Mens politikerne krangler om strafferammen i hevnporno-saker tyr rettsvesenet til en 116 år gammel lovparagraf. Illustrasjonsfoto: Flickr.com
Mens politikerne krangler om strafferammen i hevnporno-saker tyr rettsvesenet til en 116 år gammel lovparagraf. Illustrasjonsfoto: Flickr.com

Hockeyspiller fra Oslo dømt til fengsel for grov vold

Publisert

En ishockeyspiller fra Oslo er i Tønsberg tingrett dømt til ett års ubetinget fengsel for grov vold. Dommen er anket.

Eliteseriespilleren sto i tingretten tiltalt for grov vold etter at han i fjor sommer var involvert i en episode på brygga i Tønsberg i forbindelse med Slottsfjellfestivalen. Spilleren, som ble dømt til ett års fengsel for voldsutøvelsen, nektet straffeskyld under rettssaken og anket saken.

— Min klient er svært lite fornøyd med dommen og vi har bestemt oss for å anke, sier forsvarer og advokatfullmektig Geir Michael Enberg Jesinsky hos advokatfirmaet Elden.

En anke vil ifølge Enberg kunne komme opp i rettssystemet først ut på høsten.

Usikker fremtid som spiller

Gitt at hockeyspilleren, etter ankesaken er ferdig behandlet, må sone ett år i fengsel er det usikkert hva framtiden vil bringe for den framtidige hockeykarrieren.

— Det er store sjanser for at han under soningen vil kunne stå uten kontrakt med noe lag. Utover dette er det vanskelig på nåværende tidspunkt å si noe om hvilke følger dette vil få for han som hockeyspiller, understreker Enberg Jesinsky.

Angrep med knust flaske

Episoden spilleren var tiltalt for skal ha funnet sted en julikveld i 2016 i forbindelse med Slottsfjellfestivalen. Siktede og den fornærmede skal begge ha vært til stede på festivalen, og begge skal etter forklaringene i retten ha drukket store mengder alkohol i løpet av dagen og kvelden.

Ved 0330-tiden skal hockeyspilleren ha kommet i prat med fornærmede og to kamerater av han på brygga i Tønsberg. Denne praten skal raskt ha utartet til et munnhuggeri hvorpå han skal ha angrepet fornærmede med en knust flaske og påført personen et 10 centimeter langt kutt ved venstre øye som måtte sys med rundt 20 sting.

— Volden må anses som grov

I dommen slår tingretten fast at de finner det klart at mannen har utøvet den volden som er nevnt i tiltalen, og at de ser på volden som svært grov.

— Det er ingen tvil om at volden og den påfølgende kroppsskaden må anses som grov. Retten mener en passende straff er ett års ubetinget fengsel, sier tingrettsdommeren.

Spilleren må i tillegg til fengselsstraffen ut med 40.000 i erstatning og betale sakens omkostninger hvis dommen blir stående.

Powered by Labrador CMS