Samtlige av byens ungdomspartier mener det er på høy tid å se på hvordan helsestasjonstilbudet til Oslos unge er organisert. Illustrasjonsfoto: Jevnaker kommune / flickr
Samtlige av byens ungdomspartier mener det er på høy tid å se på hvordan helsestasjonstilbudet til Oslos unge er organisert. Illustrasjonsfoto: Jevnaker kommune / flickr

— For dårlig kvalitet på helsestasjoner for unge, mener samtlige ungdomspartier i Oslo

Bekymrede ungdomspolitikere fra alle partier i Oslo ønsker færre, men bedre bemannede helsestasjoner i Oslo.

Publisert Sist oppdatert

I Oslo har alle de 15 bydelene en egen helsestasjon for ungdom. I tillegg finnes det
en egen helsestasjon for kjønn og seksualitet, og en egen helsestasjon for gutter.
Helsestasjonene skal være tilgjengelige for unge i alderen 12-24 år og tilby et
minimum av helsetjenester.

Nå er samtlige av byens ungdomspartier bekymret for tilbudet. De mener store lokale forskjeller i tilbudet skaper et utilstrekkelig helsetilbud til byens unge.

Fakta: Sex og samfunn

  • Sex og samfunn er Norges største senter for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter.
  • Klinikken hadde omlag 29.000 besøkende i fjor.
  • På klinikkens chat kan unge snakke med helsepersonell om sex og seksuell helse.

Kilde: sexogsamfunn.no

Mener tilbudet er for dårlig

Ungdomspolitikerne får støtte fra Sex og samfunn, som er Norges største senter for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter.

— Kapasiteten på helsestasjonene er for dårlig i dag. Hver av dem har åpent bare noen
få timer én eller to dager i uken. Tilbudet varierer og det er ikke alle steder hvor du
kan få lik hjelp. Ved sykdom, deltakelse på kurs eller annet, kan det for eksempel gå
uker før legen på helsestasjonen er tilgjengelig. Dette er ikke godt nok, mener samtlige ungdomspolitiske partier i en mail de har sendt til VårtOslo.

Partiene viser til at Helsedirektoratet i våres kom med retningslinjer for helsestasjonene. Disse inneholder krav, eller såkalte «sterke anbefalinger», til hva tilbudet hos helsestasjoner for ungdom skal inneholde og hvordan de bør jobbe fremover.

— Mange av kravene og anbefalingene vil være utfordrende for Oslos helsestasjoner å oppfylle slik de er organisert i dag, understreker ungdomspartiene.

Ønsker større helsestasjoner på tvers av bydelsgrensene

For å komme utfordringene i møte, ønsker de unge politikerne nå å etablere større og bedre helsestasjoner på tvers av bydelene. Dette er en idé som også støttes av ekspertene i Sex og samfunn.

— Hvis du sprer helsekompetansen utover for mange helsestasjonen, blir tilbudet
dårligere på hver stasjon. Vi støtter et initiativ til å etablere helsestasjoner for ungdom på tvers av bydelsgrenser. Og mener en hensiktsmessig drift og et større fagmiljø vil komme oss unge til gode, sier de unge politikerne.

De understreker at det høres flott ut med en helsestasjon per bydel, men mener samtidig at det uansett er kvalitet, og ikke kvantitet, som er viktigst når det gjelder helsetilbud.

— Vi mener at alle unge i Oslo skal ha god tilgang til helsetjenester og at alle
helsestasjoner for ungdom skal tilby et minimum av tjenester. Da bør vi samle
fagmiljøene, slik at unge som ønsker å bruke tilbudene faktisk får den hjelpen de har
behov for.