Rundt 15.000 barn står i kø for å få behandling hos tannlege i hovedstaden. Illustrasjonsfoto: Erik Christensen / Wikimedia Commons
Rundt 15.000 barn står i kø for å få behandling hos tannlege i hovedstaden. Illustrasjonsfoto: Erik Christensen / Wikimedia Commons

15.000 barn og unge står i kø for å komme til tannlegen i Oslo

� Vi har ikke hatt mulighet til å bemanne opp i takt med befolkningsveksten, sier fylkestannlegen.

Publisert

Nesten 15.000 barn og unge står i tannlegekø fordi timen deres har blitt utsatt, skriver Aftenposten. Tallet er fra siste opptelling, som var 4. desember.

Om lag 6.000 barn har ventet i tre til seks måneder lenger enn de skulle, mens rundt 7.000 barn har ventet i en til to måneder lenger. 2.000 barn har sluppet inn raskere enn planlagt, får avisen opplyst av fylkestannlege Lene Helweng-Larsen.

Skylder på befolkningsveksten

Befolkningsveksten i kommunen ses på som en av årsakene til køene. De siste årene har befolkningsveksten vært stor, og på et tidspunkt var det en nettotilvekst på 3.000 til 4.000 brukere i året, ifølge fylkestannlegen.

– Vi har ikke hatt anledning til å bemanne opp tilsvarende, sier Helweng-Larsen til avisen.

Det har også vært et etterslep i behandlingen. Kommunen har i perioder, som i høst, satt inn ekstra ressurser for å behandle pasienter på kvelder og i helger for å få ned køen.

Regner man med de andre gruppene som har krav på gratis behandling, er køen i desember på rundt 16.800 personer. Den kommunale helsetjenesten har til sammen 50.000 brukere.

Tannleger jobber ulovlig, hevder Fagforbundet

Det er ikke bare ventelistene tannhelsetjenesten i hovedstaden sliter med. I sommer kunne VårtOslo melde at det ved Tannlegevakten i Schweigaards gate av Fagforbundet var avdekket en rekke kritikkverdige forhold. De ansatte ved vakta har stillinger på rundt 25 prosent. Ved siden av jobber de på tannklinikker i kommunen.

Blant forholdene fagforeningen mente å ha avdekket var ansatte som ikke hadde fått overtidsbetaling, hviletidsbestemmelser som ikke blir fulgt og ansatte som jobber uten arbeidskontrakt.

—  Hele drifta er basert på ulovlig overtidsarbeid, sa Stig Berntsen, tillitsvalgt i Fagforbundet og hovedtillitsvalgt i Helseetaten i Oslo, i sommer.

Powered by Labrador CMS