Behovet for et nytt vikingskipsmuseum er overhengende.�Nå er det på tide at regjeringen finner penger til dette, mener Oslo SVs, Solveig Skaugvoll Foss. Foto: Bjørn Sigurdsøn / NTB scanpix
Behovet for et nytt vikingskipsmuseum er overhengende.�Nå er det på tide at regjeringen finner penger til dette, mener Oslo SVs, Solveig Skaugvoll Foss. Foto: Bjørn Sigurdsøn / NTB scanpix

SVs Solveig Skaugvoll Foss: — Barnslig at regjeringen stemmer ned forslag om å redde vikingskipene

Vikingskipene på Bygdøy står i fare for å gå i oppløsning om det ikke snart kommer et nytt vikingskipsmuseum. �  Vi er på overtid av overtid, og må få penger på bordet nå, mener SVs Solveig Skaugvoll Foss.

Publisert

Behovet for et nytt vikingsskipsmuseum på Bygdøy, for å forsikre at kulturskattene Osebergskipet og Gokstadskipet ikke blir totalt ødelagt, er skrikende. Heller ikke i høstens reviderte budsjett fant regjeringen penger til et nytt museum til det som er verdens best bevarte vikingskip.

Nå reagerer vikarierende stortingsrepresentant for SV i Oslo, Solveig Skaugvoll Foss, sterkt på at det ikke ble midler til å sikre vikingskipenes framtid i dette budsjettet heller.

— Barnslig av regjeringen

— Regjeringen har stadig lovet å finne penger til et nytt vikingskipmuseum, men har fortsatt ikke levert. Da blir det i mine øyne sjokkerende barnslig at regjeringa gang på gang stemmer ned forslag om å redde skipene, for så å skylde på andre for at ingen grep tas, sier Skaugvoll Foss til VårtOslo.

Stortingsrepresentant Solveig Skaugvoll Foss (SV) mener det er på høy tid at regjeringen kommer opp med penger til et nytt vikingskipsmuseum på Bygdøy. Foto: Lyngdal SV / flickr.com
Stortingsrepresentant Solveig Skaugvoll Foss (SV) mener det er på høy tid at regjeringen kommer opp med penger til et nytt vikingskipsmuseum på Bygdøy. Foto: Lyngdal SV / flickr.com

Hun er klar på at det for nasjonen og regjeringens del burde være en viktig oppgave å få på plass et nytt permanent oppholdssted for vikingskipene så raskt som mulig.

— Dette er Norges del av verdensarven, som vi har ansvar for å bevare, på samme måte som andre land må ta vare på sine kulturskatter. Vi har veldig gode forutsetninger for å skulle klare det. Det er flaut om Norge ender med å ødelegge skipene, mener SV-politikeren.

— På overtid av overtiden

Stortingsvikaren, for Kari Elisabeth Kaski, peker på at SV i flere omganger, sist i sitt forslag til revidert statsbudsjett i høst, fant måter å sette av penger til et nytt vikingskipsmuseum på.

—  Det er godt med is om sommeren, men jeg vil ikke anbefale noen å ha så mye is i magen som Iselin Nybø har, når hun tør å vente og vente med finansieringa som vi ikke har anledning til å vente med. Det er på høy tid at Erna Solberg skjærer gjennom og gjør alt hun kan for å redde skipene. Snart er det for sent.

—  Vi er på overtid av overtid, og må få penger på bordet nå om vi skal hindre at disse uerstattelige skipene går tapt, understreker hun.

Vikingskipene har bedt om 35 millioner

Vikingskipshuset på Bygdøy er ikke lenger egnet til å bevare vikingskipene, og det er derfor planlagt et nytt museum vegg i vegg med det nåværende. Det er behov for større plass og bedre støtteordninger rundt skipene.

Planene for å ta vare på vikingskipene er å bygge et nytt museumsbygg ved siden av dagens Vikingskipshuset på Bygdøy. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix
Planene for å ta vare på vikingskipene er å bygge et nytt museumsbygg ved siden av dagens Vikingskipshuset på Bygdøy. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Kulturhistorisk museum har bedt om 35 millioner kroner for å starte å bygge det nye museet, men regjeringen har ikke satt av midler i det forrige statsbudsjettet eller i revidert budsjett.

Midlene uteblir til tross for at regjeringspartiene ble enige om å bygge et nytt museum for vikingskipene og vikingtidssamlingene i Granavolden-erklæringen i januar i år.

Forsknings- og utdanningsminister Iselin Nybø (V) sier til NRK at et nytt museum vil koste 2 milliarder kroner og må tas inn i et statsbudsjett og ikke i revidert. Nybø sier videre at det ikke er mulig å si noe om statsbudsjettet før det kommer i oktober.

— UiO har ansvaret for sikring av skipene

Nybø sier mer om temaet i sitt svar på et skriftlig Stortings-spørsmål fra Skaugvoll Foss om samme tema:

— Jeg vil nok en gang understreke at skipene og samlingene ved Vikingtidsmuseet på Bygdøy er unike skatter og blant vår viktigste verdensarv. Denne arven skal vi ta vare på. Derfor har regjeringen i Granavolden-plattformen slått fast at vi vil starte arbeidet med bygging av nytt vikingtidsmuseum. Byggeprosjektet har en forventet kostnad på inntil 2 mrd. kroner. Dette er en betydelig investering som det er naturlig å ta stilling til i det ordinære statsbudsjettet

— Det er Universitetet i Oslo (UiO) som har det løpende ansvaret for sikring av samlingen som også inkluderer Gokstadskipet. Jeg forutsetter at UiO tar dette ansvaret og prioriterer dette innenfor sine budsjettrammer inntil nybygget kommer på plass.

— Regjeringen har i de senere år bidratt til at UiO har kunnet gjøre flere grep for å sikre skipene og gjenstandene mot forfall. Siden 2012 er det benyttet 85 mill. kroner til prosjektering av byggeprosjektet og ytterligere 15 mill. kroner til sikringsprosjektet som er en del av dette. Sikringsprosjektet skal gi trygghet for at skipene tåler å bli flyttet på og ikke utsettes for fare under byggingen av det nye museet. Videre har forskningsprosjektet Saving Oseberg fått tildelt til sammen 40 mill. kroner fra 2015 til 2019.

— Hovedårsaken til at samlingen er i fare er at gjenstandene brytes ned innenfra. Samlingene er konservert med alun, som var en anerkjent metode på den tiden skipene ble gravet frem i 1904. Vi vet nå at metoden fører til at trematerialet forvitrer og brytes ned. Forskning på nye konserveringsmetoder og begrensning av skadeomfang er derfor svært viktig og forskningsprosjektet Saving Oseberg er sentralt i dette arbeidet.

Powered by Labrador CMS