Uranienborg skolekrops står i fare for å måtte legge ned driften på grunn av manglende øvings- og lagerlokaler fra høsten av. Foto: Uranienborg skolekorps
Uranienborg skolekrops står i fare for å måtte legge ned driften på grunn av manglende øvings- og lagerlokaler fra høsten av. Foto: Uranienborg skolekorps

Finner ikke Uranienborg skolekorps nye lokaler snart, er det slutt

Publisert

— Nå står det virkelig om korpsets framtid. Situasjonen er alvorlig og det er usikkert hvordan fremtiden vil se ut om vi ikke finner en løsning på dette snarest, sier korpsleder Gudleik Njå.

Grunnet ombygging på skolen vil Uranienborg skolekorps stå uten øvings- og lagerlokaler fra høsten av. Nå frykter korpset at de vil måtte legge ned driften om man ikke finner egnede lokaler.

Det betyr at over 70 barn og ungdom står i fare for å miste fritidstilbudet sitt de neste to årene, og med stor sannsynlighet vil det heller ikke bli etablert nytt korps når ny skole er på plass fra 2019.

Intens jakt på lokaler

Årsaken til utfordringene korpset nå sliter med er pågående oppussingsarbeider ved Uranienborg skole. Disse arbeidene gjør at det ikke lenger er plass for korpset i skolens lokaler.

Heller ikke klasserom som vil stå ferdig etter oppussing i høst har korpset fått lov til å bruke av Utdanningsetaten.

— Korpsledelsen jobber iherdig med å finne andre lokaler til lagring og øving, men som mange vet, er dette ikke lett her i bydelen, sier korpsleder Njå.

— Det er allerede gjort henvendelser til naboskolene, kirken, menighetslokalene, revmatikerforbundets lokaler, og mange flere. Korpset har også kontakt med bydelspolitikere, byrådspolitikere og andre for å få hjelp til å finne egnede lokaler. Så langt har dette ikke ført til resultater.

Får ikke bruke klasserom som er ferdig oppusset

Stridens harde kjerne er korpsets ønske om å få bruke allerede oppussede klasserom på ettermiddager etter skoletid.

Rommene i bygget som tidligere huset aktivitetsskolen og gymbygget står ferdige i høst. Det er her foreldrene i korpset har henvendt seg til skoleledelsen for å høre om det er mulig å få disponere lokaler, men de har fått blankt avslag hver gang.

— Vi har hele tiden fått inntrykket av at skoleledelsen er stolt av korpset på skolen, og at det er stas å ha korps på festdager og skryte av i festtaler, men det virker ikke slik nå, sier Njå.

I et brev med avslag på korpsets ønsker skriver rektor at det er pedagogiske og logistiske årsaker til at skolen ikke ønsker å låne ut lokalene på kveldstid. Noen nærmere forklaring på dette gis ikke i brevet.

Frykter nedleggelse

Skulle man ikke snarlig finne en løsning på lokaliseringsproblemene, frykter korpsledelse og foreldre at man må legge ned et av de siste skolekorpsene man har i sentrum.

— Vi er nødt til å finne noen lokaler i umiddelbar nærhet til skolen. Gjør vi ikke det vil rekrutteringsarbeidet vårt bli veldig vanskelig. Det er ikke bare, bare å flytte de yngste i korpset rundt. Har vi ikke tilfredsstillende fasiliteter vil vi miste de unge og håpefulle til andre korps, eller de vil finne seg noe annet å gjøre, mener Njå.

Han synes det er svært beklagelig at alle ønsker seg korps på 17. mai, mens en ikke ser hva dette faktisk krever resten av året.

— Det er trist å se at mange tror korpsene bare dukker opp hver 17. mal, uten å tenke på hvor mye dette koster og krever resten av året. Legges ikke ting til rette for at vi både kan øve og lagre instrumenter, blir det heller ikke noen søt musikk på 17. mai eller andre festdager, understreker han.

Skolen burde ha planlagt dette

Korpslederen forteller at han er svært skuffet over både politikere, byråkrater og skoleledelse og deres manglende evne til å finne en løsning på problemene.

— Jeg har forståelse for at det er vanskelig å finne plass til oss under en oppussingsperiode, men dette er noe man burde tenkt på i forkant. Hadde man planlagt bedre når man la planene for oppussingen kunne vi enkelt ha sluppet disse problemene, konstaterer Njå.

VårtOslo har forsøkt å få en kommentar til saken fra rektor ved Uranienborg skole, Randi Elisabeth Tallaksen, uten å lykkes med dette.

