Elever som leker på Fonteneplassen. Foto: Majorstuen skole
Elever som leker på Fonteneplassen. Foto: Majorstuen skole

Utbyggingen av Fonteneplassen på Majorstuen kan starte. Fylkesmannen sier nei til anke fra foreldre og naboer

� Fonteneplassen kan ikke regnes som en del av skolegården ved Majorstuen skole, slår Fylkesmannen fast. Det betyr trolig at OBOS og Veidekke bygger boliger og flerbrukshall der.

Publisert

Boliggiganten OBOS og entreprenørselskapet Veidekke har i lengre tid hatt et ønske om å bygge boliger rundt Fonteneplassen ved Majorstuen skole. Utbyggernes planer om høyhus skapte ramaskrik blant naboer og foreldre og ble etter hvert stemt ned i bystyret. Men de to aktørenes ytterligere utbyggingsplaner for området, som innbefatter både boliger og flerbrukshall under jorda, ble i samme bystyremøte vedtatt.

Etter bystyrets vedtak klaget flere av naboene samt foreldrenes arbeidsutvalg ved Majorstuen skole avgjørelsen inn for Fylkesmannen.

Nå er det klart at klagerne ikke får medhold. Utbyggingen kan starte opp.

Mente konsekvenser for skoleelever ikke var utredet

I klagen til Fylkesmannen la foreldreutvalget ved skolen spesielt vekt på at konsekvensene av utbyggingen for elevenes liv, helse, miljø og sikkerhet under byggeperioden ikke var tilstrekkelig utredet. De viste blant annet til at elevene ville utsettes for mye støy, noe som ville gå utover undervisningssituasjonen.

Fungerende avdelingsdirektør hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Odd Meldal, gir grønt lys for utbyggingen rundt Fonteneplassen på Majorstua. Foto: Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Fungerende avdelingsdirektør hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Odd Meldal, gir grønt lys for utbyggingen rundt Fonteneplassen på Majorstua. Foto: Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Plan- og bygningsetaten mente i sin innstilling at det ikke var noe behov for eller lovpålagt grunn for en slik utredning. Denne konklusjonen tiltredes nå av Fylkesmannen.

— Vi kan ikke se at det må foretas særlig utredning av konsekvensene av anleggsprosessen. Fylkesmannen forutsetter at prosjektet ivaretar allmennhetens sikkerhet på en tilstrekkelig måte. Også i nærheten av en skole, skriver fungerende avdelingsdirektør Odd Meldal.

— Fonteneplassen ikke del av skolegården

Fylkesmannen gir heller ikke foreldrene medhold i at det trengs en analyse av konsekvensene for skolens elever etter ferdigstillelse. Foreldrene viser i klagen til at elevenes bruk av Fonteneplassen er en forutsetning for flere elever ved skolen i framtiden.

Fylkesmannen i oslo og Akershus mener Fonteneplassen ikke er en naturlig del av skolegården ved Majorstuen skole. Illustrasjonsfoto: Aktiv i Oslo / flickr
Fylkesmannen i oslo og Akershus mener Fonteneplassen ikke er en naturlig del av skolegården ved Majorstuen skole. Illustrasjonsfoto: Aktiv i Oslo / flickr

— Vi kan ikke kan se at Fonteneplassen skal regnes som en del av Majorstuen skoles skolegård. For øvrig er vi i tvil om reguleringsplanen medfører permanente endringer for elevenes bruk av plassen, skriver Meldal.

Naboene fikk ikke medhold

I tillegg til foreldrene, klaget også en rekke naboer på utbyggingsplanene. Klagene her har i stor grad dreid seg om høyden på utbyggingsprosjektet.

Heller ikke naboene vant gjennom.

— Det er kommunen selv som bestemmer hvilke rammer de setter for bebyggelsen når de vedtar en plan. Vi kan ikke se at det foreligger mangler ved kommunens skjønnsutøvelse for tillatte høyder. Vi kan heller ikke se at det finnes statlige retningslinjer eller føringer som kommunen burde tatt hensyn til, konkluderer Fylkesmannen.

Powered by Labrador CMS