Stadig oftere skjer sexovergrep ved hjelp av digitale medier. Nå styrker oslopolitiet etterforskningskapasiteten for slike lovbrudd. Illustrasjonsfoto: U.S. Air Force/Tech. Sgt. Benjamin Wilson
Stadig oftere skjer sexovergrep ved hjelp av digitale medier. Nå styrker oslopolitiet etterforskningskapasiteten for slike lovbrudd. Illustrasjonsfoto: U.S. Air Force/Tech. Sgt. Benjamin Wilson

Oslo-politiet styrker kampen mot voldtekt. Søker etter erfarne etterforskere

I juni fikk Oslo-politiet kritikk for at voldtektssaker med kjent gjerningsperson ble satt på vent. Nå styrkes etterforskningskapasiteten på feltet.

Publisert

Statsadvokaten gjennomførte i februar i år et omfattende tilsyn med felles enhet for etterretning og etterforskning (FEE) i Oslo politidistrikt. Dette er seksjonen som etterforsker drap, alvorlige volds- og seksuallovbrudd, mistenkelige dødsfall, organisert kriminalitet, økonomisk kriminalitet og arbeidslivskriminalitet.

I rapporten etter tilsynet kommer Statsadvokaten med tildels skarp kritikk av Oslo-politiets evne til å håndtere seksuallovbrudd på en tilfredsstillende måte. Statsadvokaten er særlig kritisk til at voldtektssaker med kjent gjerningsmann blir henlagt på grunn av manglende etterforskningskapasitet.

Etter å ha mottatt rapporten bekreftet leder for FEE, politiinspektør Grete Lien Metlid, overfor NTB at det er store ressursproblemer ved avsnittet. Hun vedgår at bildet som tegnes i rapporten er dekkende for dagens situasjon.

—  Vi har sett en økning i seksuallovbrudd og derfor har dette feltet blitt presset. Seksjonen har også hatt problemer med å tiltrekke seg erfarne etterforskere, sa Metlid i juni.

Søker flere etterforskere

Vel en måned senere har Metlid og resten av ledelsen i politidistriktet tatt grep. Tirsdag ble det kjent at FEE søker etter flere nye etterforskere, i både faste stillinger og vikariater, som bare skal jobbe med seksuallovbrudd.

Leder for felles enhet for etterforskning og etterretning ved Oslo politidistrikt, Grete Lien Metlid. Foto: Privat
Leder for felles enhet for etterforskning og etterretning ved Oslo politidistrikt, Grete Lien Metlid. Foto: Privat

— Vi må ha flere som etterforsker seksuallovbrudd, sier Lien Metlid til ABC Nyheter.

Mangelen på etterforskere blir stadig mer prekær. Spesielt sett i lys av at antallet seksualovergrepssaker hvor barn har vært involvert har vokst med nesten 370 prosent siden 2013.

I fjor foretok Lien Metlids etterforskere i alt 229 tilrettelagte avhør av overgrepsutsatte barn.

Stor økning i internettovergrep

— Den store økningen de siste to-tre årene skyldes i hovedsak internettrelaterte overgrep mot barn og unge. Dette er saker som politiet nå har kompetanse og metodikk for å avdekke. I slike saker kan det være svært mange ofre, sier politiinspektøren.

Bare i juni gjennomførte Metlids kolleger 37 avhør med barn og andre sårbare. Nesten alle disse var knyttet til seksuallovbrudd.

Hittil i år har avsnittet hatt 129 avhør og 70 prosent av disse er gjennomført innenfor fristen loven pålegger. Lien Metlid understreker at de gjerne vil holde de pålagte frister i alle slike saker, men at dette er utfordrende å få til med dagens ressurssituasjon.

Sliter med å holde på etterforskere

Seksjon for etterforskning av seksuallovbrudd er i dag størst innen enheten for etterforskning og etterretning og den største spesialseksjonen for slik etterforskning på landsbasis. Lien Metlid opplever likevel som vanskelig å rekruttere etterforskere til saksfeltet.

—  De skal være godt over 50 ansatte, men vi utfordres nå på at flere slutter. Derfor pågår det flere ansettelsesprosesser og tiltak for både å rekruttere, men også holde på ansatte. Denne kompetansen er attraktiv både i politidistrikt og særorgan, utdyper hun.

Politisjefen håper at en betydelig høyere lønn i de utlyste stillingene enn tidligere, prioritering av saksfeltet og statusøking på saksfeltet internt i politiet kan øke interessen.

Powered by Labrador CMS