Daglig leder ved rusinstitusjonen P22, Torbjørn Matre og nestleder Gunhild Engen er skuffet over at kommunen ikke vil videreføre samarbeidet med institusjonen. Foto: Christian Boger
Daglig leder ved rusinstitusjonen P22, Torbjørn Matre og nestleder Gunhild Engen er skuffet over at kommunen ikke vil videreføre samarbeidet med institusjonen. Foto: Christian Boger

Rusinstitusjonen P22 har lange ventelister. Likevel sier det rødgrønne byrådet opp kontrakten

� Det er uforståelig at Oslo kommune ønsker å legge ned et tilbud som er veldig populært blant brukerne, mener ledelsen ved P22.

Publisert

I over 30 år har institusjonen P22 hatt et godt forhold til Oslo kommune innen rusomsorgen. I 2016 vant virksomheten et anbud med tilbud om plasser til fem rusavhengige, som sto på for å komme seg videre ut i hverdagslivet, etter å ha blitt rusfrie.

Anbudet hadde en tidsramme på tre år, med en opsjon på ytterligere tre år ved utløp av avtalen i juni neste år.

Fakta om P22:

  • P22 så dagens lys i 1989. Initiativtakeren var Frelsesarmé-offiseren Aase Marti. Visjonen var å skape et sted hvor rusmiddelavhengige i Oslo kunne komme rett inn fra gata og bli hjulpet videre til rehabilitering og en rusfri hverdag.
  • Institusjonen jobber ut fra et klart kristent verdisyn og drives som en ideell stiftelse.
  • Tilbudet som nå er truet av nedleggelse, gjelder fem plasser for tidligere rusavhengige som skal over i egen bolig.

Tilbudet her, ifølge institusjonen selv, svært populært blant brukerne. Hittil i år har tilbudet vært fullt belagt, og ventelistene har aldri vært lengre. Nå varsler likevel velferdsetaten at de sier opp avtalen fra og med 1. juli neste år.

Legger ned populært tilbud

Avdelingsdirektør i kommunale velferdsetaten, Kjerstin Ringdal, opplyser til VårtOslo at etaten ikke ønsker å videreføre kontrakten fordi de "har tilstrekkelig kapasitet for medikamentfri behandling".

Hun understreker at det ikke er snakk om å legge ned hele institusjonen. Det er bare de fem plassene det er snakk om å kutte.

For institusjonssjef Torbjørn Matre kom kuttene svært overraskende. Foto: P22
For institusjonssjef Torbjørn Matre kom kuttene svært overraskende. Foto: P22

— Vi har lange ventelister. Når kommunen hevdet at det er overkapasitet i markedet, må de feie for egen dør, sier daglig leder ved institusjonen, Torbjørn Matre, til VårtOslo.

Han er skeptisk til at kommunen legger ned et populært tilbud.

— De lytter åpenbart ikke til brukernes ønsker. Her er det bare snakk om fem plasser til en sum av vel fire millioner. Mener kommunen det er for mange like plasser der ute, bør de heller kvitte seg med plasser som det er mindre rift om, mener han.

Kan være politisk styrt

For ledelsen ved P22 kom avgjørelsen som lyn fra klar himmel.

— Vi opplever at vi har hatt et veldig godt forhold til kommunen fram til nå. Derfor er vi svært overrasket over at kontrakten ikke blir forlenget, sier institusjonssjefen.

Han er ikke fremmed for tanken om at tilbudet ved P22 ble valgt bort fordi det ikke drives av kommunen selv.

– Vi lurer på om det kan være et underliggende ønske fra byrådet om en rekommunalisering av helsetilbudene også innen rusomsorgen. Her taler byrådet i så fall med to tunger, da de i byrådserklæringen sier mye positivt om ideelle aktørers bidrag i byen, sier Matre.

Avdelingsdirektør i velferdsetaten. Kjerstin Ringdal, mener kommunen har for mange plasser innen rusomsorgen. Da må noen kuttes. Foto: Velferdsetaten
Avdelingsdirektør i velferdsetaten. Kjerstin Ringdal, mener kommunen har for mange plasser innen rusomsorgen. Da må noen kuttes. Foto: Velferdsetaten

Avdelingsdirektør Ringdal i velferdsetaten understreker derimot til VårtOslo at byrådets standpunkt i saken ikke har vært noen faktor i etatens avgjørelse. 

Har truffet nye brukergrupper

Tilbudet ved P22 er det eneste medikamentfrie korttidstilbudet til rusavhengige i byen og har lykkes med å nå nye brukergrupper. Spesielt har den private institusjonen lykkes med å nå ut til mange i det flerkulturelle Oslo.

— Vi er et lite tilbud til en utsatt gruppe. Jeg tror at nærheten til brukerne har vært en viktig faktor i å nå ut til grupper som hjelpeapparatet tidligere har slitt med å få kontakt med, sier nestleder Gunhild Engen.

Skulle beslutningen om å ikke fornye kontrakten med P22 bli stående, vil institusjonen fra årsskifte bli nødt til å starte nedbemanning.

— Viktig at tilbudet får fortsette

Helsepolitisk talsperson for Fremskrittspartiet, Aina Stenersen, reagerer sterkt på at kommunen nå ønsker å avslutte samarbeidet med P22.

— Dette tilbudet har levert veldig gode resultater over flere år. Det er viktig at vi tar vare på slike tilbud. Avtalen med kommunen må få fortsette, sier hun til VårtOslo.

Fremskrittspartiets Aina Stenersen (i midten), nestleder ved P22, Gunhild Engen (til v), og leder Torbjørn Matre håper bystyret vil reversere vedtaket i det rødgrønne byrådet og sikre fortsatt drift ved institusjonen. Foto: Christian Boger
Fremskrittspartiets Aina Stenersen (i midten), nestleder ved P22, Gunhild Engen (til v), og leder Torbjørn Matre håper bystyret vil reversere vedtaket i det rødgrønne byrådet og sikre fortsatt drift ved institusjonen. Foto: Christian Boger

Frp-politikeren reagerer på at varselet kommer samtidig som byrådet har lagt fram en rusmelding. I denne meldingen lover byrådet å styrke satsingen på de mest utsatte brukergruppene.

— Byrådet har sagt at de skal satse på rusomsorgen. Da blir det i mine øyne helt feil å legge ned et tilbud som virkelig leverer resultater, understreker hun.

Bystyret kan reversere vedtaket

Selv om tiltaket er foreslått kuttet i neste års budsjett for velferdsetaten, er det ikke for sent for kommunen å snu. Det pågår nå en dialog mellom institusjonen og flere politiske partier om

å få omgjort vedtaket under bystyrets budsjettbehandling i desember.

— Det er aldri for sent å snu. Dette vedtaket kan omgjøres fram til avtalen løper ut. Nå håper jeg vi kan klare å stable på plass et politisk flertall for å opprettholde tilbudet, sier Stenersen.

Powered by Labrador CMS