Fylkesmannen i Oslo og Akershus slår fast at vdtaket om sykkelruter gjennom bydel frogner er lovlig fattet. Foto: Oslo kommune
Fylkesmannen i Oslo og Akershus slår fast at vdtaket om sykkelruter gjennom bydel frogner er lovlig fattet. Foto: Oslo kommune

Oslo kommunes sykkelveiutbygging på Frogner strider ikke mot loven. Fylkesmannen har talt

— Jeg er ikke overrasket. Å gå mot kommunens vedtak ville vært en omfattende kritikk. Et mot til å gjennomføre noe slikt fins ikke hos Fylkesmannen, mener Frogner-beboer Nils Sandberg.

Publisert

Byrådets storsatsing på utbygging av sykkelveier rundt om i byen har skapt stor og til dels opphetet debatt. I mars i fjor krevde Høyre og Fremskrittspartiet at bystyreflertallets vedtak om utbygging av to sykkelveier i bydel Frogner måtte gjennom en såkalt lovlighetskontroll.

— Bystyreflertallets vedtak om nye sykkelveier gjennom bydelen kan være ulovlige. De er så omfattende at det skulle vært laget en reguleringsplan, hevdet både Frps Carl I. Hagen og Høyres Morten Steenstrup overfor VårtOslo i mars ifjor.

Fylkesmannen fant ingen ulovligheter

Etter utbyggingsvedtaket i bystyret og innsigelsene mot dette fra de to borgerlige partiene, endte saken opp hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Fredag kom avgjørelsen. Her slås det fast at vedtaket er lovlig.

— Lovlighetskontrollen av kommunestyrets avgjørelse har ikke avdekket feil som gir grunnlag for å oppheve avgjørelsen, skriver fungerende avdelingsdirektør hos Fylkesmannen, Odd Meldal, i avgjørelsen.

— Fylkemannen var ikke modig nok

— Jeg er ikke overrasket. Å gå mot kommunens vedtak ville vært en omfattende kritikk. Et mot til å gjennomføre noe slikt fins ikke hos Fylkesmannen, mener Frogner-beboer Nils P. M. Sandberg. Han har vært engasjert i saken over lengre tid, blant annet gjennom Facebook-siden "Fremtidens Frogner, aksjonen for innbyggernes medvirkning til byutvikling".

Sandberg, som har vært engasjert, mener det han kaller "ommøbleringen av Oslo by" er rigget av mange små enkeltvedtak.

— Hver for seg er ikke vedtakene så store, men når man ser hele bildet under ett, er det en større inngripen. Flere hundre kilometer med sykkelvei i Oslo de neste årene gir oss en ny by. Noen synes det er fint, andre synes ikke det er fint i det hele tatt.

Krever ingen egen reguleringsplan

Hovedankepunktet fra Høyre og Frp var at et slikt stort utbyggingsprosjekt krevde en egen reguleringsplan. Til støtte for sin sak henviste de til plan- og bygningslovens paragraf 12–1, tredje ledd, som lyder:

“For gjennomføring av større bygge- og anleggstiltak og andre tiltak som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn, kreves det reguleringsplan."

Reguleringsplan ikke påkrevd

Men Fylkesmannen kommer i sin avgjørelse til at det ikke trengs noen egen reguleringsplan for sykkelveiutbyggingen, som gjelder for de enveisregulerte gatene Elisenbergveien, Eilert Sundts gate og Professor Dahls gate.

— Det vil måtte fremstå som mer eller mindre klart at reguleringsplan er påkrevd før Fylkesmannen bør tilsidesette kommunens vurdering. Dette kan, etter Fylkesmannens syn, ikke sies å være tilfellet i denne saken.

Fylkesmannen tar ikke stilling til om tiltaket kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn.

Høyre: — En nyttig avklaring

Leder av miljø- og samferdselskomitéen, Eirik Lae Solberg (H), har fått lest gjennom fylkesmannens avgjørelse og sier seg nå ferdig med saken.

Leder av miljø- og samferdselskomitéen, Eirik Lae Solberg (H). Foto: Tarjei Kidd Olsen
Leder av miljø- og samferdselskomitéen, Eirik Lae Solberg (H). Foto: Tarjei Kidd Olsen

— Avgjørelsen fra Fylkesmannen er en nyttig avklaring av hva som kreves i slike utbyggingssaker, sier han til VårtOslo.

Lae Solberg understreker at Høyre på ingen måte er imot sykkelveiutbygging, men mener også andre hensyn enn syklistenes må ivaretas bedre i framtiden.

— Vi kommer også framover til å støtte mange av byrådets varslede sykkelprosjekter. Vi mener det er viktig at lokale tiltak, som gateparkering for beboere, må tas hensyn til i større grad enn hva vi har sett til nå, sier han.

Powered by Labrador CMS