Artikkelforfatteren mener Høyre svartmalen tilstanden i Oslo-skolen. Foto: Utdanningsetaten
Artikkelforfatteren mener Høyre svartmalen tilstanden i Oslo-skolen. Foto: Utdanningsetaten

Foreldre ved Majorstuen skole frykter for barnas sikkerhet. Klager planene for Fonteneplassen inn for fylkesmannen

– Elevenes liv, helse og sikkerhet er ikke tatt hensyn til ved utbyggingen rundt Fonteneplassen, mener foreldrenes arbeidsutvalg ved Majorstuen skole.

Publisert

Planene om store utbygginger rundt Fonteneplassenog Majorstuen skole har skapt en opphetet debatt i lokalmiljøet. I sitt siste bystyremøte før jul, vedtok bystyret å si nei til planene om høyhus på Fonteneplassen. Ellers godkjente de utbyggerne OBOS og Veidekke sine planer om å bygge på to ekstra etasjer, til åtte etasjer, i Middelthunsgate 15 og 17.

Nå klager foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) ved Majorstuen skole bystyrets vedtak inn for fylkesmannen.

— Konsekvensene for elevens liv, helse, miljø og sikkerhet både under byggeperioden og senere er ikke forsvarlig utredet i saken. Reguleringsforslaget er dermed uforsvarlig og må kjennes ugyldig, skriver FAU-leder, Kjersti Austdal, i klagen.

— Barn kan bli drept

Foreldrene mener den vedtatte reguleringsplanen bryter med Helsedirektoratets anbefalinger når det gjelder krav til uteområde per elev. De viser til at hver elev ved skolen i dag har 3,5 kvadratmeter uteareal å boltre seg på. Allerede det er for liten plass, ifølge direktoratets krav til uteareal, mener de.

Kjersti Austdal frykter for trafikksikkerheten til elevene ved Majorstuen skole. Foto: Sandra Aslaksen
Kjersti Austdal frykter for trafikksikkerheten til elevene ved Majorstuen skole. Foto: Sandra Aslaksen

— Bystyrets vedtak innebærer ytterligere begrensninger på elevenes
tilgang til og bruk av Fonteneplassen. Dermed gjøres elevenes situasjon med
tanke på uteområder enda mer uholdbar og uforsvarlig, skriver foreldrene.

Medlemmene i FAU frykter også at utbyggingen, som vil gi både hotell og annen næringsvirksomhet i nærområdet, økt trafikkbelastningen rundt skolen. Dermed risikerer elevene å få en mindre sikker skolevei, tror skoleforeldrene.

— Utbyggingen vil øke trafikkbelastningen og trafikkfarene for barn og unge i området på og rundt Fonteneplassen og i skolens umiddelbare nærhet. Barn og unge kan bli skadet eller drept på skoleveien, mener Austdal.

— Barn har rett til særskilt medvirkning

Heller ikke det særskilte hensynet til barn og deres særskilte krav til medvirkning i behandlingen av planprogrammet, mener foreldrene det er tatt hensyn til. Dette kravet er nedfelt i plan- og bygningslovens paragraf 5-1.

— Vi kan ikke se av sakens underlag at hensynet til barn og unge er inntatt eller realitetsbehandlet i saken, skrives det.

Powered by Labrador CMS