Eter 20 års ventetid er reguleringsplanen for Lindøya og de andre øyene i Oslos havnebasseng endelig godkjent. På bilde er Lindøya vaktstue. Foto: Helge Høifødt / Wikimedia Commons
Eter 20 års ventetid er reguleringsplanen for Lindøya og de andre øyene i Oslos havnebasseng endelig godkjent. På bilde er Lindøya vaktstue. Foto: Helge Høifødt / Wikimedia Commons

Etter 20 års venting er reguleringsplanen for osloøyene endelig vedtatt. — En gledens dag, jubler hytteeierne

– En gledens dag. Endelig er hyttene våre regulert som fritidsbebyggelse. Oslo kommune og Fylkesmannen klarte til slutt å komme hverandre i møte.

Publisert

I fjor høst vedtok bystyret reguleringplanen for osloøyene. Etter innsigelse fra miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus, ble bystyrets vedtak anket. Under meklingen trakk Fylkesmannen flere av sine innsigelser.

Etter 20 års ventetid er dermed reguleringsplanen nå endelig vedtatt. Dermed blir det tvangsflytting av bare én hytte på Nakholmen, mot Fylkesmannens og plan- og bygningsetatens ønske om å flytte til sammen 17 hytter på Lindøya, Nakholmen og Bleikøya.

En gledens dag for hytteeierne

Som leder av Fellesstyret for byøyene har Hanne Finstad jobbet tett opp mot politikerne for å få vedtatt reguleringsplanen. Hun er svært fornøyd.

— Vi er veldig glade for at byrådet og et enstemmig bystyre endelig fikk fortgang i denne saken. 20 år har vært lenge å vente, fastslår hun.

Leder for fellestyret for byøyene Hanne Finstad. Foto: Privat
Leder for fellestyret for byøyene Hanne Finstad. Foto: Privat

Mens ferden mot en reguleringsplan har sneglet seg framover, har hytteeierne blitt de store taperne. De siste fem årene har det ikke vært mulig å få godkjent en eneste søknad om utbedringer eller utvidelser av eksisterende hytter på øyene.

— Det er et stort etterslep på behandlingen av søknader om utbedringer på hyttene på alle øyene her ute. Derfor er det svært gledelig at vi nå er regulert som fritidsbebyggelse. Nå håper jeg det igjen blir mulig å foreta nødvendige byggearbeider på hyttene, sier Finstad.

Byråden: — Viktig å ivareta strandsonen for alle

Byrådet har vært opptatt av å bevare det unike hyttemiljøet, samtidig som hytteøyene også skal være mest mulig tilgjengelige for allmennheten. Friarealene og badestrendene skal kunne brukes av alle, noe særlig Fylkesmannen har vektlagt.

— Vi er glade for å kunne lande en 20 år lang prosess der vi har prøvd å ivareta alle hensyn på en best mulig måte. Alle skal ha tilgang til strender og friluftsområder på øyene. Samtidig er miljøet på øyene en del av vår felles kulturarv, som vi også må ta vare på, sier byråd for byutvikling, Hanna E. Marcussen (MdG).

Avtalen mellom byrådet og Fylkesmannen sikrer allmennheten tilgang til strandsonen på hytteøyene. Foto: Tarjei Kidd Olsen
Avtalen mellom byrådet og Fylkesmannen sikrer allmennheten tilgang til strandsonen på hytteøyene. Foto: Tarjei Kidd Olsen

Fylkesmannen var redd den vedtatte reguleringsplanen ikke ville gi god nok tilgang for folk flest i strandsonen. Men etter meklingen er også fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland godt fornøyd med resultatet.

— Vi har krevd at allmennheten får tilgang. Det får de nå, blant annet ved at alle brygger og flytebrygger skal skiltes som tilgjengelige for allmennheten. Skiltes de ikke, må de bort, sier hun.

Opparbeidelse av vann og avløp skal ikke skade naturen

Et av de store stridsspørsmålene rundt reguleringsplanen var byrådets ønske om at hyttene skulle kunne knytte seg til kommunens vann- og avløpssystem. Fylkesmannen var derimot skeptisk og fryktet miljøødeleggelser på øyene. I den endelige avtalen har byrådet kommet Fylkesmannen i møte.

Fylkesmann i Oslo og Akershus, Valgerd Svarstad Haugland. Foto: Sturlason
Fylkesmann i Oslo og Akershus, Valgerd Svarstad Haugland. Foto: Sturlason

—  I avtalen med Oslo kommune har vi blitt enige om at det ikke skal etableres vann og avløp som kan skade det unike naturmangfoldet. Før man vurderer å legge inn dette, må naturmangfoldet kartlegges grundig og en helhetlig plan legges frem før noe bestemmes, sier Svarstad Haugland.

Powered by Labrador CMS