Karl-William (t.v) Håkon og Ari kan stå uten treningsmuligheter ved Kampen skole fra våren av. Foto: Anna Carlsson
Karl-William (t.v) Håkon og Ari kan stå uten treningsmuligheter ved Kampen skole fra våren av. Foto: Anna Carlsson

Barna på Kampen kan stå uten fotballbane til våren

Publisert Sist oppdatert

1.-3. klassingene på Kampen strømmer til Forwards nye lavterskeltilbud i fotball. Men til våren kan de unge og håpefulle barna stå uten fotballbane.

Fotball skal være for alle. Ikke bare for de med talent eller de som har penger til å følge med på utstyrsgaloppen. Dette er tanken bak sportsklubben Forwards nye og svært populære fotballtilbud for første til tredjeklassinger på Kampen skole. Tilstrømningen til det nystartede tilbudet har vært enorm, men gleden kan være kortvarig. Fra våren står klubben i fare for å miste et sted å trene utendørs.

Jages fra grusbanen på Kampen skole

— Vi har fått beskjed om at vi fra våren vil miste treningstida vår på grusbanen ved Kampen skole. Idrettskretsen har avgjort at denne banen, på grunn av byggingen av nye Jordal Amfi, skal prioriteres til amerikansk fotball, forteller Mats Rønning.

Rønning er en av foreldrene som står bak den nye grasrot-satsingen til Forward. Han er misfornøyd med vedtaket fra idrettskretsen.

— Senest i september ble vi garantert å kunne bruke banen også til våren. Men i november fikk vi plutselig beskjed, uten å bli hørt, om at banen ville bli prioritert kun til amerikansk fotball. Dette setter oss i en svært vanskelig situasjon. Nå må vi finne en ny løsning for våre behov raskt, sier Rønning.

Fotballforeldrene Frank Rosendahl Slettebakken (t.v), Camilla Helen Hoholm og Mats Rønning mener ungene deres må få et godt treningstilbud i et trygt nærmiljø. Foto: Anna Carlsson
Fotballforeldrene Frank Rosendahl Slettebakken (t.v), Camilla Helen Hoholm og Mats Rønning mener ungene deres må få et godt treningstilbud i et trygt nærmiljø. Foto: Anna Carlsson

Trenger en bane i nærmiljøet

Rønning og de andre fotballforeldrene er oppgitte over at klubben må på leting etter ny fotballbane.

— Ungene er i en alder hvor det er viktig at de får utøve idretten sin i et godt og trygt nærmiljø. Derfor er det viktig at vi kan finne en alternativ bane nært der vi holder til i dag, sier påtroppende leder for fotballavdelingen i Forward, Frank Rosendahl Slettebakken.

Frykter slåsskamper og dopsalg

Han får støtte av lederen for foreldrearbeidsutvalget (FAU) ved Kampen skole, Camilla Helen Hoholm. FAU ved skolen har sendt et brev til byråd for idrett, kultur og frivillighet, Rina Mariann Hansen, hvor de uttrykker stor bekymring for dagens banesituasjon.

— Det er viktig å sørge for at vi har et trygt og godt nærmiljø. Etter utbyggingen på Jordal har vi allerede sett at noen av de problemene de har slitt med der, for eksempel narkotikaomsetning og slåsskamper, er i ferd med å flytte seg nærmere Kampen. Derfor er det viktig med gode tilbud i nærområdet, sier Hoholm.

Ønsker bane ved gjenbruksstasjonen

Etter å ha saumfart nærområdet for mulige baner, har foreldrene nå sett seg ut den lille grusbanen ved gjenbruksstasjonen i Kampen park. Denne banen krever dog noe oppgradering før den kan benyttes.

Ungene storkoser seg på lavterskeltilbudet til Forward på Kampen skole. Til våren er det uklart hvor barna skal trene. Foto: Anna Carlsson
Ungene storkoser seg på lavterskeltilbudet til Forward på Kampen skole. Til våren er det uklart hvor barna skal trene. Foto: Anna Carlsson

— Banen ved gjenbruksstasjonen krever en del utbedringer, ikke minst når det gjelder belysningen ved banen, sier Rosendahl Slettebakken.

Klubben har foreløpig ikke fått noen tilbakemelding fra idrettskretsen eller politisk hold. Derimot er de forespeilet en framtid på ved skulpturparken på Klosterenga, noe de ikke mener er noen god løsning.

— Klosterenga vil skape store transportutfordringer og ikke gi noe godt helhetlig tilbud, mener Rønning.

Håper på løsning med VIF trolls

De engasjerte foreldrene fastholder at de ikke har noen problemer med det amerikanske fotballaget, VIF trolls, som de synes har blitt like stusslig behandlet som dem selv.

— Vi håper det kan være mulig å få til en avtale med VIF trolls for å dele på treningstiden på banen ved skolen. Det hadde vært den klart beste løsningen for alle parter, mener de tre foreldrene.

Idrettskretsen innrømmer komplisert situasjon

Det er Oslo idrettskrets, som på oppdrag fra bymiljøetaten, er ansvarlige for fordelingen av treningstider på de ulike banene rundt i byen. Anleggskonsulent Kjetil Moberget erkjenner at oppgaven med å gjøre alle til lags er vanskelig.

— Situasjonen for uteidrettene i området Ensjø/Kampen/Tøyen har vært krevende lenge og vil dessverre være spesielt vanskelig de neste to årene, sier Moberget.

Anleggskonsulent Kjetil Moberget. Foto: Paal Lunde
Anleggskonsulent Kjetil Moberget. Foto: Paal Lunde

Han forklarer at den vanskelige situasjonen skyldes rivingen av gamle Jordal Amfi og den medfølgende stengningen av kunstgressbanen på Jordal. I tillegg blir 7er-banen ved Hasle skole stengt i to år grunnet ombygging av skolen.

— Banekabalen er lagt

Banekabalen for 2017 er nå lagt, og det vil ikke komme endringer. Idrettskretsen er likevel åpne for å revurdere kabalen for 2018. Barne- og ungdomsidretten vil etter kommunens og idrettskretsens planer få tilbud om å bruke den nylige opparbeidede banen på Klosterenga i byggeperioden.

— Vi forsøker å løse fotballklubbenes behov så langt det lar seg gjøre. Banen på Klosterenga er i utgangpunktet ikke tilgjengelig for organisert idrett, men vi får lov til å disponere den mens Jordal Amfi bygges. Vi har forståelse for at ikke alle synes løsningen er optimal, men i de kommende to årene er denne banen med på å sikre et minimumstilbud i nærmiljøet, sier Kjetil Moberget.