Flere av byens bydelsutvalg er sterkt kritiske til politiets minskende interesse for det kriminalitetsforebyggende SaLTo-samarbeidet. Illustrasjonsfoto: Bilge Öner / Oslo Pride
Flere av byens bydelsutvalg er sterkt kritiske til politiets minskende interesse for det kriminalitetsforebyggende SaLTo-samarbeidet. Illustrasjonsfoto: Bilge Öner / Oslo Pride

— Bydelene opplever svært redusert tilstedeværelse og fleksibilitet hos forebyggende politi. Vi er alvorlig bekymret

«Det siste halvannet år har bydelene Gamle Oslo, Sagene og Grünerløkka hatt stor bekymring knyttet til samarbeidet med forebyggende politi».

Publisert Sist oppdatert

I et brev sendt til Politirådet, politiets og bystyrets samarbeidsorgan, uttrykker lederne av bydelsutvalgene i Gamle Oslo, Sagene, St. Hanshaugen og Grünerløkka sterk bekymring for politiets deltagelse i det kriminalitetsforebyggende SaLTo-samarbeidet.

— Bydelene opplever svært redusert tilstedeværelse og fleksibilitet hos forebyggende politi. Vi er alvorlig bekymret for faglig kvalitet på politiets arbeid. Når det ikke er kapasitet til å jobbe med relasjoner og «tilstedeværelse i fredstid», og samhandling med de andre aktørene, blir det lite igjen av den sosialfaglige, forebyggende
dimensjonen ved politiets arbeid, står det i brevet, formulert av bydelsdirektør i bydel Grünerløkka, Ellen Oldereid.

SaLTo-samarbeidet:

SaLTo er samarbeidsmodellen til Oslo kommune og Oslo politidistrikt for å forebygge kriminalitet og rusmisbruk blant barn og unge.

SaLTo-skal:

  • Samordne og videreutvikle tverrsektorielt arbeid på områdene kriminalitet og rus.
  • Tidlig identifisering, forebygging og intervensjon.
  • Rask og effektiv oppfølging av barn og unge som har begått – eller blitt utsatt for – lovbrudd.
  • Trekke unge, foresatte, frivillige organisasjoner og flere tjenester aktivt med i forebyggende arbeid.
  • Basere det kriminalitetsforebyggende arbeidet på dialog, kunnskap, analyse og erfaringer.

Kilde: Oslo kommune

Fire forebyggere i løpet av ett år i bydel Grünerløkka

Bekymringene og frustrasjonen over et stadig dårligere samarbeid med politiet har bygget seg opp over det siste halvannet året. Mye av frustrasjonen går på politiets manglende ressursbruk til forebyggende arbeid. Og når politiet faktisk stiller opp, kunnskapen hos politiets representanter.

Bydel Grünerløkka har blant annet opplevd å ha fire forskjellige forebyggere i løpet av ett år. I bydel Sagene har begge politiets faste forebyggere vært ute i permisjon. Her er det kun satt inn hospitanter, som egentlig bare skulle fulgt de faste forebyggerens innsats. Denne praksisen har ført til bekymring knyttet til kvaliteten på det forebyggende arbeidet.

— De nye forebyggerne får ikke lære av de som har vært lenge i forebygger-rollen. Vi ser ikke at det blir lagt til rette for kunnskapsoverføring og kontinuitet, til tross for at dette selvfølgelig også er et ønske fra politiets side, skriver lederne for bydelsutvalgene i brevet.

Bydel Sagene: — Opplever sviktende samarbeid

Bydel Sagene har i lang tid hatt et veldig godt samarbeid med politiet og kommunen. I den senere tid har bydelen opplevd at dette har blitt dårligere. Ikke minst har innsatsen fra politiet blitt svekket.

— Vi har lenge vært veldig godt fornøyd med SaLTo-samarbeidet. Nå ser vi at dette er i ferd med å bli svekket. Fra politiets side har det vært en rekke forskjellige personer som har deltatt. Det å ikke ha noen faste forebyggere gjør arbeidet vanskeligere, sier BU-leder, Helge Stoltenberg (Ap) til VårtOslo.

Leder for bydelsutvalget i bydel Sagene, Helge Stoltenberg (Ap). Foto: Privat
Leder for bydelsutvalget i bydel Sagene, Helge Stoltenberg (Ap). Foto: Privat

Han er overrasket over utviklingen, sett i lys av utfordringen med større problemer knyttet til integrering og ungdomskriminalitet.

— I bydelen har vi lenge hatt et relativt rolig ungdomsmiljø med små utfordringer. Dette er i ferd med å endre seg, på lik linje med hva andre bydeler opplever. Derfor er det svært skuffende at samarbeidet nå er blitt svekket, sier han.

Bør få pålegg om forebyggende arbeid

BU-lederen håper nå byrådet eller nasjonale myndigheter kommer på banen for å sikre at oslopolitiet igjen prioriterer SaLTo-samarbeidet.

— Det er overraskende at politiet ikke satser mer på forebyggende arbeid. Er dette et resursspørsmål, håper jeg justisdepartementet eller regjeringen kan komme på banen og instruere politiet til igjen å prioritere dette arbeidet, sier han.

Stoltenberg vil over påske ta opp samarbeidsproblemene med byrådsleder Raymond Johansen.

Ressursmangel hos politiet

Politioverbetjent og leder for det forebyggende arbeidet ved enhet Sentrum i Oslo politidistrikt, Geir Tveit, er kjent med kritikken fra BU-lederne. Han er ikke fornøyd med situasjonen slik den er i dag, men understreker at dette skyldes mangel på ressurser.

Leder for det forebyggende arbeidet i Enhet Sentrum, politioverbetjent Geir Tveit. Foto: Privat
Leder for det forebyggende arbeidet i Enhet Sentrum, politioverbetjent Geir Tveit. Foto: Privat

— Vi skulle gjerne vært mer til stede. Dette dreier seg om den resurssituasjonen vi har innad i politiet og de nye kravene som er stilt til oss gjennom politireformen, sier Tveit.

Han forteller at politireformen har kommet med krav om at også forebyggende mannskap må arbeide i turnus.

— Det gjør heller ikke jobben vår enklere at samarbeidsmøtene ofte settes opp uten at vi er forespurt om muligheten til å delta på oppsatte datoer, poengterer Tveit.

St. Hanshaugen fått det bedre

For ordens skyld påpekes at mens bydelene Gamle Oslo, Sagene og Grünerløkka  opplever en reduksjon av tilstedeværelse i bydelen, har St. Hanshaugen tidligere hatt begrenset samarbeid med forebyggende politi, og har opplevd en positiv endring etter sammenslåinga ved Grønland og Sentrum politistasjoner.