Slik tenker arkitektene seg utseendet på nye Ruseløkka skole. Illustrasjon: GASA Arkitekter
Slik tenker arkitektene seg utseendet på nye Ruseløkka skole. Illustrasjon: GASA Arkitekter

Slik blir nye Ruseløkka skole når det gamle praktbygget er jevnet med jorden

Gamle Ruseløkka skole er et arkitektonisk praktbygg mange ønsket å ta vare på. Nye Ruseløkka skole er kanskje ikke noen fugl Fønix. Men moderne blir den.

Publisert

I løpet av sommeren er gamle Ruseløkka skole historie. Fra ruinene skal det reise seg en ny og moderne skole. Byggeprosjektet for den nye skolen vil bli lagt ut for anbud om kort tid.

Innflyttingsklar vil skolen høyst sannsynlig ikke være før våren 2021. Da er skolen over et halvt år forsinket i forhold til de opprinnelige planene om åpning til skolestart høsten 2020.

En ny og moderne skole

Fra ruinene av de gamle skolebygningene vil det reise seg en ny og topp moderne skole.  I planbeskrivelsen, utarbeidet av GASA Arkitekter, skisseres det en skole på 10.300 kvadratmeter fordelt på seks etasjer, pluss underetasje. Dette vil sikre at skolen fortsatt har kapasitet til elever fordelt på ti trinn i mange tiår fremover.

Den nye skolen vil få flere spesialrom enn hva som er standard i Oslo. Blant annet blir det bygget en stor dansesal og en samlingssal som skal tilpasses for sang, strykeorkester og mindre blåsegrupper.

— Elever og foreldre på Ruseløkka har virkelig noe å glede seg til. Den nye skolen har høye kvalitetskrav knyttet til inneklima, lys, innvendig støy og nok plass til alle. På taket vil det i tillegg til solceller, også bli grøntarealer, slik at elevene får et ekstra uteområde, forteller prosjektansvarlig Helene Damsgaard i Utdanningsetaten til skolens hjemmesider.

Utformingen av det nye skolebygget vil også være en arena hvor det kan bli brukt ny og kreativ pedagogikk. Hver aldersgruppe, småskolen, barneskolen og ungdomsskolen, vil få egne, dedikerte etasjer der klasserom, grupperom og åpne arealer skal bidra til varierte arbeidsformer.

Gjenbruker gamle detaljer

Under rivingen av skolen har Undervisningsbygg gått gjennom skolen og tatt med seg bygningsdetaljer og gammel kunst de har ønsket å gjenbruke. Rektor Merete Hansen er glad for at detaljer fra den gamle skolen er tatt vare på.

Gamle Ruseløkka skole før riving. I løpet av sommeren skal alt dette være jevnet med jorden. Foto: Utdanningsetaten
Gamle Ruseløkka skole før riving. I løpet av sommeren skal alt dette være jevnet med jorden. Foto: Utdanningsetaten

— Jeg gleder meg nå til å begynne planleggingen av interiør og møblering som siste finish for å skape gode arbeidsplasser for ansatte og elever. Vi er også stolte over at gammel kunst og interiørdetaljer skal gjenbrukes, og får plass i det moderne bygget. Slik tar vi med oss litt av den gamle historien videre. Vi håper vår historie skal få prege den nye kunsten som velges. Det er viktig at vi husker at vi har en lang og rik kultur med oss inn i fremtiden, sier rektor Merete Hansen ved Ruseløkka skole.

Powered by Labrador CMS