Uranienborg skolekorps kan bli et sjeldent syn på Slottsplassen 17. mai framover. Foto: Uranienborg skolekorps
Uranienborg skolekorps kan bli et sjeldent syn på Slottsplassen 17. mai framover. Foto: Uranienborg skolekorps

Ønsker hjelp fra nærmiljøet

I sin jakt på lokaler som kan redde korpsets framtid appellerer nå korpslederen til folk i nærmiljøet.

— Om det er noen i nærområdet eller andre som vet om en kantine, stor sal, eller lignende i gåavstand fra Uranienborg skole, som kunne egne seg til samspill + cirka 10 kvm lagerrom, så sjekk om det er mulig for korpset å låne dette i cirka to år fra høsten 2017 og ta kontakt med oss, ber Njå.

I sin jakt har korpset vært i kontakt med en rekke aktører. Både bydelspolitikere, bystyrerepresentanter og kommunale etater. Så langt uten å finne en løsning.

Leder for bydelsutvalget i bydel Frogner, Jens Jørgen Lie, beklager situasjonen korpset har havnet i og skulle gjerne hjulpet. Problemet er tilgangen på egnede lokaler.

— Hadde vi hatt noen egnede lokaler å låne skulle vi gjerne stilt disse til disposisjon, men dessverre sitter bydelen ikke på noen lokaler som passer til de formålene korpset trenger hjelp til, understreker han.

— Vanskelig kabal å få til å gå opp

I byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap har man stor forståelse for de utfordringer skolekorpset på Uranienborg nå står midt oppe i, men understreker at dette er en kabal som det alltid vil være vanskelig å få til å gå opp slik at alle blir tilfredse.

— Vi har forståelse for at rehabiliteringen og utvidelsen av skolen skaper utfordringer for skolekorpset. I Osloskolen pågår det til enhver tid byggeprosjekter som gjør at noen skoler i en periode må flyttes til  andre skoler, og dette kan dessverre gå ut over den frivillige aktiviteten ved skolen, sier kommnaldirektør i byrådsavdelingen, Bente Fagerli.

— I dette tilfellet har Undervisningsbygg sett om det er mulig å finne midlertidige løsninger ved andre skoleanlegg i området, uten at det har gitt resultater. Vi har dessverre derfor ingen mulighet til å tilby midlertidige løsninger til skolekorpset.

Tilbudt lokaler på Vahl skole

Etter lengre tids press for å finne en løsning på saken, gikk det tidligere denne uken ut en invitasjon fra bydelsavdeling for oppvekst og kunnskap om å løse problemene ved at korpset ble tilbudt å bruke lokaler ved Vahl skole under oppussingsperioden.

— Gjennom samtaler med utdanningsetaten har vi kommet fram til at det kan være mulig å tilby korpset lokaler på Vahl skole i oppussingsperioden, opplyser kommunikasjonsrådgiver i byrådsavdelingen, Karin Steenstrup.

Korpsledelsen mener tilbudet fra kommunen ikke vil gi et tilbud som er godt nok til å kunne takke ja.

— Det blir vanskelig å skulle flytte virksomheten vår til Vahl skole. Ikke minst blir det veldig langt for våre aller yngste å reise for å delta på øvinger. Derfor er det ikke aktuelt for oss å si ja til tilbudet om å benytte disse lokalene, fastslår Njå.

Utdanningsetaten: Korpset fikk beskjed i 2015

Utdanningsetaten og Uranienborg skole har vært i kontakt med skoler i nærheten og korpset har vært i kontakt med kirken og bydelen. Men det er vanskelig å finne både øvingslokaler og lagerplass på samme sted som ikke er for langt fra Uranienborg skole, bekrefter Utdanningsetaten.

— Korpset har blitt tilbudt alternative lokaler på en nærskole, Hartvig Nissen, men der var det ikke mulig å få lagerplass. Korpset har fått tilbud om lagerplass i Uranienborg kirke, og i lokaler på Vahl skole på Tøyen, sier etatens kommunikasjonsrådgiver Karoline Elisabeth Sandborg Lindsay.

Lindsay understreker at korpset har fått beskjed i god tid.

— Korpset har på lik linje med andre leietakere før byggestart i 2015 fått melding fra skolen om utbyggingen, og at det i byggeperioden vil bli lite lokaler til utleie. Andre leietakere har funnet seg nye lokaler i denne perioden. Korpset ble prioritert av skolen og var eneste leietaker i skoleåret 2016-2017. Disse arealene skal nå pusses opp i byggefase to.

— Utdanningsetaten ønsker å bistå skolen i arbeidet med å finne best mulig løsning, men det er skolenes eget ansvar å legge til rette for korpsvirksomheten.

 

 

Powered by Labrador CMS