Oslos brannmannskaper har hatt mye å gjøre med flom og styrtregn hittil i år. Her fra en oversvømmelse i Maridalsveien ved Vulkan i juni. 
Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix
Oslos brannmannskaper har hatt mye å gjøre med flom og styrtregn hittil i år. Her fra en oversvømmelse i Maridalsveien ved Vulkan i juni. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Nye tall fra brannvesenet: Hyppigere styrtregn og flom i Oslo skaper problemer

Antall branner i Oslo går ned, viser halvårstall fra brann- og redningsetaten. Men flom og styrtregn fører til stadig flere oppdrag. � Er du i umiddelbar nød ring oss. Hvis ikke ring forsikringsselskapet, sier branninspektør Sigurd Folgerø Dalen.

Publisert Sist oppdatert

Oversikten for årets første åtte måneder viser at det brenner stadig mindre i hovedstaden. Brannmannskapene i byen har likevel hendene fulle med oppdrag.

Ikke minst viser antall oppdrag i forbindelse med styrtregn og flom en nærmest eksplosiv økning i årets åtte første måneder.

— Klimaendring i Oslo

— Vi ser stadig flere og flere oppdrag som kan settes i sammenheng med de klimaendringene vi ser her i byen. Hittil i år har vi sett nesten en tredobling i antall oppdrag knyttet til vannlekkasjer eller flom, forteller fungerende informasjonssjef i Oslo brann- og redningsetat, branninspektør Sigurd Folgerø Dalen, til VårtOslo.

I løpet av årets seks åtte måneder måtte brann- og redningsetaten rykke ut til hele 48 oppdrag i anledning flom eller vannlekkasjer. I samme periode i fjor var antallet lignende oppdrag 17.

Ringes ned av bekymrede beboere

Siste halvårs kraftige og hyppige styrtregn har ført til vann i folks boliger og kjellere. Brannvesenet har til tider nærmest blitt nedringt av bekymrede oslofolk, med vann i kjelleren.

— Folk ringer gjerne oss om de har vann i kjeller eller uthus. Vi har ikke kapasitet til å ta oss av alle disse henvendelsene. Vi må prioritere det som er livreddende oppdrag, sier den fungerende informasjonssjefen til VårtOslo.

Brannvesenet i Oslo får stadig flere telefoner fra beboere som rammes av styrtregn og flom. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix
Brannvesenet i Oslo får stadig flere telefoner fra beboere som rammes av styrtregn og flom. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Sigurd Folgerø Dalen påpeker at han har full forståelse for at folk ringer 110 ved slike hendelser, men ber folk se om det finnes andre løsninger før de ringer brannvesenets nødnummer.

— Det finnes andre som har både mer kunnskap og bedre kapasitet til å løse opp i slike situasjoner enn det vi har. Et godt råd kan være å begynne med å ringe ditt eget forsikringsselskap hvis uhellet er ute, sier Folgerø Dalen.

Kan bli stadig flere klimaoppdrag

Etter rekordtallene for årets første måneder, ser ikke informasjonssjefen bort fra at tallet kan stige ytterligere i tiden framover.

� Ring gjerne forsikringsselskapet før du ringer oss ved flomskader i eget hjem, sier fungerende informasjonssjef i Oslo brann- og redningsetat Sigurd Folgerø Dalen. Foto: André Kjernsli
� Ring gjerne forsikringsselskapet før du ringer oss ved flomskader i eget hjem, sier fungerende informasjonssjef i Oslo brann- og redningsetat Sigurd Folgerø Dalen. Foto: André Kjernsli

— Vi ser at mange av oppdragene vi har oftere kan knyttes opp til dagens klimaendringer. Dette er en trend som nok bare kan komme til å forsterke seg i framtiden.

Den siste tids styrtregn har i all hovedsak skapt store trafikale problemer på noen spesifikke steder i Oslo. Ett av disse stedene har ofte vært bunnen av Maridalsveien, like ved bunnen av Telthusbakken og vis-a-vis Vulkan.

— Det er lite vi kan gjøre for å bedre forholdene her. Dette er forhold som ligger under andre deler av den kommunale administrasjonen, påpeker branninspektøren.

19 falske alarmer hver dag

Ser en bort fra økningen i antallet værrelaterte oppdrag, er statistikken for årets første åtte måneder relativt hyggelig lesing. Antallet branner er fortsatt på vei ned i hovedstaden. I tillegg til dette, ser en etter fjorårets økning, en liten nedgang i antallet tørrkok blant byens husstander.

— Vi ser fortsatt en viss nedgang i antall branner her i byen, men vi har fortsatt en lang vei å gå før vi kan si oss fornøyd, påpeker den fungerende informasjonssjefen.

Stadig sjeldnere må Oslos brannmannskaper rykk ut til virkelige branner. Her er mannskapene ved Sagene brannstasjon på vei ut på en utrykning. Foto: Audun Braastad/ NTB scanpix
Stadig sjeldnere må Oslos brannmannskaper rykk ut til virkelige branner. Her er mannskapene ved Sagene brannstasjon på vei ut på en utrykning. Foto: Audun Braastad/ NTB scanpix

En statistikk han gjerne skulle vært foruten er den store økningen i falske brannalarmer i løpet av årets første åtte måneder. I forhold til i fjor har antallet unødvendige utrykninger øket med 211 til i alt 3.597 i løpet av årets første seks måneder. Det betyr at brann- og redningsetaten kjørte på rundt 19 falske alarmer daglig i løpet av årets seks første måneder.

— Dette er et veldig høyt tall, og det er noe vi har et stort ønske om å gjøre noe med, forklarer Sigurd Folgerød Dalen.

I alt håndterte brannmannskapene i Oslo 9.832 oppdrag i løpet av årets seks første måneder.

Slik så arbeidsdagen ut for Oslos brannmannskaper i første halvdel av 2019. Grafikk: Oslo brann- og redningsetat
Slik så arbeidsdagen ut for Oslos brannmannskaper i første halvdel av 2019. Grafikk: Oslo brann- og redningsetat

PS! Det har sneket seg inn en feil i statistikken over. Det var kun en person som døde i brann i hovedstaden i løpet av årets åtte første måneder.