Nedenfor Bispegata og Ladegården, i Gamlebyen, er en sannsynlig lokasjon for den nye brannstasjonen i Oslo sentrum. I bakgrunnen skimtes Ekebergåsen. Foto: Anders Høilund
Nedenfor Bispegata og Ladegården, i Gamlebyen, er en sannsynlig lokasjon for den nye brannstasjonen i Oslo sentrum. I bakgrunnen skimtes Ekebergåsen. Foto: Anders Høilund

Ny brannstasjon for Oslo sentrum blir trolig lagt til Bjørvika

Publisert

Innen 2022 skal Oslo ha både ny hovedbrannstasjon og ny brannstasjon for sentrumsområdene. Stasjonen i sentrum blir høyst sannsynlig plassert i Bjørvika.

Grunnet høy alder og sikkerhetssonen for det nye regjeringskvartalet må dagens hovedbrannstasjon på Arne Garborgs plass flytte ut innen 1. januar 2022. Den nye hovedbrannstasjonen skal ligge på Bryn, mens den nye brannstasjonen for sentrum trolig blir lokalisert i Bjørvika.

  • Dagens hovedbrannstasjon på Arne Garborgs plass er landets største og travleste brannstasjon.
  • Bygget sto ferdig i 1939 og tatt i bruk som hovedbrannstasjon i 1941.
  • Den faste bemanningen på hovedbrannstasjonen er 12-15 vaktmannskaper. I tillegg befinner etatens ledelse, beredskapsavdeling, deler av brannforebyggende avdeling (feieren har kontor på Rommen) og brannkorpsforening seg der.
  • Hovedbrannstasjonen tar seg av beredskapen innenfor området Rådhuset, Aker brygge, slottet, St. Hanshaugen, Sofienbergparken, Lodalen, Åkebergveien og Gamlebyen ned mot sjøen.
  • Dette blir området den nye sentrumsstasjonen nå får ansvaret for.
  • Kilde: Wikipedia

— Vi ser på tomter i Bjørvika

— Da hovedbrannstasjonen i framtiden skal til Bryn, er det helt nødvendig at vi i tillegg får en ny stasjon i Oslo sentrum, slik at vi raskt er på plass om det skulle skje noe der. Stasjonen må være operativ fra den dagen vi flytter fra dagens beliggenhet, sier informasjonssjef i Oslo brann- og redningsetat, Lars Magne Hovtun.

Det er eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) som har ansvaret for å finne egnede lokaliteter.

— Det jobbes med mulige planer om lokalisering til østre del av Bjørvika. Hav Eiendom og Oslo S Utvikling har startet opp et reguleringsplanarbeid for østre del av Barcode, hvor brannstasjon inngår som ett av flere formål. Parallelt med dette arbeidet er Oslo kommune i dialog med eierne og rettighetshaverne om mulig kjøp av arealer til brannstasjon, forteller kommunikasjonssjef i EBY, Lena Nesset.

Legges til Gamlebyen

Etter det VårtOslo erfarer, er tomta som vurderes for den nye brannstasjonen lokalisert på nedsiden av Ladegården og Bispegata i Gamlebyen, ved siden av jernbanen. Her eier BaneNor en stor tomt som Hav Eiendom og Oslo S utvikling er interesserte i.

Det er ikke sikkert at kjøpsopsjonene for de to tomtene blir utløst. Foreløpig tenker vi høyt sammen med Hav Eiendom om hvordan vi eventuelt kan utvikle tomten, sier administrerende direktør i Oslo S Utvikling, Rolf Thorsen, til Estate Media.

Ny hovedbrannstasjon på Bryn

Parallelt med arbeidet for å framskaffe ny tomt for brannstasjon i sentrum pågår arbeidet med å sluttføre prosjektarbeidet for en ny hovedbrannstasjon på Bryn. Her skal den eksisterende Bryn brannstasjon rives og et nytt bygg oppføres.

Kommunikasjonssjef i Omsorgsbygg, Marte Svenneby. Foto: privat
Kommunikasjonssjef i Omsorgsbygg, Marte Svenneby. Foto: privat

— Skjer det ikke noe helt ekstremt i tiden fram til byggestart, blir den nye hovedbrannstasjonen liggende på Bryn, sier kommunikasjonssjef i Omsorgsbygg, Marte Svenneby.

Brann og vann kommer sammen

Staute brannfolk vil ikke bli alene i sine nye lokaler på Bryn. Vann- og avløpsetaten kommer trolig vegg i vegg.

— Her vil vi få en tidsmessig hovedbrannstasjon og driftsstasjon for vann- og avløpsetaten. I tillegg får vi plass til sårt tiltrengte kontorplasser for de ansatte i vann- og avløpsetaten, forteller hun.

Slik situasjonen ser ut i dag ligger opplyser Nesset at det ligger an til at byggestart for de to stasjonene vil bli i andre halvår av 2019 med innflytting senest 1. januar 2022.

Powered by Labrador CMS