Car I Hagen fikk ikke flertall for sitt forslag om innføring av hijabforbud i osloskolen i bystyret onsdag. Illustrasjonsfoto: Shazron / Flickr.com
Car I Hagen fikk ikke flertall for sitt forslag om innføring av hijabforbud i osloskolen i bystyret onsdag. Illustrasjonsfoto: Shazron / Flickr.com

Bystyret sa nei til hijabforbud i skolen: — Oslo er en by for alle

Publisert Sist oppdatert

Et samlet bystyre sa onsdag kveld nei til et forslag fra Carl I. Hagen om innføring av hijabforbud i osloskolen.

Fremskrittspartiets Carl I. Hagen har i flere år kjempet for å få innført et forbud mot hijab i osloskolen. Onsdag kveld fremmet han et privat forslag om et slikt forbud i bystyret, men fikk bare med seg sine egne partikolleger. Resten av bystyret hadde svært lite til overs for forslaget.

Arbeiderpartiets Jørgen Foss mener Oslo skal være en by for alle. Foto: Anders Vindegg / Flickr.com
Arbeiderpartiets Jørgen Foss mener Oslo skal være en by for alle. Foto: Anders Vindegg / Flickr.com

— Oslo skal være en by med plass til alle. Det er vanskelig nok å være ung i hovedstaden i dag, om vi ikke gjør det enda vanskeligere ved å sørge for at de ikke tør å være den personen de egentlig er, sier bystyrerepresentant for Arbeiderpartiet, Jørgen Foss.

Hagen: — Hijab passer ikke for barn

I sitt forslag for bystyret tok Hagen utgangspunkt i sitt syn om at hijab ikke passer for barn og ikke har noe i skolehverdagen å gjøre. Han mente at hvis det ikke det blir innført et forbud mot slike hodeplagg i osloskolen, vil vi kunne få en kultur hvor barn og unge blir tvunget til å gå med et hodeplagg de selv ikke ønsker å gå med. Han understreker fra talerstolen at han mener Høyre, Venstre og Krf bryter med viktige liberale prinsipper når de nå går imot forslaget om hijabforbud.

— Hijab har ingen plass i skolen, og får vi ikke et forbud mot dette, vil vi kunne oppleve at integreringen av barn og unge blir vanskeligere enn nødvendig, understreket Hagen.

— Like barn leker ikke best

Forslaget fra Frp-nestoren ble svært lite godt mottatt av kollegene i bystyret. Samtlige partier, fra Rødt til Høyre, uttrykte stor skepsis til forslaget. Gjennomgangstonen i kritikken var ikke til å ta feil av. Et forbud vil både være lovstridig og gjøre hverdagen for barn og unge i hovedstaden med minoritetsbakgrunn vanskeligere.

Venstres Hallstein Bjercke mener et hijabforbud vil gjøre integreringen blant barn og unge i hovedstaden vanskeligere. Foto: Oslo Venstre
Venstres Hallstein Bjercke mener et hijabforbud vil gjøre integreringen blant barn og unge i hovedstaden vanskeligere. Foto: Oslo Venstre

— Det finnes i dag ikke noe juridisk mulighet til å innføre et slikt forbud. I tillegg ser vi at en innføring av et slikt forbud ville vært en sterk innskrenking av den enkeltes tros- og religionsfrihet. Dette er noe vi helt klart ikke ønsker å stå for her i hovedstaden, sier Venstres Hallstein Bjercke.

Kollega og Krf-representant Erik Lunde ville ikke gå god for Hagens insinuasjoner om at «like barn leker best».

— Jeg er ikke så sikker på om resonnementet til Hagen om at like barn leker best er så riktig som han tror. Jeg tror derimot at vi ville kunne skape en større kløft mellom barn og unge i dagens Oslo om vi går inn for et slikt forbud, understreker Lunde.

 Opposisjonen kritiske til byrådet

I sin innstilling til forslaget viste byrådet, ved byråd for oppvekst og kunnskap, Tone Tellevik Dahl, til utdanningsetatens vurdering at et slikt forbud ville stride mot utdanningsloven, og dermed være ulovlig. Både Venstre og Krf var skuffet over at byrådet kun la rent juridiske vurderinger til grunn for sin innstilling.

— Jeg synes det er synd at byrådet kun har sett på de juridiske sidene ved forslaget når de har gått inn for å avvise forslaget. Dette dreier seg ikke bare om juss men også om grunnleggende friheter og vårt syn på toleranse. Derfor er det skuffende å se at byrådet har valgt den enkleste veien, sier Bjercke.