Egedes gate kan fra 2023 bli skolegård for barna på Gamlebyen skole. Her (fra v.): Fra venstre: Minou, Tara, Ane, Ulrik, Simen og Isak. Foto: Olav Helland
Egedes gate kan fra 2023 bli skolegård for barna på Gamlebyen skole. Her (fra v.): Fra venstre: Minou, Tara, Ane, Ulrik, Simen og Isak. Foto: Olav Helland

Den nye skolegården ved Gamlebyen skole ett skritt nærmere å bli en realitet

Endelig virker det som foreldre og elever ved Gamlebyen skole kan juble for ny skolegård. Nylig kom forslaget til reguleringsplan på bordet.

Publisert

Elevene ved Gamlebyen skole har i lang tid slitt med en skolegård som er alt for liten. Siden skolen ble opprettet i 1891, har det skjedd forsvinnende lite med skolegården.

I fjor tok elevrådet ved skolen initiativ til å planlegge sin egen skolegård. Og nå har Undervisningsbygg levert et utkast til reguleringsplan for skole og skolegård. I utkastet blir det nordre delen av Egedes gate stengt og omgjort til skolegård. Dette er helt i tråd med elevers og foresattes ønsker.

— Godt å se fremgang

Prosjektet med å få utvidet og utbedret skolegården har vært et nærmest evigvarende prosjekt siden skolen ble bygget. De siste tre årene har leder av foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) og Karl Nafstad stått på for å få omregulert deler av Egedes gate til skolegård.

Slik ser dagens skolegård ut for 300 elever ved Gamlebyen skole. Snart får barna forhåpentlig mer plass. Foto: Olav Helland
Slik ser dagens skolegård ut for 300 elever ved Gamlebyen skole. Snart får barna forhåpentlig mer plass. Foto: Olav Helland

— Det er fortsatt en vei å gå, men det er godt å se at det endelig går framover, sier FAU-lederen til VårtOslo.

Med forslaget til ny reguleringsplan ferdigstilt, er foreldrene ett steg nærmere drømmen om å få en større skolegård for ungene sine.

Nafstad har selv ikke sett utkastet til reguleringsplan, men er fornøyd med det han har hørt om planen.

Leder av Foreldrenes Arbeidsutvalg ved Gamlebyen skole, Karl Nafstad, ser fram til å få en utvidet skolegård på plass. Foto: Morten Lauveng Jørgensen
Leder av Foreldrenes Arbeidsutvalg ved Gamlebyen skole, Karl Nafstad, ser fram til å få en utvidet skolegård på plass. Foto: Morten Lauveng Jørgensen

— Det er tydelig at plan- og bygningsetaten ønsker å ha med hele kvartalet i planen, så ting vil nok ta tid. Men vi gleder oss til å se resultatet når det står ferdig, påpeker han.

Plan og bygg vurderer egen reguleringsplan

Etter fremleggelsen av reguleringsplanen fra Undervisningsbygg, tyder mye på at byråkratene i plan- og bygningsetaten vil utarbeide en egen og alternativ reguleringsplan. Hovedårsaken til dette er at etaten mener planen som foreligger ikke er inkluderende nok.

— Planområdet må utvides for å sikre kulturminneverdiene, samt sikre god sammenheng
mellom den foreslåtte skolegården og eksisterende skolegård, mener etaten.

Området i den røde sirkelen kan bli ny skolegård. Området innenfor de stiplede linjene er området plan- og bygningsetaten gjør en helhetlig vurdering av. Illustrasjon: Landskaperiet
Området i den røde sirkelen kan bli ny skolegård. Området innenfor de stiplede linjene er området plan- og bygningsetaten gjør en helhetlig vurdering av. Illustrasjon: Landskaperiet

Etaten mener det også er behov for å rette opp gjeldende regulering for deler av kvartalet, som i dag er i bruk som boliger.

— Vi mener fordelene med å få en helhetlig plan for hele kvartalet er større enn ulempen med noe lengre saksbehandling, heter det i referatet fra oppstartsmøtet for reguleringsprosessen, som ble avholdt i slutten av november.

Ferdigstillelse i 2023?

Uavhengig av om plan- og bygningsetaten vil legge fram et eget forslag til reguleringsplan eller ikke, ligger åpningen av den utvidede skolegården noe fram i tid. I dag anslås det at en eventuell reguleringsplan kan komme til politisk behandling i bystyrets organer høsten 2021.

Dermed er det flere av foreldrene som har kjempet for å få utvidet skolegården som ikke får oppleve at deres unger får en bedre skolehverdag.

Foran skoleporten står (fra v.): sak, Simen, Ulrik, Ane, Tara og Minou. Foto: Olav Helland
Foran skoleporten står (fra v.): sak, Simen, Ulrik, Ane, Tara og Minou. Foto: Olav Helland

— Sånn er det dessverre i slike saker, men det er viktig å huske at vi ikke gjør dette for egen vinning. Dette er en kamp vi har tatt for at alle elevene ved skolen, også i framtiden, skal ha en så god skolehverdag som mulig, sier Nafstad.

Blir saken behandlet som planlagt, uten de store forsinkelsene, vil den utvidede skolegården kunne stå ferdig tidligst vinteren 2023, opplyser Undervisningsbygg i en epost til VårtOslo.

Powered by Labrador CMS