten, går havna virkelig bra økonomisk. Det er derfor ingenting som skulle tilsi at det var nødvendig med en nedbemanning, sier hun.

Hun viser også til at den invoiverte avdelingen, i forkant av sammenslåingen, hadde nedlagt et stort og viktig arbeid med byens nye havneplan.

Utilstrekkelig og dårlig dokumentasjon

Advokat Veivåg Ulset er svært lite fornøyd med prosessen som ledet fram til både sammenslåingen og omplasseringen av hennes klient. Ikke minst reagerer hun på at det knapt fins dokumentasjon som kan belyse prosessen som fant sted.

— Loven stiller i slike saker krav til både saksbehandling og dokumentasjon. Her er begge deler fraværende. Det som fins av dokumentasjon er i tillegg omstridt, framholder hun.

Med dette viser hun til at det i retten knapt ble framlagt noe skriftlig materiale fra arbeidsgiveren som viser prosessen rundt sammenslåingen mellom de to avdelingene og hvilke vurderinger som er gjort. Dette er dokumentasjon som kreves etter arbeidsmiljølovens bestemmelser.

Mener direktøren burde blitt holdt informert

Advokaten mener likeledes det er svært kritikkverdig at den oppsagte avdelingsdirektøren ikke ble holdt informert om prosessen under sykmeldingen.

— Det virker som om min klient er den eneste som ikke har fått mail om hva som var på gang. Dette er svært beklagelig og setter saken i et enda merkeligere lys. Det er ikke så vanskelig å sende en epost for å informere, sier advokaten.

Vil ikke kommentere saken

VårtOslo prøvde torsdag å få kommentarer til saken fra både Oslo havn og kommuneadvokaten. Kommuneadvokat Jon Sverdrup Efjestad hadde torsdag ettermiddag ingen kommentarer. Ledelsen i Oslo havn var heller ikke særlig snakksalige.

— Vi kommenterer ikke pågående rettsaker og personalsaker, sier kommunikasjonssjef i Oslo havn, Siv Ellen Omland.

Dom i saken er ventet i løpet av et par uker.

Powered by Labrador CMS