Får plan- og bygningsetaten det som den vil blir Hovinbekken åpnet fra Teglverksdammen til Risløkka,. Det er en del av planene for utviklingen av Hovinbyen. Foto: Plan- og bygningsetaten
Får plan- og bygningsetaten det som den vil blir Hovinbekken åpnet fra Teglverksdammen til Risløkka,. Det er en del av planene for utviklingen av Hovinbyen. Foto: Plan- og bygningsetaten

Plan- og bygningsetaten vil åpne Hovinbekken til Risløkka og bygge 2000 nye boliger i Hovinbyen

Mandag var nok en milepæl i utviklingen av fremtidens Oslo, denne gangen i Hovinbyen. Det er snakk om flere boliger og gode nyheter for fans av Oslos elver og bekker.

Publisert

Da sendte plan- og bygningsetaten (PBE) planforslaget for nedre del av Hovinbyen (Hasle/Valle Hovin) til politisk behandling. Her går etaten inn for å bygge 2000 nye boliger.

Samidig ønsker de å åpne Hovinbekken fra forlengelsen av Teglverksdammen og opp til Risløkka.

Tilrettelegger for myke trafikanter

Området rundt Hasle og Valle Hovin har i mange år blitt sett på som et område det har vært vanskelig å bevege seg i for myke trafikanter.

Mye trafikk og dårlige tilrettelagte løsninger for gående og syklende har ofte blitt oppfattet problematisk. Dette er noe PBE har tatt inn over seg i utarbeidelsen av planene.

— I arbeidet med planen har vi vært opptatt av at det skal bli enklere å bevege seg for gående og syklende. Blant annet foreslår vi to nye gangbruer over Ring 3. Det er viktig at vi får koblet områdene tettere sammen gjennom nye gang- og sykkelforbindelser, sier avdelingsdirektør for byutvikling i plan- og bygningsetaten, Morten Wasstøl.

PBE vil knytte områdene rundt Hasle og Valle Hovin tettere sammen gjennom nye gang- og sykkelforbindelser. T-banestasjonen til venstre er Hasle og den til høyre Økern. Illustrasjon: Plan- og bygningsetaten
PBE vil knytte områdene rundt Hasle og Valle Hovin tettere sammen gjennom nye gang- og sykkelforbindelser. T-banestasjonen til venstre er Hasle og den til høyre Økern. Illustrasjon: Plan- og bygningsetaten

Planen gir rammer for utviklingen av gater, plasser og bruk og bebyggelse i området.

Bedre tilbud for barn og unge

I tillegg til å ta spesielt hensyn til de myke trafikantene i området, ønsker PBE med planforslaget også å legge til rette for et bedre kulturtilbud og bedre tilbud for barn og unge i bydelen.

Et viktig element er få til en god blanding mellom bolig, kultur, kunst og tilbud for barn og unge.

Dette ser etaten for seg kan være kulturhus, øvingslokaler og ungdomsklubb, samt idrettslokaler. PBE foreslår også å opprette tre nye barnehager på til sammen 20 avdelinger i planområdet.

Avdelingsdirektør for byutvikling i plan- og bygningsetaten, Morten Wasstøl. Foto: Rolf Sandnes / Plan- og bygningsetaten
Avdelingsdirektør for byutvikling i plan- og bygningsetaten, Morten Wasstøl. Foto: Rolf Sandnes / Plan- og bygningsetaten

— Valle Hovin skal få et mer variert aktivitetstilbud og flere arenaer for fritid og lek, sier Wasstøl.

Frykter for lokalindustrien

Flere røster, blant annet hos byens opposisjonspolitikere og næringslivet, frykter at utviklingen rundt Hovinbyen fører til at tungindustrien som er igjen i området må flytte som følge av planene.

Avdelingsdirektøren lover derimot at industrien vil bli tatt godt vare på også i fremtiden.

— Vi ønsker også produksjonslokaler slik at næringslivet fortsatt kan være en naturlig del av byen langs Ring 3. Det skal være mulig å drive næring i byen, understreker Wasstøl.

Beboere på Lille Tøyen reddet støyskjerm

Kommunale planprosesser kan ofte både være tidkrevende og dørgende kjedelige. Prosessen rundt nedre del av Hovinbyen har derimot skapt et stort engasjement hos beboerne i området.

Aller størst engasjement skapte PBEs ønske om å fjerne en støyskjerm langs Økernveien mot Lille Tøyen Hageby. Her fikk beboerne, etter å ha sendt inn hele 51 innspill, til slutt medhold i at støyskjermen ikke blir fjernet.

— Nå har vi tatt ut dette forslaget etter å ha hørt på beboerne. På et senere tidspunkt vil det bli laget en egen reguleringsplan for Økernveien, og da skal støysituasjonen utredes nærmere, sier Morten Wasstøl.

Bystyret avgjør planens skjebne

Mandagens oversendelse av planen fra PBE gjør at planens skjebne nå ligger i hendene til byens politikere. Saken skal i løpet av høsten opp til behandling i byutviklingskomiteen i bystyret, før den skal bli endelig vedtatt av bystyret.

Slik kan Hovinbyen bli seende ut når den en gang i fremtiden står ferdig. Illustrasjon: Dyvik & Fasting Arkitekter
Slik kan Hovinbyen bli seende ut når den en gang i fremtiden står ferdig. Illustrasjon: Dyvik & Fasting Arkitekter

— Nå skal planprogrammet til politisk behandling. Jeg ser frem til å gå gjennom dette, fordi en grønn og menneskevennlig utvikling av området på Hasle og Valle er viktig for byen, sier byråd for byutvikling Hanna E. Marcussen.

Powered by Labrador CMS