Rødts gruppeleder i bystyret, Eivor Evenrud, har ventet snart et halvt år på at forslaget blir behandlet i finanskomiteen. Foto: Christian Vassdal
Rødts gruppeleder i bystyret, Eivor Evenrud, har ventet snart et halvt år på at forslaget blir behandlet i finanskomiteen. Foto: Christian Vassdal

Rødt vil kutte kravet om at leietakere må stille med bankgaranti ved bruk av kommunal forkjøpsrett

� Det er kommunen som skal gjennomføre kjøpet på vegne av leietakerne, ikke omvendt.

Publisert

Etter en 18 måneders lang og hard kamp kunne til slutt leieboerne i Von der Lippes gate på St. Hanshaugen tidligere denne måneden endelig kalle seg huseiere. Leietakerne fikk da medhold i Oslo tingrett på at prisen de ville betale for bygården var den riktige. Men veien fram til seier var lang og hard. Ikke minst var kommunens krav om at leieboerne måtte stille med bankgaranti, utfordrende.

 Det var ikke enkelt for oss leieboere å skaffe til veie en slik bankgaranti hos en vanlig bank. Alt for mye av vår tid gikk med til å forsøke å få en slik garanti på plass, sier beboer Trine-Lise Gjesdal.

Vil fjerne garantikravet

Gruppeleder for Rødt i bystyret, Eivor Evenrud, reagerer på at kommunen krever at leietakere, som ønsker å benytte seg av en lovfestet forkjøpsrett, blir pålagt å stille en bankgaranti for kjøpesummen.

— Det burde ikke være noen grunn til at kommunen skal kreve en slik garanti fra leietakerne. Vi har derfor bedt om at bystyret ber byråden sørge for at dette blir endret, sier Evenrud.

Evenruds politiske rådgiver, Elin Volder Rutle, minner om at det er kommunen som skal gjennomføre kjøpet på vegne av leietakerne og ikke omvendt.

— Det koster ikke kommunen noe å bruke forkjøpsretten på vegne av leietakerne. I dag stiller kommunen krav om at en bankgaranti skal være på plass lenge før en pris er fastsatt. Det gjør det nesten umulig for leietakerne å bruke forkjøpsretten. Hvis det viser seg at prisen blir for høy for leietakerne, kan kommunen heller velge å gå ut av kjøpet, mener hun.

Forslag har ligget til behandling i åtte måneder

Forslaget om endringer i dagens bestemmelser har nå ligget til behandling i finanskomiteen i åtte måneder uten å bli behandlet.

— Jeg har ikke fått noe svar på hvorfor forslaget fortsatt ikke er tatt til behandling. Mye kan nok skyldes at vi ikke selv sitter i komitéen, og dermed heller ikke har noen mulighet til å pushe på behandlingen, sier Evenrud.

— Forkjøpsretten et boligpolitisk virkemiddel

Begge Rødt-representantene er svært fornøyde med at beboerne i von der Lippes gate vant fram med sin sak i tingretten. Nå etterlyser de begge at også kommunen blir mer aktive med å benytte seg av forkjøpsretten.

Elin Volder Rutle. Foto: Rødt
Elin Volder Rutle. Foto: Rødt

— Det å benytte seg av forkjøpsretten for slike leiegårder er et viktig punkt når det gjelder å få etablert en sosial boligpolitikk. Sammenligner vi oss med andre byer, kommer vi veldig dårlig ut når det gjelder sosial boligbygging, mener Volder Rutle.

Hun peker spesielt på at hvis kommunen bruker forkjøpsretten ved salg av store bygårder, kan den skape et godt og billig boalternativ på leiemarkedet, både for vanlige folk og for folk som sliter i samfunnet.

— Bruker man forkjøpsretten med fornuft, kan vi skape gårder hvor det er plass til alle for en rimelig penge. Vi ser for oss en modell der noen få leiligheter i hver gård prioriteres til vanskeligstilte, mens resten leies ut på mer ordinære vilkår, til en kostnadsdekkende leie, sier Rødt-rådgiveren.

Melding om sosial boligbygging forsinket

Utfordringene i Oslos svært opphetede boligmarked står, ifølge Rødt, i kø. Derfor er det med stor spenning de to politikerne venter på byrådets varslede sak om sosial boligbygging. Saken, som er et samarbeid mellom tre byrådsavdelinger, skulle vært ferdig før årsskiftet. Nå er det ingen som kan si med sikkerhet når den kommer.

— Sosial boligbygging har det ikke vært noen plan for i denne byen på veldig lenge. Det er derfor godt å se at byrådet legger opp til å gjøre et grundig arbeid, sier Evenrud.

Hun håper saken om sosial boligbygging kan være en ny start for satsingen på et mer sosialt boligmarked i hovedstaden.

— Det er mye som som må endres. Ikke minst er det mange års praksis og tankegang i byråkratiet som må kastes helt om på. Vi har allerede sett et visst tegn på en ny tankegang rundt boligutfordringene, men vi har fortsatt en lang vei å gå. Forhåpentligvis vil saken, når den er ferdig behandlet, ta oss et langt skritt på veien mot et bedre og mer sosialt boligmarked, sier gruppelederen.

Hanna Marcussen vil studere reglementet

Byråd for byutvikling, Hanna Marcussen (MdG), sitter med ansvaret for gjennomføringen av den kommunale forkjøpsretten. Hun har vært i utilgjengelig for en kommentar til saken. I sitt svar til finanskomiteen, uttrykker hun at hun vil se grundigere på saken før hun gir noe konkret svar.

— Jeg er opptatt av at kommunal forkjøpsrett til leiegårder bør gi leietakerne en reell mulighet til å overta eiendommen, men ser behov for en grundigere gjennomgang av instruksen før kommunen tar stilling til spørsmålet om kommunens krav til å stille sikkerhet for kjøpesummen. Jeg anbefaler derfor ikke endring av instruksen i tråd med forslaget fra Rødt nå, skriver hun i et notat fra oktober i år.

Powered by Labrador CMS