Oslo tinghus blir det første i Norge som får permanent adgangskontroll. Foto: Carlos Bryant
Oslo tinghus blir det første i Norge som får permanent adgangskontroll. Foto: Carlos Bryant

Fra 1. mai må alle besøkende til tinghuset gjennom metalldetektor og røntgenmaskin

Publisert

Sikkerhetssjefen ved tinghuset i Oslo mener et økt trusselbilde krever permanent sikkerhetskontroll av besøkende og vitner.

Fra 1. mai er det slutt på at du bare kan spasere inn i Oslo Tinghus melder tidsskriftet Aktuell Sikkerhet. De siste årene har ledelsen ved tinghuset stadig utvidet vaktholdet, og nå vil deler av de nye sikkerhetstiltakene bli installert permanent.

Besøkende må gjennom metalldetektor og røntgen

— Fra 1. mai blir alle som besøker Oslo tinghus sjekket av metalldetektor og røntgenmaskin. Ingen skal få med seg våpen eller andre uønskede gjenstander inn, sier sikkerhetssjef ved tinghuset, Frode Wold til Aktuell Sikkerhet.

Bakgrunnen for å innføre den skjerpede sikkerhetskontrollen er et stadig økende trusselbilde mot tinghuset.

— I tillegg til trusselen fra hardbarkede kriminelle, er også innkalte vitner og eventuelle kriminelle miljøer på tilhørerbenkene krevende å håndtere, sier Wold.

Et virkemiddel for å øke sikkerheten

Med innføringen av de nye tiltakene fra 1. mai blir tinghuset i Oslo det første i Norge med et slikt sikkerhetsregime. Sikkerhetssjefen er likevel opptatt av at tinghuset fortsatt skal være åpent for publikum.

— Norsk rettsvesen er tuftet på åpenhet, og slik skal det også være. Rettsprinsipper vi verdsetter høyt, kommer likevel enkelte ganger i konflikt med behovet for sikkerhet. En permanent adgangskontroll inn til tinghuset er et virkemiddel for å heve tryggheten for dem som til enhver tid er her, understreker Wold.

Oppfordrer publikum til å beregne god tid

Den nye sikkerhetskontrollen vil kunne føre til noe kødannelse når folk skal komme seg inn i rettens lokaler. Sikkerhetssjefen ber derfor publikum beregne noe mer tid enn vanlig fra 1. mai, om de har tenkt å få med seg en rettssak.

— Jeg anbefaler alle som skal inn i Oslo tinghus om å beregne litt bedre tid enn tidligere – akkurat som om de skal ut å fly. I samarbeid med Securitas vil vi alle gjøre vårt beste for å redusere forsinkelsene til et minimum, sier Wold.

Det er Securitas som vil stå for gjennomføringen av den nye adgangskontrollen. De nye tiltakene vil påføre domstolen en merutgift på rundt 6,5 millioner kroner.